Skip to content

Järjestöbarometri 2018 tarjoaa ajankohtaiskuvan sote-järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja niiden muutoksista

18.1.2018 11.42

Järjestöbaro
Järjestöbaro

Järjestöbarometri 2018 kokoaa jälleen tietoa järjestöjen toiminnan, toimintaedellytysten ja toimintaympäristön tilanteesta sekä kehityksestä. Barometrin kyselyt ovat parhaillaan käynnissä ja niiden vastaajina ovat valtakunnalliset sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä niiden paikallisyhdistykset.

Kyselyissä käsitellään tuttuun tapaan perustietoja esimerkiksi järjestöjen taloudesta, henkilöstöstä, toiminnan muutostilanteesta sekä siihen liittyvistä huolista, uhkista ja tyytyväisyydenaiheista. Lisäksi kerätään tietoa muun muassa järjestöjen arvioista niiden hallinnollisen työn kuormittavuudesta ja sen kevennystarpeista, sähköisistä palveluista, työllistämistoimien käytöstä sekä vapaaehtoistoiminnan tilanteesta.

Barometrissa hyödynnetään myös Yhdistysrekisterin tarjoamaa tietoa vuosittain rekisteröidyistä sekä purkautuneista alan yhdistyksistä. Sen avulla arvioidaan ja kuvataan kentällä tapahtuvia muutoksia: millaista uusia yhdistyksiä on syntynyt ja millaisia tullut tiensä päähän. Nyt selvitetään lisäksi purkautuneille yhdistyksille tehtävän kyselyn avulla lähemmin niiden purkautumisen syitä ja taustoja.

Järjestöbarometri 2018 julkistetaan lokakuussa 2018 ja sen tuloksista kerrotaan mm. M/S SOSTE-risteilyllä 9.-10.10.2018. Tuleva julkaisu ja myös aiemmat Järjestöbarometrit ovat luettavissa SOSTEN Järjestöbarometri.fi- sivustolla.

Järjestöbarometri on toteutettu vuodesta 2006 ja tämänvuotinen raportti on järjestyksessään yhdestoista. Tutkimusta käytetään hyväksi mm. SOSTEn asiantuntijatyössä. Toivomme hyvää vastaamisaktiivisuutta – vain kyselyyn vastaamalla saa oman järjestönsä äänen mukaan tuleviin barometrituloksiin ja sitä kautta ajankohtaiseen keskusteluun ja yhteiseen vaikuttamistoimintaan.

Lisätietoja:

Juha Peltosalmi

erikoistutkija

juha.peltosalmi(at)soste.fi

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Yhdistyksestä kysytään neuvontaa lähes kaikesta maan ja taivaan välillä

Järjestöbaro Jyväskylän Sydänyhdistyksen puheenjohtajaa Raimo Peltovuorta haastateltiin keväällä 2020 keskellä korona-aikaa. Yhdistyksen harrastus- ja virkistystoiminta oli loppunut toistaiseksi, mutta puheenjohtajalla riitti työtä jäsenten yhteydenottoihin vastaamisessa ja yhdistykseen työllistettyjen työntekijöiden asioiden selvittelyssä. Haastattelun teemana oli yhdistysten antama neuvonta. ”Jyväskylän Sydänyhdistys on melko suuri – yhdistyksellä on oma toimisto ja palkkatuella ihmisiä töissä vuoden kerrallaan muun muassa pyörittämässä […]

Uutinen

2.9.2020 07:55

Ennakkotietoa Järjestöbarometri 2020:sta: Yhdistysten vapaaehtoiset paikkaavat julkisen palvelun neuvonnan puutteita

Järjestöbaro Ennakkotiedot tuoreesta Järjestöbarometri 2020:sta osoittavat, että kansalaiset eivät aina löydä tai saa julkisia palveluita ja etuuksia koskevaa tietoa julkiselta puolelta, vaan paikalliset sosiaali- ja terveysyhdistykset paikkaavat neuvonnallaan tiedonsaannin puutteita. Myös esimerkiksi eri sairauksia ja niiden kanssa elämistä koskevaa tietoa haetaan paljon yhdistyksistä. Suomessa on yli 10 000 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä, joista runsas 200 on […]

Uutinen

6.4.2020 13:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä herätty ilmastonmuutokseen

Järjestöbaro Sosiaali- ja terveysjärjestöissä on herätty ilmastonmuutokseen neljän viime vuoden aikana. Vuonna 2016 Järjestöbarometriin vastanneista järjestöistä yli 60 prosenttia ei uskonut ilmastonmuutoksen vaikuttavan juurikaan tulevaan toimintaansa. Tänä päivänä lähes 70 prosentilla järjestöistä on toimia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ilmastonmuutosta koskevan tietoisuuden lisääntyessä järjestöt ovat tarttuneet toimeen erityisesti vähentämällä päästöjä palkatun henkilöstön työssä ja toimitiloissa. Eniten on suitsittu matkustamista. […]