Järjestö­viestinnän päivä 2024


Etusivu / Tapahtumat / Järjestö­viestinnän päivä 2024
Missä:
Helsinki, Scandic Park
Milloin:
28.11.2024 09:00 – 28.11.2024 16:00
Osoite:
Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki
Kenelle:
SOSTEn jäsenjärjestöjen viestijöille, asiantuntijoille ja johtajille

Järjestöviestinnän päivä tarjoaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen viestinnän ammattilaisille, asiantuntijoille sekä johtajille ainutlaatuisen tilaisuuden verkostoitua ja kuulla kokeneiden viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntijoiden ajatuksia. Tapahtuman aikana jaetaan arvokasta tietoa onnistuneista viestinnän ja vaikuttamisen käytännöistä sekä tutustutaan ihmisiin menestystarinoiden taustalla.

Ohjelma

9.00 Aamiainen

9.30 Miten viestinnässä keskitytään oleelliseen ja tehdään tulosta?

Nykyajan viestintämaailmassa oleelliseen keskittyminen ja tulosten saavuttaminen ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Tässä osiossa sukelletaan lean-viestinnän periaatteisiin, joissa korostetaan tehokkuutta, selkeyttä ja resurssien järkevää käyttöä. Kuullaan, miten voi vaikuttaa oikea-aikaisesti ja oikeisiin kohderyhmiin uusilla hyvinvointialueilla. Osion lopuksi nähdään konkreettisen terveysveroesimerkin avulla, miten samaa asiaa voidaan pitää esillä pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti.

11.00 Lounas

12.00 Tekoälyä viestijöille – eettinen, suunnitelmallinen ja hyödyllinen tekoälyn käyttö järjestöissä 

Tekoäly-osion tarkoituksena on tarjota järjestöviestinnän ammattilaisille käytännönläheisiä vinkkejä tekoälyn käyttöön omassa järjestössä. Puheenvuorot tarjoavat näkökulmia siihen, miten tekoälytyökalut voivat auttaa meitä arkiviestinnässä, mutta nostavat esiin myös suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten tekoälyn käytön haittoja, uhkia, etiikkaa ja rajoja. Puhujien kokemusten, näkemysten ja vinkkien kautta avautuu maailma tekoälyn käyttöön pienestä toimenpiteestä laajoihin kehityshankkeisiin saakka – mutta arkikielellä ja käytännön esimerkkien kautta esitettynä! Osiota vetää järjestöviestinnän ammattilainen ja tekoälyn käyttöön viestinnässä perehtynyt Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy:sta.

Yhteistyössä:

13.30 Iltapäiväkahvit

14.00 Uutta intoa viestintään – ideoita brändin rakentamiseen ja median kanssa toimimiseen

Osiossa löydetään uutta intoa viestintään ja opitaan tuoreita ideoita brändin rakentamiseen sekä median kanssa toimimiseen! Mikä on brändin merkitys pienten järjestöjen varainhankinnassa? Entä mitä olet aina halunnut kysyä toimittajalta, mutta et ole ehkä uskaltanut? Lopuksi kuullaan sanojen taiasta ja siitä, kuinka mahdottomasta tehdään mahdollista. Tule inspiroitumaan ja viemään viestintäsi uudelle tasolle!

15.45 Päätössanat

Puhujien esittelyt

Yhteiskuntasuhdepäällikkö, SOSTE

Ulla Kiuru on yhteiskunnallisen vaikuttamisen moniosaaja. Hänelle on kertynyt osaamista niin mediassa, politiikassa kuin järjestöissä tehdystä työstä. Ullalla on vuosien kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä sosiaali- ja terveyspoliittisesta asiantuntijatyöstä. Päätöksenteon ja median logiikka on tuttua, joka auttaa jokapäiväisessa arjen vaikuttamistyössä. Ulla tykkää esiintymisestä, vuorovaikutuksesta ja ihmisten kanssa asioimisesta.

LinkedIn | X

Tietokirjailija, toimittaja, Helsingin Sanomat

Mari Manninen on Helsingin Sanomien toimittaja, joka on nyt vapaalla päivätöistään ja tekee tietokirjaa journalismista. Hän vastaa kirjassaan velloviin kysymyksiin journalismin tilasta ja työtavoista.

Piritta Seppälä on pitkän linjan järjestöviestinnän asiantuntijia, tietokirjailija ja yksi Suomen kokeneimmista järjestösomen kouluttajista. Pirittan lähes 25 vuoden kokemus viestinnän eri tehtävistä järjestöissä ja 15 vuotta alan yrittäjänä ovat antaneet hänelle vahvan pohjan luotsata järjestöjä nyt myös tekoälyn käytössä. 

Piritta arvostaa hyvää keskustelukulttuuria ja haluaa edistää sitä monin tavoin. Pirittan tavoitteena on jakaa omaa aina ajan tasalla olevaa osaamistaan kirjoittaen, sparraten ja kouluttaen, jotta suomalaiset organisaatiot osaisivat viestiä taitavasti, tavoitteellisesti ja resurssiensa mukaisesti – myös tekoälyä käyttäessään.

Viestintä-Piritta: verkkosivut | Facebook |IG | LinkedIn
Piritta Seppälä: LinkedIn | X | Bluesky

Johtava viestintäkonsultti Terttu Sopanen strategisen viestinnän toimistosta Brunnen Communicationsista.

Tepa toimii johtavana viestintäkonsulttina strategisen viestinnän toimisto Brunnen Communicationsissa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Työssään ja valmennuksissaan hän kytkee viestinnän organisaation strategiaan ja ydintoimintaan. Hänestä viestijän tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky ymmärtää organisaationsa olennaisimmat strategiset tavoitteet, joiden päälle myös viestinnät tavoitteet rakentuvat.

Ennen hyppyään viestinnän neuvonantajaksi Tepa toimi lähes 20 vuotta eri organisaatioiden viestinnän ja markkinoinnin esihenkilö- ja asiantuntijatehtävistä. Tepan missio on lisätä sidosryhmäymmärrystä ja parantaa organisaatioiden vuorovaikutusta. Viestintäalalla Tepan missiona on auttaa viestijöitä tekemään työstään vaikuttavampaa. Apunaan hän hyödyntää muun muassa lean-filosofiaa, auditointimementelmiä, viestinnän vaikuttavuuden mittaristoa ja sidosryhmälähtöistä hankeviestintämallia.

LinkedIn | X

Johtava erityisasiantuntija, lääkäri, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Nico Vehmas on terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri ja strategiayksikön johtava erityisasiantuntija Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Nicon erityisen kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon tasa-arvon ongelmat ja se, miten paremman palvelukokemuksen mahdollistaminen sote-työssä voi olla avainasemassa monien julkisen palvelujärjestelmän haasteiden ratkaisemisessa. Osaamista ja kokemusta Nicolle on kertynyt muun muassa sote-alan palvelumuotoilusta, synnytyssairaalasta ja monista erilaisista viestinnän ja muotoilun alan työtehtävistä.

Lisätiedot