Nordic Summit for Civil Society 2021


Etusivu / Tapahtumat / Nordic Summit for Civil Society 2021
Missä:
Verkkotilaisuus
Milloin:
25.5.2021 09:00 – 25.5.2021 11:30

Pohjoismainen ajatushautomo Monday Morning ja Danish Institute for Voluntary Effort järjestävät pohjoismaisen kansalaisyhteiskunta-huippukokouksen kuluvan vuoden aikana. Osana tätä järjestetään ti 25.5. suomen kielellä pyöreän pöydän keskustelu, jonka teemana on haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät. Jos järjestösi työskentelee näiden kohderyhmien parissa, ilmoittaudu mukaan keskusteluun.

Vahvempi pohjoismainen kansalaisyhteiskunta: osallistu pyöreän pöydän keskusteluun 25.5.

Ensimmäistä kertaa järjestettävän pohjoismaisen kansalaisyhteiskunta-huippukokouksen tarkoituksena on vahvistaa tiedon jakamista pohjoismaisten kansalaisyhteiskuntatoimijoiden välillä ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan panosta pohjoismaisille hyvinvointiyhteiskunnille. Huippukokouksen muodostavat tapahtumat jakaantuvat koko kuluvalle vuodelle. Jos organisaatiosi työskentelee sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten tai aikuisuuden kynnyksellä olevien nuorten kanssa, voit olla mukana tuomassa oman panoksesi huippukokoukseen ja osallistua virtuaalisesti järjestettävään pyöreän pöydän keskusteluun 25.5.2021. SOSTE toimii Suomessa järjestettävän keskustelun yhteistyökumppanina.

Miten suomalaiset järjestöt ovat pyrkineet vähentämään asunnottomuutta? Miten ruotsalaiset työskentelevät haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi? Ja miten voisimme vahvistaa pohjoismaisen kansalaisyhteiskunnan keskinäistä yhteistyötä? Nordic Summit for Civil Society pyrkii vastaamaan näihin ja moniin muihin kysymyksiin. 

Toiveena on, että huippukokous luo uusia pohjoismaisia keskusteluyhteyksiä kansalaisyhteiskunnan panostuksista pohjoismaisille hyvinvointiyhteiskunnille, jotta ne voivat vahvistua ja olla sosiaalisesti kestävämpiä. Huippukokouksen erityisenä fokuksena ovat ne kansalaisyhteiskunnan toimijat, jotka työskentelevät sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten ja aikuisuuden kynnyksellä olevien nuorten kanssa. 

Huippukokous jakautuu koko kuluvalle vuodelle ja muodostuu useista tapahtumista, joiden tarkoituksena on virittää keskustelua, sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä nykytilanteesta. 

Virtuaaliset pyöreän pöydän keskustelut

Jotta kansalaisyhteiskunnan ääni tulisi kuuluviin huippukokouksen käsiteltävien asioiden sisällöissä, järjestetään kahdeksen virtuaalista pyöreän pöydän keskustelua – yksi jokaisessa pohjoismaassa ja niiden itsehallintoalueilla. 

Suomen pyöreän pöydän keskustelu järjestetään 25.5. klo 9-11.30, ja jos organisaatiosi työskentelee sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten tai aikuisuuden kynnyksellä olevien nuorten kanssa, voit ilmoittautua mukaan. Keskustelu tapahtuu suomeksi, mutta alustus tapahtuman alussa on englanniksi. 

Pyöreän pöydän keskustelut perustuvat toukokuussa julkaistavaan alustavaan tutkimukseen, joka kuvaa kansalaisyhteiskunnan roolia sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten ja aikuisuuden kynnyksellä olevien nuorten elämässä Pohjoismaissa. Keskustelussa käydään läpi kansalaisyhteiskunnan haasteita ja mahdollisuuksia, ja tämän ja muiden pohjoismaiden keskustelujen koonnit ja näkemykset esitellään poliittisten päättäjien korkean tason kokouksessa marraskuussa.

Haluaako organisaatiosi osallistua? Organisaatiostasi osallistuva henkilö voi hakea mukaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeen täällä

Jos ilmoittautuneiden määrä ylittää maksimiosallistujamäärän, joudutaan osallistujat arpomaan kohderyhmäkriteerit täyttävien hakijoiden joukosta.  

Keskustelujen yhteenvetojen pohjalta avataan digitaalinen dialogi huippukokouksen verkkosivulla, missä keskustelujen osallistujat voivat kysyä toisten pohjoismaiden edustajilta kysymyksiä, ja viedä keskustelua osaltaan eteenpäin. Myös niillä organisaatioilla, jotka eivät osallistu pyöreän pöydän keskusteluihin, on mahdollisuus kertoa näkemyksiään verkkosivulla, lisäksi pyöreän pöydän yhteenvedot toimitetaan kiinnostuneille.  

Pohjoismainen kansalaisyhteiskunnan huippukokous (Nordic summit for Civil Society 2021)

Huippukokousprosessi

Prosessi jakautuu koko vuoden ajalle ja kulminoituu korkean tason keskusteluun, joka järjestetään Pohjoismaiden neuvoston 73. istunnon yhteydessä. Keskustelujen lopputulemana laaditaan tiekartta ja suositukset siitä, miten kansalaislaisyhteiskuntaa voidaan vahvistaa pohjoismaissa ja pohjoismaiden kesken, kehittää yhteistyötä ja koordinaatiota kansalaisyhteiskunnan ja valtiovallan/viranomaisten välillä, koskien haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia ja aikuisuuden kynnyksellä olevia nuoria. 

Tapahtuman järjestää ajatushautomo Monday Morning ja Center for Voluntary Social Work (Tanska) Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella. 

Projektin yhteistyökumppaneina ovat Volunteering Norway, SOSTE, Social Forum (Ruotsi), Ministry of Social Affairs and the Elderly (Tanska) ja Volunteer Council (Tanska). 

Huippukokouksen verkkosivulla voit seurata prosessin etenemistä, ladata materiaalit itsellesi ja kertoa näkemyksiäsi: 

https://www.mm.dk/arena20/nordisktopmoede/
(verkkosivu on tanskaksi) 

Virtuaaliset pyöreän pöydän keskustelut

Jokaisessa viidessä pohjoismaassa ja kolmella itsehallintoalueella käydään keskustelut, joihin osallistuu jopa 50 kansalaisyhteiskunnan edustajaa, jotka toimivat sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten ja aikuisuuden kynnyksellä olevien nuorten parissa. 

Suomen keskustelu 

Ajankohta: 25.5.2021 klo 9-11.30 

Paikka: verkkokeskustelu, linkki toimitetaan myöhemmin 

Kieli: suomi, alustus aiheeseen englanniksi 

Yksi osallistuja/organisaatio. Osallistuvan henkilön tulisi olla päättävässä asemassa oleva, kuten toiminnanjohtaja/pääsihteeri/toimitusjohtaja, johtaja, kansallisen tason päällikkö tms) 

Tavoitteena on saada mukaan monipuolinen osallistujajoukko, mutta kuitenkin avata tilaisuus mahdollisimman monille kiinnostuneille, joten puolet paikoista täytetään kutsumenettelyllä ja puolet avoimella haulla.

Lisätiedot