Skip to content

Träff med svenska nätverket

29.8 klockan 10.30 – 12.30
SOSTEs kansli, Universitetsgatan 5,  Helsingfors, mötesrom Purje, våningen 6

SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet är varmt välkomna på nätverksträff 29.8 kl. 10.30-12.30. Träffen hålls i mötesrum Purje, vån. 6 på SOSTEs kansli, Universitetsg. 5 i Helsingfors. Meddela om du vill delta på distans via Skype.

Lisbeth Hemgård  informerar på träffen om aktuellt från STEA samt Organisation 2.0.

Anmäl dig senast 21.8.

Anmäl