Skip to content

SOSTE Akatemia: Järjestöt hyvinvointialueen apuna ja strategiassa

 

ke 27.4. klo 17.30-19.00, etätilaisuus

Hyvinvointialueiden järjestäytyessä on tärkeää kiinnittää huomiota järjestöjen rooliin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Miten sote-järjestöt voivat parhaiten tukea hyvinvointialueita? ​

SOSTE Akatemia tarjoaa työtään aloitteleville aluevaltuutetuille uutta tietoa ja ymmärrystä sote-järjestöjen merkityksestä hyvinvointialueilla.

Ohjelma

17.35 Avaussanat
Hanna Sarkkinen, sosiaali- ja terveysministeri

17.45 Järjestöt hyvinvointialueilla – miten varmistamme hyvän kumppanuuden ja yhteisen arvon?
Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

18.00 Miksi järjestötoiminta on niin tärkeää sote-uudistuksen onnistumisen kannalta?
Taru Koivisto, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

18.15 Kommenttipuheenvuoro: Sote-järjestöt hyvinvointialueiden apuna, entä strategiassa?
Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri, SOSTE

18.25 Sosiaali- ja terveysjärjestöt paremman tulevaisuutemme palveluksessa

  • Mielenterveyden sosiaalinen, inhimillinen ja taloudellinen arvo
    Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, MIELI Suomen Mielenterveys ry
  • Järjestötyötä yhteiskunnan resilienssin eteen
    Marianne Heikkilä, pääsihteeri, Marttaliitto ry
  • Järjestöt arvokkaan ikääntymisen tukena
    Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

18.55 Päätössanat ja seuraava SOSTE Akatemia

19.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu

27.4. Järjestöt hyvinvointialueen apuna ja strategiassa

Osallistujainkki tapahtumaan lähetetään ilmoittautuneille tilaisuutta edeltävänä päivänä.

SOSTE Akatemian yhteistyökumppaneiden logot.


SOSTE Akatemia

SOSTE järjestää vastavalituille aluevaltuutetuille SOSTE Akatemia -koulutussarjan. Koulutukset tarjoavat valovoimaisten puhujien ja konkreettisten esimerkkien avulla tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista, merkityksestä ja mahdollisuuksista toimia alueiden apuna, tukena sekä osana hyvinvointialueen palvelukokonaisuutta. Samalla SOSTE Akatemia vauhdittaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

SOSTE Akatemian aikataulut ja teemat

SOSTE on valinnut vuoden 2022 SOSTE Akatemian tuottajakumppaniksi Gesund Partnersin. Maksuton SOSTE Akatemia toteutetaan etätilaisuuksina ja se on tarkoitettu kaikille aluevaltuutetuille. Tilaisuutta ei tallenneta. Koulutuksen materiaalit tulevat jakoon ilmoittautuneille.