Skip to content

Aloite: terveys ja hyvinvointi Euroopan komission toimintasuunnitelmaan

20.3.2019 14.33

Hyvinvointitalous
Euroopan unioniSosiaalisten oikeuksien pilariHyvinvointitalous

Vuosi 2019 on ratkaiseva vuosi EU:n tulevaisuudelle. Eurobarometrin 2018 mukaan 70 prosenttia eurooppalaisista haluaa, että EU tekee enemmän kansalaisten terveyden ja sosiaalisen suojelun hyväksi. Osaltaan tähän toiveeseen vastaa 20.3. Brysselissä julkistettu All policies for a Healthy Europe (AP4HE) -aloite, jossa SOSTEkin on mukana. Aloitteen tavoitteena on varmistaa, että kansalaisten terveys ja hyvinvointi ovat keskeinen painopiste ja strateginen tavoite toiminnassa ja tulevan komission työssä. Aloitessa edellytetään yhteistyötä yli sektorirajojen. Monialaisessa aloitteessa on mukana järjestöjä, kaupallisia toimijoita ja erilaisia Eurooppa tason verkostoja.

AP4HE:n aloitteen keskeinen periaate on, että kansalaisten paremman terveyden ja hyvinvoinnin pitäisi olla seuraavan komission strateginen tavoite ja että kaikkien pääosastojen olisi vastattava siitä, että niiden alakohtaiset politiikat ja lainsäädäntö edistävät tätä tavoitetta.

Aloitteen pääsuosituksia ovat:

  • Tuetaan sektorirajat ylittävää ja monialaista toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin klustereilla, joita ovat terveelliset yhteiskunnat, ympäristöt, hoitojärjestelmät ja digitaalinen osallisuus kaikille -politiikka.
  • Luodaan hallintomekanismeja, jotka helpottavat toimialojen välistä toimintaa ja monitasoista yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin alalla.

Aloite mm. suosittaa, että seuraavan komission pitää edistää talouden ja hyvinvoinnin tasapainoisempaa suhdetta keinona mm. sosiaalisten oikeuksien pilarin tarkastelu osana vuosittaista talouspoliittista ohjausjaksoa. Kansalaisia ja muita sidosryhmiä pitää osallistaa paremmin esimerkiksi temaattisten foorumeiden ja dialogien avulla. Aloitteessa yhdistyvät terveyttä kaikille politiikka, kestävän kehityksen, osallistavan kasvun ajatukset sekä SOSTEn lanseeraama hyvinvointitalous-ajattelu, joka on myös yksi tulevan Suomen EU puheenjohtajuuskauden teemoista. Myös SOSTE on mukana aloitteessa.

Aloite julkaistaan tänään keskiviikkona Suomen aikaa kello 18.00 sivulla https://healthyeurope.eu/.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.5.2019 11:46

Suomalaiset odottavat hallitukselta panostuksia nuoriin ja turvaa ikäihmisille

Suomalaiset odottavat tulevalta hallitukselta eniten toimia vanhusten hoivahenkilöstön lisäämiseksi, toisen asteen maksuttomuuden edistämiseksi ja korotuksia pienimpiin eläkkeisiin. Suomalaisilta tiedusteltiin tärkeimmistä toimenpiteistä, jotka tulevan hallituksen tulee toteuttaa. Kysymykseen sisältyi yhdeksän palvelujen resursointiin ja toimeentuloon liittyvää toimea. Kolmen tärkeimmän toimenpiteen joukkoon nousivat vanhusten hoivahenkilöstön lisääminen, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ja pienimpien eläkkeiden korotukset.  “Nyt odotetaan panostuksia ihmisten hyvinvointiin, […]

Uutinen

15.5.2019 14:33

Ehdota SOSTE-palkinnon saajaa hyvinvointitalouden edistämisestä

SOSTE-palkinto kiinnittää huomion hyvinvoinnin merkitykseen kestävän taloudellisen kehityksen taustalla sekä nostaa esiin monimuotoisten hyvinvointi-investointien tärkeyttä. Hyvinvointi-investoinnit ovat erilaisia tänään tehtäviä panostuksia, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ja luovat hyvän elämän edellytyksiä tulevaisuudessa. Tänä vuonna painotetaan ehdotuksia, jotka linkittyvät kestävän kehityksen edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. SOSTE-palkinto myönnetään yksittäisestä teosta, hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, joka ilmentää rohkeutta, väkevyyttä […]

Uutinen

7.5.2019 15:00

Sote-järjestöjen hallitusohjelmatavoitteissa investoidaan hyvinvointiin

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan, miten huomisen Suomi voi. Tähän keskusteluun osallistuu laajasti myös monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. Sote-järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja ja kanavoivat kriittisiäkin ääniä lainsäädäntötyöhön. SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista […]