MINNO-projekti 1/2023


Etusivu / Tapahtumat / MINNO-projekti 1/2023
Missä:
Metropolia AMK
Milloin:
23.1.2023 09:00

Järjestöjen haku ensi vuoden ensimmäiseen MINNO-projektiin on auki

Vuoden 2023 ensimmäinen MINNO-projekti tarjoaa neljälle sosiaali- ja tervaysalan järjestölle mahdollisuuden yhteistyöhön Metropolian kanssa. MINNO-projekti 1/23 toteutetaan 23.1.–9.3.2023.

MINNO-innovaatioprojektit ovat merkittävä osa Metropolian toimintaa ja yksi keskeisistä tavoista toteuttaa työelämäyhteistyötä. Monialaisilla, työelämäyhteistyössä tehtävillä innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. Innovaatioprojektit voivat olla monenlaisia ja monipuolisia, myös kansainvälisiä. Yhteistä innovaatioprojekteilla on palvelujen, toimintatapojen, menetelmien tai tuotteiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

Järjestö esittää haasteen, johon MINNO-työskentelyllä haetaan ratkaisua. MINNOssa jokaista haastetta on ratkaisemassa 3–4 opiskelijaryhmää, jotka saavat ohjausta oppilaitoksen ammattilaisilta. Parhaimmillaan ratkaisuesitys voi johtaa lähes valmiiseen hankesuunnitelmaan. 

MINNO-projekti on opiskelijalle 10 opintopisteen (noin 270 tuntia työtä) laajuinen Innovaatioprojektiopinto. MINNOn tarkoituksena on kehittää opiskelijan projektityötaitoja asiantuntijaympäristössä yhdessä kumppanien kanssa. Opiskelijalle opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Samalla opiskelijan kyky toimia yhteistyössä työelämän ja muiden alojen ihmisten kanssa monipuolistuu ja laajenee. MINNOssa ryhmä koostuu eri ammattialojen opiskelijoista.

Ehdota haastettanne ratkaistavaksi ja järjestöänne MINNO-projektiin 21.12.2022 mennessä. Valinnat tehdään 22.12.2022 ja yksityiskohdat sovitaan tammikuun alussa. Yhteistyö on maksutonta.

Hyödynnä EU-rahoitusta

Sosiaali- ja terveysalan järjestölle tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää ammattikorkeakoulun opiskelijoiden osaamista. Innovaatioprojekteissa pyritään kehittämään ratkaisuja aitoihin haasteisiin. Vuoden 2023 MINNOon etsitään haasteita, joiden ratkaisuna voi olla hankesuunnitelma, joka toteutetaan EU-rahastojen tuella, esimerkiksi EAKR tai ESR+. Sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat hyödyntää rahastoja, lue lisää esimerkeistä.

Metropolia AMK toteuttaa MINNO-projektin, jossa haasteisiin tuotetaan ratkaisuehdotukset Projektissa mukana oleva järjestö tukee opiskelijoiden työskentelyä projektin alussa yhteisesti sovitun mukaisesti ja hyödyntää tuotokset haluamaallaan tavalla.

SOSTE – Metropolia AMK yhteistyö

SOSTE kokoaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen haaste-ehdotukset. Saapuneista haaste-ehdotuksista sopivimmat valitaan yhdessä Metropolian edustajien kanssa. Metropolia AMK toteuttaa MINNO-toiminnan ja siihen osallistuminen on järjestölle maksutonta.

Lisätietoja