SOSTEn liittokokous 2024 ja seminaari


Etusivu / Tapahtumat / SOSTEn liittokokous 2024 ja seminaari
Missä:
Valkea talo
Milloin:
13.3.2024 13:00 – 13.3.2024 17:00
Kenelle:
SOSTEn jäsenjärjestöt

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinainen liittokokous järjestetään keskiviikkona 13.3.2024, klo 13 Valkeassa talossa, Ilkantie 4, Helsinki. Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sääntömuutos ja SOSTEn strategia. Liittokokousta ennen järjestetään seminaari teemalla Moninaisuus järjestötoiminnassa. Ohjeet ilmoittautumiseen ja valtakirjojen toimittamiseen on lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenille 3.11.2023 ja 31.1.2024.

SOSTEn valtuuston syyskokous asetti vaalivaliokunnan valmistelemaan uuden valtuuston ja hallituksen valintaa. Valiokunta sai noin 80 esitystä ja on niiden pohjalta tehnyt yksimielisen esityksen uuden valtuuston ja hallituksen kokoonpanoksi jäsenten arvioitavaksi. Tutustu vaalivaliokunnan esitykseen (pdf). Vaalivaliokunnan työskentely on perustunut sääntöihin, jäseniltä pyydettyihin esityksiin sekä seuraavien valtuuston määrittelemien kriteerien pohjalta tehtyyn kokonaisharkintaan:

Valiokunta on ottanut esitystä tehdessään huomioon myös sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen, ikäjakauman sekä ehdokkaiden mahdollisuuden sitoutua työskentelyyn koko toimikaudeksi. Tärkeää on ollut myös se, että luottamushallinnon kokoonpano heijastaa erilaisia koulutus-, kulttuuri- ja työtaustoja.

Ohjelma: seminaari ja liittokokous

Seminaarin teemana on moninaisuus järjestötoiminnassa. Moninaisuus koskettaa kaikkia sote-järjestöjä nyky-yhteiskunnassamme. SOSTEn liittokokousseminaarissa pohditaan miten moninaiset ja eri taustoista tulevat ihmiset ja perheet saadaan mukaan tekemään kansalaistoimintaa yhdessä ja miten moninaiset taustat pitäisi huomioida sote-järjestöjen palvelutarjonnassa. Seminaarijärjestelyjen yhteyshenkilönä toimii siviilipalvelusmies Tomi Päivänsäde: +358407318246, tomi.paivansade@soste.fi.

8.30 Aamukahvi
9.15 Seminaarin avaussanat, valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen
9.30 Järjestötyön monipuolinen merkitys, Eduskunnan 1. varapuhemies, kansanedustaja Paula Risikko
10.00 Järjestöpuheenvuorot: Yhteiset Lapsemme ry sekä Monimuotoiset perheet -verkosto
11.15 Improvisaatioteatteri Snorkkeli

12.00 Buffet-lounas

13.00 Liittokokous alkaa

15.00 Iltapäiväkahvit
17.00 Tilavaraus päättyy

Liittokokoukseen osallistuminen ja käsiteltävät asiat

Päätösvaltaa SOSTEssa käyttävät jäsenet liittokokouksessa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Yhteistyöjäsenillä on liittokokouksessa läsnäolo-, puhe- ja aloiteoikeus. Jäsenyhteisön on toimitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta järjestölle valtakirja tai pöytäkirjan ote, josta käy ilmi jäsenen nimeämä kokousedustaja.

Ohjeet ilmoittautumiseen ja valtakirjojen toimittamiseen on lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenille 3.11.2023 ja 31.1.2024.

SOSTEn sääntöjen 13 §:n mukaiset kokouksessa käsiteltävät asiat: ​

  1. arvioidaan järjestön toimintaa ja taloutta edelliseltä kolmivuotiskaudelta ​
  2. hyväksytään järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat.
  3. valitaan valtuuston puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa välittömästi liittokokouksen jälkeen alkavaksi toimikaudeksi, ​
  4. valitaan valtuuston varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ​
  5. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on valintahetkellä kulumassa oleva tilikausi ja kaksi (2) sitä seuraavaa tilikautta ​
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.( Muina asioina tässä liittokokouksessa käsitellään sääntömuutos ja SOSTEn strategia.​)

Lisätiedot

Kiril Häyrinen erityisasiantuntija strateginen suunnittelu ja kehittäminen +358 40 051 6163
Vertti Kiukas pääsihteeri SOSTEn johtaminen, sisältöohjaus, vaikuttaminen, sidosryhmätyö +358 40 592 4287