SOSTEs svenskspråkiga nätverk möte


Etusivu / Tapahtumat / SOSTEs svenskspråkiga nätverk möte
Missä:
SOSTE Helsinki
Milloin:
7.3.2019 10:00 – 7.3.2019 12:00

Helsinki
SOSTE, Universitetsgatan 5, mötesrum Ruori, våning 7

SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet eller intresserad av svenskspråkig verksamhet, samlas till årets första nätverksträff.

Vi diskuterar

SOSTEs svenskspråkiga verksamhet

Sonja Londen presenterar resultaten på den webb-enkätundersökningen SOSTE skickade till medlemsorganisationerna i februari 2019. Hurdan svenskspråkig verksamhet driver SOSTEs medlemsorganisationer, vad anser organisationerna om stödet av SOSTE och eventuella utvecklingsförslag.

Det är åtminstone två val på kommande i år 2019, Riksdagsval och EU-val. Dessutom blir Finland EU:s ordförandeland i juli 2019.

Riksdagsval

Riksdagsvalet och de efterföljande regeringsförhandlingarna ligger som grund för de socialpolitiska riktlinjerna i Finland under de kommande åren. Sonja berättar om SOSTEs valteser inför Riksdagsvalet. Den viktigaste frågan som din organisation driver (om ni driver påtryckning inför valet). Sammanställer någon (några) svenskspråkiga formuleringar som vi svenskspråkiga organisationer kan lyfta fram själva och få med i SOSTEs påverkansarbete.

EU val och Ordförandeland

Nästa val till Europaparlamentet håll i maj 2019. Då väljs parlamentsledamöter för den kommande femårsperioden. Vad är på gång eller bereds i våra organisationer inom det här?

Kommande nätverksträffar

Välkomna
Ordförande Pia Sundell (Verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen)
Specialsakkunnig Sonja Londen (SOSTE)

Med tanke på trakteringen är det önskvärt att man anmäler sig på förhand.