Työpaja: Tulevaisuuden sosiaaliturva ja sen vaihtoehtoiset järjestämistavat


Etusivu / Tapahtumat / Työpaja: Tulevaisuuden sosiaaliturva ja sen vaihtoehtoiset järjestämistavat
Missä:
SOSTE Helsinki, Verkkotilaisuus
Milloin:
22.9.2022 09:00 – 22.9.2022 12:00

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Yliopistonkatu 5 (6. krs.), Helsinki

Sosiaaliturvakomitean työn tueksi on asetettu selvitysryhmä, joka selvittää vaihtoehtoisia järjestämistapoja sosiaaliturvan uudistamiseksi. Selvityskohteena ovat perustili, yksi perusturvaetuus, perustulo ja negatiivinen tulovero. Selvitysryhmän työ päättyy vuodenvaihteessa, jolloin se jättää raporttinsa.

Tilaisuudessa kerrotaan selvitystyöryhmän tähänastisesta työstä ja kuvataan osallistujille vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Työryhmä toivoo myös kuulevansa järjestöjen näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia oman selvitystyönsä tueksi.  

Tilaisuuden alun puheenvuoroja klo 9-10.15 on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Työpajatyöskentelyssä on vain lähiosallistumismahdollisuus. Osallistujille lähetetään ennakkomateriaali noin viikkoa ennen tapahtumaa.

Työpaja toteutetaan SOSTEn ja Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat -selvitystyöryhmän yhteistyönä.

Ohjelma

Torstai 22.9.
8:30
Kahvia tarjolla
9:00
Tervetulosanat ja tilaisuuden kulku

erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE

9:10
Sosiaaliturvauudistus ja selvitys sosiaaliturvan vaihtoehtoisista järjestämistavoista

tutkimuspäällikkö ja työryhmän puheenjohtaja Jussi Tervola, THL

9:20
Katsaus sosiaaliturvan vaihtoehtoisiin järjestämistapoihin

selvitystyöryhmän jäsenet

9:55
Kommenttipuheenvuoro perustuslain näkökulmasta

tutkija Anna-Kaisa Tuovinen, KELA

10:00
Keskustelu
10:15
Tauko
10:30
Työpajatyöskentely

Teemat:
• Oikeudet ja velvollisuudet eri järjestämistavoissa:
Minkälaisia yksilön oikeuksia sosiaaliturvan pitää sisältää, jotta se olisi oikeudenmukainen? Entä velvollisuuksia?
• Palvelut eri järjestämistavoissa:
Miten eri järjestämistavoissa huomioidaan palvelut, kuinka ihmiset tavoitetaan palvelujen piiriin? Minkälaisissa olosuhteissa tai elämäntilanteissa ihmisiä voisi velvoittaa osallistumaan palveluihin? Minkälaisia etuja tai haittoja voi olla rahallisilla kannustimilla palveluihin osallistumiseen? Entä sanktioilla?
• Sosiaaliturvan tarkoitus nyt ja tulevaisuudessa:
Mitä uudistuksella pitäisi tavoitella ja mistä tiedetään, että tavoite on sitten joskus saavutettu? Viekö joku järjestämistavoista selkeästi paremmin tätä tavoitetta kohden? Miten julkisen talouden reunaehdot tulisi huomioida uudistamisessa?

11:30
Yhteenveto ja keskustelu
11:55
Loppusanat

puheenjohtaja Eija Koivuranta, SOSTE

12:00
Tilaisuus päättyy

Lisätiedot