Skip to content

Työpaja: Vapaaehtoistyö osana Laurean sosionomiopiskelijoiden ja henkilökunnan osaamisen kehittämistä

9.9.2019
Laurean Tikkurilan kampus, Ratatie 22, Vantaa

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen kiinnostaa Laurean sosionomiopiskelijoita ja he voivat hyödyntää vapaaehtoistoimintaa osana opintojaan. Myös Laurean henkilökunnalla on vuoden 2019 alusta mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan työajalla.

Työpajassa pohditaan sitä:

  • miten järjestöjen vapaaehtoistoiminta tulisi tutummaksi Laureassa ja muissa oppilaitoksissa
  • millainen vapaaehtoistoiminta kiinnostaa opiskelijoita ja millaista vapaaehtoistoimintaa järjestöissä on tarjolla
  • mitä kannattaa huomioida, kun opiskelijat tai henkilöstö osallistuu vapaaehtoistoimintaan

Työpajan tavoitteena on, että Laurean opiskelijat ja henkilökunta löytävät sujuvammin vapaaehtoistoiminnan tehtäviä järjestöistä ja järjestöt osaavat tarjota Laurealaisia kiinnostavaa vapaaehtoistoimintaa. Yhteistyön mallit soveltuvat myös muuhun oppilaitosyhteistyöhön ja ammatillisen yhteisöjen vapaaehtoistyöhön.

Työpajan järjestävät yhteistyössä Laurea, SOSTE ja Kansalaisareena. Työpaja on maksuton.

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Ohjelma

13:00
Avauspuheenvuorot
  • Laurea
  • Kansalaisareena
  • SOSTE
14:00
Kahvia ja työpajatyöskentely
15:00
Asiantuntijapuheenvuorot ja yhteenveto

Ohjelma tarkentuu.