Suomen terveyspalvelujärjestelmä on yksi Euroopan eriarvoisimmista. Siitä huolimatta, että valtaosa suomalaisista voi hyvin, hyvinvointi- ja terveyserot ovat merkittäviä.

Terveyserojen ja terveyspalvelujen saatavuuden välillä on yhteys: mitä huonommat tulot, sitä huonompi terveys. Työelämän ulkopuolella olevien niin työttömien, vanhusten kuin köyhien lapsiperheiden palveluissa on puutteita, mikä ilmenee muun muassa työttömien heikompana työkykynä. Jokaisella on kuitenkin perustuslain mukaan oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

SOSTEn tavoitteet
sote-palveluiden kehittämiseen

• Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on välttämätöntä, että sosiaali- ja
terveydenhuollon painopistettä siirretään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen,
ennaltaehkäisyyn sekä perustason palveluiden vahvistamiseen
• Ihmislähtöiset palvelukokonaisuudet edellyttävät palveluiden nykyistä parempaa
yhteensovittamista ja jatkotyötä sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöjen ja sisältöjen
uudistamiseksi.
• Palveluita tarvitsevien ehjät palveluketjut on turvattava sujuvalla yhteistyöllä ja yhdyspinnat muihin palvelusektoreihin on huomioitava.
• Ihmisen oikeudet tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin tulee turvata
lainsäädäntöä noudattamalla ja yhdenvertaisesti soveltamalla.
• Palvelun käyttäjän itsemääräämisoikeutta ja asemaa on vahvistettava palvelusetelillä
ja henkilökohtaisella budjetilla.
• Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta on seurattava ja arvioitava säännöllisesti.
• Kansalaisten ja sote- palvelujentuottajien kannalta valvonnan on oltava
oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja vaikuttavaa.
• Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava kuntien ja hyvinvointialueiden
yhdyspinnoilla.
• Uudistuksen toimeenpanossa on tunnistettava sote-palveluiden ja järjestöjen
tuottaman järjestölähtöisen auttamistoiminnan ja matalan kynnyksen palveluiden
yhdyspinnat ja tällaista toimintaa on myös avustettava.
• Palvelutuottajajärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

Lue lisää SOSTEn tavoitteista sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen (pdf).

SOSTEn tavoitteet sote-uudistukselle

Ajankohtaista sote-palveluista

Näytä enemmän >

Osallistu keskusteluun Twitterissä.