Skip to content

VAIKUTTAVUUDEN HAASTEKLINIKKA – osittaista tuloksellisuuden osoittamista havainnoimalla

ke 2.3.2022 & ke 30.3.2022 klo 9–12, verkkotyöpaja

Tuloksellisuuden osoittamisen yhteydessä puhutaan usein kyselyistä, joita tehdään ennen ja/tai jälkeen toiminnan. Kyselyiden toteuttaminen ei ole aina kuitenkaan mahdollista. Esimerkiksi jos kohtaaminen osallistujien kanssa on lyhyt ja kertaluontoinen, osallistujat ovat anonyymejä. Tämän tyyppistä toimintaa voi olla esimerkiksi neuvonta tai kohtaamispaikkojen toiminta. Tule pohtimaan yhdessä minkälaisia ratkaisuja tällöin on löydettävissä tuloksellisuuden osoittamiseen. Onko esimerkiksi havaintojen systemaattinen kirjaaminen tuonut hyödyllistä tietoa?

Sisältö

Haasteklinikka sisältää kaksi tapaamista ja tehtävän tekemistä tapaamisten välillä. Toinen tapaaminen on vapaaehtoinen ja avoin niille, jotka työstävät ensimmäisessä tapaamisessa annettua tehtävää.

  • Ensimmäisessä tapaamisessa pohditaan tuloksellisuuden osoittamisen yhteisiä haasteita ja käsitellään vaikutusketjun kirkastamista.
  • Tehtävänä on rakentaa vaikutusketju halutusta kokonaisuudesta. Ennen seuraavaa tapaamista SOSTEn asiantuntijat antavat palautetta ketjusta osallistujille.
  • Toisessa tapaamisessa paneudutaan osallistujien ketjuihin ja käydään yhteistä keskustelua.
Kenelle

Haasteklinikka on tarkoitettu niille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, joilla on toimintaa, jossa osallistujat kohdataan, mutta tavallinen osallistujilta kysyminen ei ole aina mahdollista.

Taso: sisällössä ei lähdetä aivan vaikuttavuuden perusteista eli oletuksena on, että perusasiat ovat hallussa.

Aikataulu

Ensimmäinen tapaaminen ke 2.3. klo 9–12 ja toinen tapaaminen ke 30.3. klo 9–12.

Vetäjät

Mervi Aalto-Kallio ja Erica Mäkipää, SOSTE

Hae mukaan pe 18.2. mennessä

tämän lomakkeen kautta

Ryhmään mahtuu 12 osallistujaa. Mikäli mukaan on tulossa enemmän osallistujia kuin on paikkoja, painotamme valinnassa ryhmäkohtaista sopivuutta. Osallistujat vahvistetaan 21.2.2022.


Vaikuttavuuden haasteklinikka on osa SOSTEn Muutoksen tie -kokonaisuutta, joka sisältää erilaisia työpajoja ja muita tilaisuuksia. Muutoksen tien teemoina on tulevaisuuden visiointi, ennakointi, tuloksellisuuden arviointi ja järjestöjen toimintaedellytykset. SOSTEn tapahtumakalenterista löydät tiedon tulevista tapahtumista, joista ilmoitetaan myös SOSTEkirjeessä ja SOSTEn koulutuksen uutiskirjeissä.