Skip to content

Hiilineutraali Suomi voidaan toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti – Vasta hintojen kallistuminen nosti energiahaavoittuvuuden puheenaiheeksi

13.6.2022 15.35

Hyvinvointi ja terveys
ilmastonmuutosHyvinvointi ja terveys

Ilmastopolitiikka koskettaa kaikkia suomalaisia. Siirtyminen kohti hiilineutraalia Suomea vaatii isoja toimia ja muutoksia, jotka näkyvät myös suomalaisten arjessa. SOSTEn maksuton webinaari pureutuu ilmastonmuutoksen oikeudenmukaisuuteen. Miten varmistetaan, että ilmastopolitiikkaa toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja kaikki pidetään muutoksessa mukana?

Vaikka ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta keskustellaan paljon esimerkiksi lainvalmistelun yhteydessä, ovat käytännön toimenpiteet vielä jääneet epämääräisiksi. Pelkät ylätason tavoitteet eivät riitä, vaan oikeudenmukainen ilmastopolitiikka vaatii järjestelmällistä arviointia, seurantaa sekä konkreettisia toimia.

Suomen Ilmastopaneelin jäsen, professori Paula Kivimaa on tutkinut oikeudenmukaisuuden merkitystä osana ilmastopolitiikkaa. Hän peräänkuuluttaa, että oikeudenmukaisuuden tarkastelussa ei saa unohtaa globaaleja vaikutusketjuja, nuoria eikä tulevia sukupolvia.

”Uusi ilmasto- ja energiastrategialuonnos on askel oikeaan suuntaan. Strategialuonnoksessa oikeudenmukaisuutta tukevia elementtejä ovat esimerkiksi selvitys energiaköyhyydestä, kotitalouksien sähkön ja lämmön verkkoon syötön mahdollistaminen, tuet rakennusten öljylämmityksestä luopumiselle ja tuet turveyrittäjille uuden liiketoiminnan kehittämiseksi. Kuitenkin globaalin ja tulevien sukupolvien oikeudenmukaisuuden mukaan ottaminen vaatii vielä työtä, vaikka itse ilmastotoimet osaltaan vaikuttavat näihin molempiin”, kertoo Kivimaa.

Merkittävä osa nykyisistä kasvihuonepäästöistä on peräisin energiasektorilta. Energiapolitiikan sosiaalinen oikeudenmukaisuus on ollut tänä keväänä esillä, kun energian kallistuminen koettelee erityisesti pienituloisia kotitalouksia. Energiahaavoittuvuus eli tilanne, jossa kotitalouksilla ei ole varaa energiaan, tuli nopeasti osaksi myös monien suomalaisten elämää.

Energiahaavoittuvuuteen ja sen riskitekijöihin tulee kiinnittää ilmastopolitiikassa erityistä huomiota. Kuluttajatutkimuskeskuksen professori Eva Heiskanen tutkii suomalaista energiahaavoittuvuutta.

”Nyt kun energian hinnat ovat nousseet jyrkästi, myös energiahaavoittuvuus on noussut puheenaiheeksi. Harmillisesti näin myöhään. Tätä ennen ei ole mietitty energiamurroksen voittajia ja häviäjiä eikä sitä, ketä pitäisi tukea. Tukipolitiikka on suuntautunut markkinoiden avaamiseen uutuuksille; nyt viimeistään olisi aika miettiä, miten kaikki suomalaiset pääsevät käsiksi uuteen, fossiilittomaan tekniikkaan. Energiamurroksessa on kuitenkin kyse koko yhteiskunnan läpäisevästä prosessista”, muistuttaa Heiskanen.

Maksuton SOSTEn seminaari ilmastonmuutoksen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta

SOSTEn järjestämässä maksuttomassa webinaarissa maanantaina 20. kesäkuuta klo 14–16 kuullaan uusia näkökulmia, miten sosiaalinen oikeudenmukaisuus otetaan huomioon hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirryttäessä. Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ilmastopolitiikassa.

Tuoretta näkökulmaa aiheesta avaavat:

  • Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori ja Ilmastopaneelin jäsen Paula Kivimaa
  • Helsingin yliopiston professori Eva Heiskanen
  • Tampereen yliopiston yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi

Järjestöjen näkemyksiä keskusteluun tuovat:

  • SAK:n ilmastoasiantuntija Anni Toiviainen
  • Amnestyn ilmasto- ja ympäristöasiantuntija Taru Savolainen
  • Allianssin nuorten ilmastodelegaatti Akseli Rouvari 

Lisätietoja antavat SOSTEn erityisasiantuntija Simo Rissanen ja Noora Koskela (noora.koskela@soste.fi).

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]

Uutinen

15.6.2022 14:00

Selkeää ja monikielistä opastusta lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja hankintaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Oppaasta on laadittu tiivistelmät usealla eri kielellä. Ne ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilta. Lue lisää: Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon Opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. […]