Skip to content

Menneet tapahtumat

Tällä sivulla näytetään arkisto SOSTEn menneistä tapahtumista.

Tulevat tapahtumat

Rajaa tapahtumia:
Keskustelutilaisuus

14.12.2018 12.00 - 14.30 / Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa -kirjan julkistustilaisuus

SOSTE, Helsinki

Digitalisaatio, ilmastonmuutos ja muut globaalit megatrendit vaikuttavat vapaaehtoistoimintaan.

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Seminaari

17.12.2018 9.00 - 11.00

Inhimillisempi Eurooppa

Eurooppasali, Helsinki

Tulevissa vaaleissa keskustellaan monista myös kansalaisjärjestöjä koskettavista asioista. Aiheet: 1. sosiaalisen Euroopan ulottuvuuksiin ja tulevaisuuteen ja 2. vapaan kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tilaan

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Keskustelutilaisuus

15.1.2019 12.30 - 15.00

Terveydenhuollon matkat Kelalta maakunnille

SOSTE, Helsinki

Terveydenhuollon matkojen järjestämisvastuu ja rahoitus siirtyvät sote- ja maku-uudistuksessa Kelalta maakunnille.

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Seminaari

17.1.2019 13.00 - 15.00

Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä

SOSTE, Helsinki

Tilaisuudessa valotetaan mm. sitä, mitä suomalaiset järjestöt tekevät konfliktien ehkäisyn ja ratkaisemisen hyväksi, miten konfliktien rauhanomaista ratkaisua edistetään kotimaisilla ja kansainvälisillä areenoilla

Maksuton
Seminaari

22.1.2019 12.00 - 14.00

Mikä muuttuu sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa?

Eduskunta, Helsinki

Mitä muutoksia uusi asiakasmaksulainsäädäntö tuo tullessaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan erityisesti paljon palveluja käyttävien ja pienituloisten ihmisten näkökulmasta.

Maksuton
Keskustelutilaisuus

28.1.2019 9.00 - 10.00

Joustava perusturva -julkistamistilaisuus

SOSTE, Helsinki

SOSTEn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi julkistetaan 28.1. aamukahvitilaisuudessa

Maksuton
Seminaari

30.1.2019 8.30 - 13.15

Järjestöjohtajien seminaari

Hotelli Korpilampi, Espoo

Mitä Suomessa tapahtuu tulevalla hallituskaudella? Mikä on järjestöjen ja kansalaistoiminnan rooli tulevaisuudessa? Miten käy kolmannen sektorin rahoituksen?

Koulutus

18.2.2019 0.00 - 23.59

Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen

SOSTE, Helsinki

Vertaissparraus perustuu vertaisuuteen, jokaisen omaan aktiivisuuteen sekä toisten työn tukemiseen. Vertaissparrauksessa jokainen osallistuja työstää omaa toimintaansa.

Seminaari

5.3.2019 12.00 - 14.00

Riittääkö perusturva elämiseen?

Pikkuparlamentin Auditorio, Helsinki

THL tuottaa lakisääteisen perusturvan arviointiraportin neljän vuoden välein ennen eduskuntavaaleja. Seminaarissa kuullaan tuoreen 5.3. julkaistavan raportin tuloksia.

Maksuton
Koulutus

6.3.2019 9.00 - 16.00

Ammattimainen varainhankinta – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Rastor, Espoo

SOSTE ja VaLa järjestävät yhteistyössä Rastorin kanssa viidennen varainhankinnan koulutusohjelman järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöille.

Verkostotapaaminen

7.3.2019 10.00 - 12.00

SOSTEs svenskspråkiga nätverk möte

SOSTE, Helsinki

SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet eller intresserad av svenskspråkig verksamhet, samlas till årets första nätverksträff.

Verkostotapaaminen

8.3.2019 8.30 - 11.00 / Järjestöt

Verkostot pienjärjestön tukena

Opintokeskus Sivis

Pienjärjestöt-verkostotapaamiset ovat tarkoitettu valtakunnallisille Siviksen ja SOSTE:n jäsenjärjestöille, joilla on vähintään yksi ja enintään 10 palkattua työntekijää.

Maksuton
Koulutus

11.3.2019 12.00 - 15.00

Tillgängliga digitala tjänster

SOSTE, Helsingfors

Webbdirektivet och den kommande lagen berör också organisationerna. Vad krävs av dem och hur uppnås det?

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Koulutus

11.3.2019 12.00 - 15.00

Verkkopalvelut saavutettaviksi

SOSTE, Helsinki

Tuleva saavutettavuuslaki koskee myös järjestöjä. Mitä niiltä edellytetään ja miten siihen päästään?

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Seminaari

28.3.2019 16.00 - 18.00

Kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tila - pitäisikö meidän olla huolissaan? 

Kaisa-talon Kirja & Kahvi, Helsinki

Kansalaisyhteiskunnan tila kapenee globaalisti. Miten Suomi voi tukea kansalaisyhteiskuntaa globaalisti ja Euroopan unionissa? Kuinka varmistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset Suomessa?

Maksuton
Seminaari

9.4.2019 - 10.4.2019

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät

Säätytalo, Helsinki

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät on avoin keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi, jossa osallistujille tarjoutuu merkittävä tilaisuus yhteiseen keskusteluun keskeisten päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.

Seminaari

8.4.2019 - 12.4.2019

International Civil Society Week

Serbia

Huhtikuussa järjestetään kansalaisjärjestöjen kansainvälisen yhteistyöverkosto Civicuksenkansalaisjärjestöjä yhteen tuova tapaaminen, International Civil Society Week Serbiassa.

Kokous

12.4.2019 8.00 - 10.00

Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen aamiaistilaisuus

Helsinki, Musiikkitalo

Minne menet sote? Mihin menet päätöksenteko? Tilaisuudessa pohditaan, mihin sote on menossa ja miltä näyttää tulevaisuuden terveydenhuolto ja päätöksenteko edustuksellisessa demokratiassa.

Keskustelutilaisuus

16.4.2019 13.00 - 15.00

YK ja me – Globaali Sosiaalipolitiikka kestävän kehityksen välineenä

SOSTE, Helsinki

Yhdistyneet kansakunnat, YK, on meidän ainoa globaalisti demokraattinen eettisten ja sosiaalisten standardien asettaja. YK vain usein jää kauas kotimaisesta keskustelusta.

Maksuton
Verkostotapaaminen

29.4.2019 10.30 - 12.30

SOSTEs svenskspråkiga nätverk möte

SOSTE, Helsinki

SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet eller intresserad av svenskspråkig verksamhet, samlas till årets andra nätverksträff.

Maksuton
Seminaari

15.5.2019 9.30 - 11.30

SOSTEn eurovaalitilaisuus: Inhimillisempi Eurooppa

Eurooppasali, Helsinki

Mihin suuntaan Eurooppa kehittyy, pidetäänkö sosiaalisesta pilarista kiinni vai hyllytetäänkö idea sosiaalisesta Euroopasta kokonaan?

Maksuton
Koulutus

20.5.2019 9.30 - 15.00

Vaikuttavuuskoulutus järjestöille

SOSTE, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi vaikutusketjun eri osia. Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja pohtimaan omaa toimintaasi.

Maksuton
Koulutus

21.3.2019 - 23.5.2019

Valmentava esimies -koulutusohjelma järjestöjohtajille

SOSTE, Helsinki

Valmentava esimies -koulutuksessa saat perustaidot valmentavalle ajattelu- ja toimintatavalle.

Keskustelutilaisuus

4.6.2019 13.00 - 16.00

Toimitaan yhdessä - Uudistetaan kansalaistoimintaa

SOSTE, Helsinki

Kansalaistoiminnan sääntelyä kehittävä työpaja.

Maksuton
Verkostotapaaminen

6.6.2019 10.00 - 12.00

Tietosuojaverkosto kokoontuu

SOSTE, Helsinki

Aiheina muun muassa vapaaehtoiset henkilötietojen käsittelijänä, käytännesääntöjen valmistelu ja henkilötietojen säilytysajat.

Maksuton
Verkostotapaaminen

7.6.2019 9.00 - 11.00

Pienjärjestöt-verkosto kokoontuu

SOSTE, Helsinki

Pienjärjestöt-verkoston tapaamisessa teemana on työhyvinvointi pienessä järjestössä.

Maksuton
Verkostotapaaminen

14.6.2019 9.30 - 11.30

Vahva-verkosto kokoontuu

SOSTE, Helsinki

SOSTE koordinoi vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien verkostojen yhteisen VAHVA-verkoston toimintaa.

Maksuton
Keskustelutilaisuus

17.6.2019 9.30 - 11.30

IHAN pihalla? Vanhat ihmiset digimyllerryksessä

SOSTE, Helsinki

Kirjan julkistamistilaisuudessa esitellään sosiaalipolitikan professori emerita Briitta Koskiahon johtama tutkimus, joka perustuu kansalaistutkijoina toimineiden vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista.

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Seminaari

17.6.2019 13.00 - 15.00

Politiikan kulmapöytä: Uusi hallitusohjelma

SOSTE, Helsinki

SOSTE järjestää jäsenistölleen politiikan kulmapöydän tuoreesta hallitusohjelmasta. Tilaisuudessa käydään läpi uuden hallitusohjelmansosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä sosiaaliturvan uudistamiseen liittyviä tuoreita linjauksia.

Maksuton
Verkkoluento
Seminaari

28.8.2019 12.00 - 16.00

Järjestöjohdon syysfoorumi

Paasitorni, Helsinki

SOSTE järjestää vuosittain kaksi jäsenjärjestöjen johdolle tarkoitettua foorumia. Alkuvuoden kaksipäiväinen tammifoorumi on tarkoitettu SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille ja puolen päivän mittainen syysfoorumi sekä jäsenjärjestöjen puheenjohtajille että toiminnanjohtajille. Ajankohtaista tietoa ja verkostoitumista Foorumit tarjoavat ajankohtaista ja tulevaisuutta ennakoivaa tietoa keskeisistä vaikuttamistoiminnan kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti merkittävistä muutossuunnista järjestöjohtamisen näkökulmasta. Ne antavat mahdollisuuden verkostoitua järjestöjen johtajien ja yhteiskunnan eri vaikuttajien kanssa. Foorumit mahdollistavat hyvien järjestöjohtamisen käytäntöjen leviämisen sekä vertaissparrauksen.

Kokous

29.8.2019 10.30 - 12.30

Träff med svenska nätverket

SOSTE, Helsinki

SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet är varmt välkomna på nätverksträff.

Maksuton
Keskustelutilaisuus

29.8.2019 12.30 - 15.00

Miltä hallitusohjelma näyttää kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta?

SOSTE, Helsinki

Tule kuulemaan ja keskustelemaan hallitusohjelman linjauksista kansalaisjärjestöjen toimintaan liittyen. Mistä siellä on linjattu ja miten näihin kantoihin päädyttiin? Miten kirjauksien kanssa aiotaan nyt edetä ja miten niihin voi vaikuttaa?

Maksuton
Koulutus

9.9.2019 13.00 - 16.00

Vapaaehtoistyö osana Laurean sosionomiopiskelijoiden ja henkilökunnan osaamisen kehittämistä

Laurean Tikkurilan kampus, Ratatie 22, Vantaa

Laurean, SOSTEn ja Kansalaisareenan yhteistyössä järjestämä työpaja. Työpajassa tehdään järjestöjen vapaaehtoistoimintaa tutuksi Laurean opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Maksuton
Koulutus

10.9.2019 9.00 - 15.00

Vaikuttavuuskoulutus järjestöille

SOSTE, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi vaikutusketjun eri osia. Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja pohtimaan omaa toimintaasi.

Maksuton
Keskustelutilaisuus

11.9.2019 0.09 - 0.12

Vaikuttavuutta vertaissparrauksella -infotilaisuus

Infotilaisuudessa kuulet mitä vaikuttavuuden vertaissparrauksen ryhmissä on käsitelty aiemmin ja mitä uusissa ryhmissä tullaan käsittelemään

Maksuton
Seminaari

16.9.2019 9.00 - 12.30

The Role of Power, Politics and Participation in eradicating poverty in Europe

Oodi Helsinki Central Library, Maijansali Hall

Seminar will provide a space for reflection on the following questions: How can the wide network of anti-poverty organisations and activists best use its power to ensure that our ’new’ institutions, our new politicians recognize the need to reprogramme our systems which maintain over 100 million people at risk of poverty, and act accordingly with the clear aim of eradicating poverty?

Maksuton
Keskustelutilaisuus

2.9.2019 - 24.9.2019

Järjestöjen sote-tulevaisuus -kiertue

Useita paikkakuntia

STEA ja SOSTE järjestävät elo-syyskuussa järjestöjä ja sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksia käsittelevän kiertueen. Kiertueen tilaisuuksia pidetään kymmenellä paikkakunnalla.

Maksuton
Keskustelutilaisuus

1.10.2019 - 2.10.2019

On aika juhlia järjestöjä! Kansalaisvaikuttamisen päivä 1.10.

Kansalaisvaikuttamisen ja Miina Sillanpään päivänä 1.10. on meidän vuoromme kertoa maailmalle, miten merkittävää työtä suomalaiset järjestöt tekevät. Tervetuloa mukaan!

Maksuton
Koulutus

10.9.2019 - 2.10.2019

Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen

SOSTE, Helsinki

Vertaissparraus perustuu vertaisuuteen, jokaisen omaan aktiivisuuteen sekä toisten työn tukemiseen. Vertaissparrauksessa jokainen osallistuja työstää omaa toimintaansa.

Maksuton
Seminaari

7.10.2019 - 8.10.2019

SOSTEtalk! - Hyvinvointitalouden aika

Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere

SOSTEtalk! on monipuolinen koulutus- ja seminaaritapahtuma.