SOSTEn liittokokous 2024


Etusivu / Tapahtumat / SOSTEn liittokokous 2024

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinainen liittokokous järjestetään keskiviikkona 13.3.2024, klo 13 Valkeassa talossa, Ilkantie 4, Helsinki. Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sääntömuutos ja SOSTEn strategia.

Liittokokoukseen osallistuminen ja käsiteltävät asiat

Päätösvaltaa SOSTEssa käyttävät jäsenet liittokokouksessa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Yhteistyöjäsenillä on liittokokouksessa läsnäolo-, puhe- ja aloiteoikeus.

Jäsenyhteisön on toimitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta järjestölle valtakirja tai pöytäkirjan ote, josta käy ilmi jäsenen nimeämä kokousedustaja. Ohjeet tätä varten on lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenille 3.11.2023.

SOSTEn sääntöjen 13 §:n mukaiset kokouksessa käsiteltävät asiat: ​

  1. arvioidaan järjestön toimintaa ja taloutta edelliseltä kolmivuotiskaudelta ​
  2. hyväksytään järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat.
  3. valitaan valtuuston puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa välittömästi liittokokouksen jälkeen alkavaksi toimikaudeksi, ​
  4. valitaan valtuuston varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ​
  5. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on valintahetkellä kulumassa oleva tilikausi ja kaksi (2) sitä seuraavaa tilikautta ​
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.( Muina asioina tässä liittokokouksessa käsitellään sääntömuutos ja SOSTEn strategia.​)

Lisätiedot