Skip to content

Aloite: terveys ja hyvinvointi Euroopan komission toimintasuunnitelmaan

20.3.2019 14.33

Hyvinvointitalous
Euroopan unioniSosiaalisten oikeuksien pilariHyvinvointitalous

Vuosi 2019 on ratkaiseva vuosi EU:n tulevaisuudelle. Eurobarometrin 2018 mukaan 70 prosenttia eurooppalaisista haluaa, että EU tekee enemmän kansalaisten terveyden ja sosiaalisen suojelun hyväksi. Osaltaan tähän toiveeseen vastaa 20.3. Brysselissä julkistettu All policies for a Healthy Europe (AP4HE) -aloite, jossa SOSTEkin on mukana. Aloitteen tavoitteena on varmistaa, että kansalaisten terveys ja hyvinvointi ovat keskeinen painopiste ja strateginen tavoite toiminnassa ja tulevan komission työssä. Aloitessa edellytetään yhteistyötä yli sektorirajojen. Monialaisessa aloitteessa on mukana järjestöjä, kaupallisia toimijoita ja erilaisia Eurooppa tason verkostoja.

AP4HE:n aloitteen keskeinen periaate on, että kansalaisten paremman terveyden ja hyvinvoinnin pitäisi olla seuraavan komission strateginen tavoite ja että kaikkien pääosastojen olisi vastattava siitä, että niiden alakohtaiset politiikat ja lainsäädäntö edistävät tätä tavoitetta.

Aloitteen pääsuosituksia ovat:

  • Tuetaan sektorirajat ylittävää ja monialaista toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin klustereilla, joita ovat terveelliset yhteiskunnat, ympäristöt, hoitojärjestelmät ja digitaalinen osallisuus kaikille -politiikka.
  • Luodaan hallintomekanismeja, jotka helpottavat toimialojen välistä toimintaa ja monitasoista yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin alalla.

Aloite mm. suosittaa, että seuraavan komission pitää edistää talouden ja hyvinvoinnin tasapainoisempaa suhdetta keinona mm. sosiaalisten oikeuksien pilarin tarkastelu osana vuosittaista talouspoliittista ohjausjaksoa. Kansalaisia ja muita sidosryhmiä pitää osallistaa paremmin esimerkiksi temaattisten foorumeiden ja dialogien avulla. Aloitteessa yhdistyvät terveyttä kaikille politiikka, kestävän kehityksen, osallistavan kasvun ajatukset sekä SOSTEn lanseeraama hyvinvointitalous-ajattelu, joka on myös yksi tulevan Suomen EU puheenjohtajuuskauden teemoista. Myös SOSTE on mukana aloitteessa.

Aloite julkaistaan tänään keskiviikkona Suomen aikaa kello 18.00 sivulla https://healthyeurope.eu/.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

8.10.2019 11:40

Tässä ovat vuoden 2019 SOSTE-palkinnon saajat: Nuorten ilmastoliike ja Surevan kohtaaminen -hanke 

Tänä vuonna SOSTE-palkinto jaetaan poikkeuksellisesti kahdelle saajalle: Nuorten ilmastoliikkeelle sekä Surevan kohtaaminen -hankkeelle. Palkintoraati katsoi, että kahden näin erilaisen hyvinvointitaloutta edistävän toiminnan välillä oli mahdotonta tehdä valintaa. Nuorten ilmastoliike on noussut nopeasti merkittäväksi kansainväliseksi liikkeeksi. Greta Thunbergin vuoden 2018 syksyllä Tukholmassa aloittamasta ilmastolakosta alkunsa saanut liike on levinnyt moneen maahan ja esimerkiksi nuorten ilmastomarsseille on tähän mennessä osallistunut jo miljoonia nuoria.  […]

Uutinen

24.9.2019 15:54

SOSTEn kommentit budjettiriihen tuloksiin ja suositukset vuoden 2020 talousarvioon

Finanssipolitiikka Antti Rinteen hallitus on antamassa ensimmäisen talousarvioesityksensä tilanteessa, jossa Suomen talouden kasvun näkymät ovat selvästi heikentyneet viime vuosista. Vuonna 2018 Suomen talous kasvoi alle kahden prosentin vuosivauhtia ja kasvu hiipui jonkin verran kahdesta edellisestä vuodesta. Tästä huolimatta suhdannetilanne säilyi kohtalaisena, mikä näkyi myös suotuisana työllisyyskehityksenä. Työllisyysasteen trendi nousi loppuvuodesta yli 72 prosenttiin. Myös työttömyysaste […]

Uutinen

12.9.2019 15:02

Hyvinvointitalous kiinnostaa Euroopassa – EU:n puheenjohtajuuskauden kattoteemaa käsitellään lukuisissa kokouksissa Helsingissä  

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kattoteema sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on hyvinvointitalous.Hyvinvoinnin roolia talous- ja yhteiskuntapolitiikassa sekä kestävän taloudellisen kehityksen tekijänä on alettu korostaa. Hyvinvointitalous on alunalkujaan järjestölähtöinen termi. Se on yhteiskunnan alue, jossa toiminnan päämäärä on ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja hyvän elämän edellytysten vahvistaminen sekä turvaaminen. Näille ensisijaisille tavoitteille alisteisia ovat esimerkiksi talouskasvu, hyvinvointivaltion säilyttäminen tai demokratian laajeneminen. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden myötä kiinnostus hyvinvointaloudellista ajattelua kohtaan […]