Politiikan kulmapöytä: Edunsaajien kohtalonhetket käsillä


Etusivu / Tapahtumat / Politiikan kulmapöytä: Edunsaajien kohtalonhetket käsillä
Missä:
Verkkotilaisuus
Milloin:
26.2.2021 14:00 – 26.2.2021 15:00

Edunvälittäjäverkoston järjestämässä politiikan kulmapöytä -keskustelussa selvitysryhmän raporttia esittelee työryhmän puheenjohtaja Erkki Liikanen. Aihetta kommentoivat kansanedustajat Paula Risikko (kok.) ja Heli Järvinen (vihr.).

Rahapelitoiminnan tuotot laskevat ja sillä on suuri merkitys myös sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden, liikunnan ja nuorison, kulttuurin ja taiteen sekä tieteen rahoitukselle.

Kulttuurilla ja taiteella on tutkitusti monia hyvinvointia, terveyttä ja oppimista edistäviä vaikutuksia. Sote-järjestöt työskentelevät ennen kaikkea haavoittuvien ja heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien parissa. Tieteellä on keskeinen rooli yhteiskunnan, ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämisessä. Liikunnan edistämisellä pidennetään työuria ja edistetään terveyttä ja hyvinvointia. Nuorisotyöllä vahvistetaan nuorten osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa. Hevosala puolestaan tarjoaa työtä ja harrastusmahdollisuuksia maaseudulla ja kaupungeissa. Miten tälle kaikelle käy, jos toimintaedellytyksiä ei pystytä enää turvaamaan?

Erkki Liikasen vetämän selvitysryhmän tehtävänä oli tarkastella muun muassa rahapelituottojen yhteiskunnallista merkitystä, kansainvälisiä esimerkkejä muiden maiden rahoitusratkaisuista, rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia kokonaisuutena ja edunsaajaryhmittäin sekä arpajaislain toisen vaiheen uudistuksen vaikutuksia rahapelitoiminnan tuottokehitykseen.

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille tapahtumapäivän aamuna. Tilaisuus toteutetaan Zoom-alustalla.

Ohjelma

Tilaisuuden juontaa Kulta ry:n pääsihteeri, edunvälittäjäverkoston puheenjohtaja Rosa Meriläinen

14:00

Selvitysryhmän raportin esittely

selvitysryhmän puheenjohtaja Erkki Liikanen

Kommenttipuheenvuorot

kansanedustaja Paula Risikko (kok.)
kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.)

Keskustelua

15:00

Tilaisuus päättyy

Lisätietoja

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö