Skip to content

Kehittäminen ja arviointi järjestöissä

Kehittäminen ja arviointi

Arviointi on kiinteä osa kehittämistyötä. Arvioinnin avulla osataan tehdä tarvittavia suunnanmuutoksia ja korjauksia oikeaan aikaan. SOSTE on koonnut alla olevaan luetteloon joitain tunnettuja arviointityökaluja.

Kehittämis- ja arviointikulttuurin itsearviointityökaluja

 • Työyhteisön oppimisen ja kehittymisen edellytysten itsearviointilomake
 • Kehittämiskulttuurin itsearviointi

Ideoinnin ja toiminnan suunnittelun työkaluja

 • Aivoriihi
 • Suunta-työkalu
 • Eloisa-työkalu
 • Looginen viitekehys
 • Vuosikello
 • Arvioinnin suunnittelua ohjaava lomake

Ennakoinnin ja strategiatyön työkaluja

 • Delfoi
 • Tulevaisuuden muistelu
 • Ennakkoarviointi erilaisten vaikutusten tunnistamiseksi
 • Riskien arviointi
 • Sinisen valtameren strategia
 • Viestinnän resurssianalyysi
 • Yhdistyksen aikamatka
 • Strateginen tiekartta

Kokonaistoiminnan arvioinnin työkaluja

 • Artsi-itsearviointimalli
 • Arviointimyönteisyyden vahvistamisen nelikenttä
 • Kokonaistoiminnan itsearviointitaulukko sekä toiminnan ja ohjauksen yhteiskehä
 • Swot
 • Paikallisyhdistyksen itsearviointilomake
 • Tasapainotettu tuloskortti (balanced scorecard)
 • Caf yhteinen arviointimalli
 • Efqm laatupalkintomalli
 • Kokonaistoiminnan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake
 • Hallituksen itsearviointi

Osallisuuden ja asiakastyön työkalut

 • Asiakastyön arviointilomake
 • Bikva asiakaslähtöinen arviointimalli
 • Osallisuuden arviointi asiakastyössä

Vertaisarvioinnin ja -kehittämisen työkaluja

 • Järjestövisiitti
 • Vertaisarvioinnin paja
 • Vertaishaastattelu
 • Parastaminen (benchmarking)
 • Prove-malli

Verkostojen ja yhteistyön arvioinnin työkaluja

 • Verkoston suunnittelun, arvioinnin ja kuvaamisen työkalu
 • Verkoston riskianalyysilomake
 • Verkostotutka
 • Verkoston osaamisen ja toimintakyvyn arviointi
 • Verkoston tilanneanalyysi
 • Luottamuksen arviointi verkostossa tai ryhmässä
 • 14 väittämän luottamusasteikko
 • Yhteistyön itsearviointityökalu
 • Koordinoitujen toimien tarkistuslista
 • Jonesin synergia-asteikko

Projektin ja prosessin arvioinnin työkaluja

 • Onnistumiskartoitus
 • Tulospuu
 • Oman toimijuuden arviointi hankeprosessissa
 • Täydennettävät lauseet
 • Max peberdyn kolme kysymystä

Käytäntöjen ja toimintamallien arvioinnin työkaluja

 • Hyvän käytännön tunnistaminen ja arviointi
 • Käytännön kehittämisprosessin itsearviointi

Lomakkeet, listat ja muut ohjeet

 • Jäsenjärjestöavustus, hakemus- ja selvityslomake
 • Ulkoisen arvioinnin tilaamisen tarkistuslista
 • Perinteiset aineistonkeruumenetelmät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Aikaisemmat barometrit

Kaikki julkaisut ovat PDF-muotoisia, eli ne ovat luettavissa selaimella sekä ladattavissa. Aikaisemmat Sosiaalibarometrit: Aikaisemmat Järjestöbarometrit: Aikaisemmat erityisjulkaisut: