Skip to content

Aloite: terveys ja hyvinvointi Euroopan komission toimintasuunnitelmaan

20.3.2019 14.33

Hyvinvointitalous
Euroopan unioniSosiaalisten oikeuksien pilariHyvinvointitalous

Vuosi 2019 on ratkaiseva vuosi EU:n tulevaisuudelle. Eurobarometrin 2018 mukaan 70 prosenttia eurooppalaisista haluaa, että EU tekee enemmän kansalaisten terveyden ja sosiaalisen suojelun hyväksi. Osaltaan tähän toiveeseen vastaa 20.3. Brysselissä julkistettu All policies for a Healthy Europe (AP4HE) -aloite, jossa SOSTEkin on mukana. Aloitteen tavoitteena on varmistaa, että kansalaisten terveys ja hyvinvointi ovat keskeinen painopiste ja strateginen tavoite toiminnassa ja tulevan komission työssä. Aloitessa edellytetään yhteistyötä yli sektorirajojen. Monialaisessa aloitteessa on mukana järjestöjä, kaupallisia toimijoita ja erilaisia Eurooppa tason verkostoja.

AP4HE:n aloitteen keskeinen periaate on, että kansalaisten paremman terveyden ja hyvinvoinnin pitäisi olla seuraavan komission strateginen tavoite ja että kaikkien pääosastojen olisi vastattava siitä, että niiden alakohtaiset politiikat ja lainsäädäntö edistävät tätä tavoitetta.

Aloitteen pääsuosituksia ovat:

  • Tuetaan sektorirajat ylittävää ja monialaista toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin klustereilla, joita ovat terveelliset yhteiskunnat, ympäristöt, hoitojärjestelmät ja digitaalinen osallisuus kaikille -politiikka.
  • Luodaan hallintomekanismeja, jotka helpottavat toimialojen välistä toimintaa ja monitasoista yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin alalla.

Aloite mm. suosittaa, että seuraavan komission pitää edistää talouden ja hyvinvoinnin tasapainoisempaa suhdetta keinona mm. sosiaalisten oikeuksien pilarin tarkastelu osana vuosittaista talouspoliittista ohjausjaksoa. Kansalaisia ja muita sidosryhmiä pitää osallistaa paremmin esimerkiksi temaattisten foorumeiden ja dialogien avulla. Aloitteessa yhdistyvät terveyttä kaikille politiikka, kestävän kehityksen, osallistavan kasvun ajatukset sekä SOSTEn lanseeraama hyvinvointitalous-ajattelu, joka on myös yksi tulevan Suomen EU puheenjohtajuuskauden teemoista. Myös SOSTE on mukana aloitteessa.

Aloite julkaistaan tänään keskiviikkona Suomen aikaa kello 18.00 sivulla https://healthyeurope.eu/.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.4.2019 13:55

SOSTEn ja EAPN-Finin EU-ohjausjaksoon liittyvät varjosuositukset: köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähennettävä

Euroopan unionin vuotuinen ohjausjakso on edennyt vaiheeseen, jossa Suomen kansallinen uudistusohjelma on juuri julkaistu. Sitä edelsi Euroopan komission helmikuussa jokaiselle jäsenmaalle laatima maaraportti. Ohjausjakson seuraavassa vaiheessa komissio antaa maakohtaiset suositukset Suomelle kesäkuun alussa. SOSTE ja EAPN-Fin ovat laatineet omat varjosuosituksensa komission suosituksille. SOSTE ja EAPN-Fin esittävät suosituksissaan, että Suomen on ryhdyttävä suunnitelmallisesti vähentämään köyhyyttä ja […]

Artikkeli

Hyvinvointitalous Euroopassa ja maailmalla

SOSTE pyrkii edistämään hyvinvointitalousajattelua myös kansainvälisesti. Tällä hetkellä keskeisiä virstanpylväitä kansainvälisessä hyvinvointitaloustyössä ovat Europarlamenttivaalit, Suomen EU-puheenjohtajuuskausi sekä globaalin hyvinvointitalousverkoston rakentamiseen osallistuminen. EU-vaalit ja Suomen EU-puheenjohtajuus EU-vaaleissa SOSTE haluaa nostaa vahvasti esiin hyvinvointitalouden ja tarjoaa hyvinvointitalouden visiota Euroopan tulevaisuusstrategian perustaksi vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. EU:n hyvinvointitaloudelisen tulevaisuusstrategian tulee jalkautua kaikille politiikan alueille unionissa siten, että eri […]

Uutinen

28.2.2019 10:44

Future of Europe publication stimulates debate on social and health issues at EU level

The European Union is faced with an exceptional year: in addition to the European Parliament elections and the start of a new Commission, Great Britain, one of the biggest member states, might leave the Union in near future. For Finland, this year is particularly interesting, as from July till the end of the year, Finland […]