Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustukset (STEA)


Etusivu / Artikkelit / Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustukset (STEA)

Sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille voidaan myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille.  Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Avustuksen hakijan tulee olla rekisteröitynyt ennen hakuajan päättymistä.

Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta. Valtionavustuskelpoisuus todetaan hakemuksen yhteydessä, esimerkiksi vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta. Erillistä valtionavustuskelpoisuushakua ei ole, niin kuin on esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöllä.

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustuksia haetaan sosiaali- ja terveysministeriöltä erikseen julkaistavina hakuaikoina. Avustushakemukset toimitetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). STEA valmistelee määrärahaehdotuksen vuosittain sosiaali- ja ministerille päätettäväksi ja valvoo avustusten käyttöä. Viime vuosina on ollut käytäntönä hakea syksyisin (syyskuu) avustuskohteiden jatkovuosia ja keväisin toukokuussa uusia avustuskohteita.

Järjestöavustuksia on kohdistettu neljään avustuskokonaisuuteen

Tutki myönnettyjä avustuksia

Avustusten saajat ja käyttökohteet löydät STEAn Avustukset-tietokannan verkkosivulta. Verkkosivulla https://avustukset.stea.fi/ voi rajata tarkasteltavia kohteita esimerkiksi sisällön, toteuttajan tai alueen perusteella.

Avustusten hankeminen

Avustuksia myönnetään yleisinä yleisavustuksina (yleisavustus Ay), kohdennettuina yleisavustuksina (kohdennettu toiminta-avustus Ak) ja erityisavustuksina (investointiavustus B ja hankeavustus C). Viime vuosien käytäntönä näyttää olevan, että järjestön ensimmäinen avustuskohde on joko erityisavustus (C) tai kohdennettu yleisavustus (Ak). Uudet rahoituskohteet haetaan pääasiassa keväällä ja jatkohakemukset syksyllä.

STEA:n aineistopankki

STEA.n kattavasta aineistopankista löydät muun muassa ohjeet avustusten hakemiseen, käyttöön ja raportointiin.

Sivu on päivitetty 4.10.2022