Toimitaan yhdessä – Uudistetaan kansalaistoimintaa


Etusivu / Tapahtumat / Toimitaan yhdessä – Uudistetaan kansalaistoimintaa
Missä:
SOSTE Helsinki
Milloin:
4.6.2019 13:00 – 4.6.2019 16:00

SOSTE, Yliopistonkatu 5, Helsinki
kokoustila Jungman, 6. kerros

Perinteisen yhdistystoiminnan ohella kansalaistoimintaa on yhä enemmän vapaamuotoisemmissa ryhmissä digitaalisilla alustoilla. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan yhteisömuotoista kansalaistoimintaa koskevan lainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on helpottaa yhteisöllistä kansalaistoimintaa ja kehittää nykyistä joustavampia ja kevyemmin säänneltyjä kansalaistoiminnan muotoja. SOSTE järjestää yhteistyössä Oikeusministeriön kanssa aiheesta työpajan, jonka tuloksia työryhmä hydyntää valmistelussa.

Ohjelma

13:00
Työpaja alkaa
Työryhmän tavoitteiden, toimintatapojen ja työsuunnitelman sekä osallistamisen muotojen ja ensimmäisen kyselyn tulosten esittely

Jyrki Jauhiainen lainsäädäntöneuvos ja Markus Tervonen lainsäädäntöneuvos, Oikeusministeriö

Työpajatyöskentely

Keskustelua yhdistyslain muutostarpeesta, mahdollisista vaihtoehdoista ja vaikutuksista sekä vapaamuotoisemman yhteisömuodon  tarpeesta, piirteistä ja vaikutuksista. Keskustelun pohjana ovat aiemman verkkokyselyn tulokset ja käynnissä oleva verkkokeskustelu.

16:00

Tilaisuus päättyy