Skip to content

Järjestöbarometri 2018 tarjoaa ajankohtaiskuvan sote-järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja niiden muutoksista

18.1.2018 11.42

Järjestöbaro
Järjestöbaro

Järjestöbarometri 2018 kokoaa jälleen tietoa järjestöjen toiminnan, toimintaedellytysten ja toimintaympäristön tilanteesta sekä kehityksestä. Barometrin kyselyt ovat parhaillaan käynnissä ja niiden vastaajina ovat valtakunnalliset sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä niiden paikallisyhdistykset.

Kyselyissä käsitellään tuttuun tapaan perustietoja esimerkiksi järjestöjen taloudesta, henkilöstöstä, toiminnan muutostilanteesta sekä siihen liittyvistä huolista, uhkista ja tyytyväisyydenaiheista. Lisäksi kerätään tietoa muun muassa järjestöjen arvioista niiden hallinnollisen työn kuormittavuudesta ja sen kevennystarpeista, sähköisistä palveluista, työllistämistoimien käytöstä sekä vapaaehtoistoiminnan tilanteesta.

Barometrissa hyödynnetään myös Yhdistysrekisterin tarjoamaa tietoa vuosittain rekisteröidyistä sekä purkautuneista alan yhdistyksistä. Sen avulla arvioidaan ja kuvataan kentällä tapahtuvia muutoksia: millaista uusia yhdistyksiä on syntynyt ja millaisia tullut tiensä päähän. Nyt selvitetään lisäksi purkautuneille yhdistyksille tehtävän kyselyn avulla lähemmin niiden purkautumisen syitä ja taustoja.

Järjestöbarometri 2018 julkistetaan lokakuussa 2018 ja sen tuloksista kerrotaan mm. M/S SOSTE-risteilyllä 9.-10.10.2018. Tuleva julkaisu ja myös aiemmat Järjestöbarometrit ovat luettavissa SOSTEN Järjestöbarometri.fi- sivustolla.

Järjestöbarometri on toteutettu vuodesta 2006 ja tämänvuotinen raportti on järjestyksessään yhdestoista. Tutkimusta käytetään hyväksi mm. SOSTEn asiantuntijatyössä. Toivomme hyvää vastaamisaktiivisuutta – vain kyselyyn vastaamalla saa oman järjestönsä äänen mukaan tuleviin barometrituloksiin ja sitä kautta ajankohtaiseen keskusteluun ja yhteiseen vaikuttamistoimintaan.

Lisätietoja:

Juha Peltosalmi

erikoistutkija

juha.peltosalmi(at)soste.fi

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Sähköiset palvelut ovat olennaisia velkaantuneiden auttamisessa

 Tarvitsemme keinoja ratkoa talous- ja velkaongelmia ajoissa Maksuhäiriöitä on jo yli 376 000 ihmisellä ja moninkertainen määrä on riskissä joutua ongelmiin. Arasta asiasta ei haluta puhua. Netin laajenevat pikaluottomarkkinat tarjoavat ”helppoja ja nopeita ratkaisuja”. Velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevia ihmisiä auttavan Takuusäätiön on toimittava netissä valtavasti markkinointiin panostavien lainantarjoajien joukossa. Säätiöön otetaan yhteyttä vasta […]

Artikkeli

Omaishoidon arvo tiedetään, tukea on kehitettävä

Jos omaishoitoon panostettaisiin lisää, yhä useampi saisi inhimillistä hoivaa kotona edullisin kustannuksin Omaishoitajaliitto on ollut kehittämässä omaishoitoa ja sen tukemista yli neljännesvuosisadan. On muun muassa saatu laki omaishoidon tuesta, mutta edelleen riittää haasteita: tunnistamisessa, tunnustamisessa ja tukipalveluiden saatavuudessa ja laadussa. Omaishoitajat tarvitsevat myös riittävän toimeentuloturvan ja eläkkeen. Päättäjät tietävät omaishoidon inhimillisen ja kansantaloudellisen merkityksen ja […]

Artikkeli

Paljon hyvää espoolaisille lapsiperheille

Tuki perheille on tärkeintä jäsenyydestä riippumatta ”On tärkeintä, että perheillä ja lapsilla on hyvä olla – kaikilla esimerkiksi varaa harrastaa. MLL:n Keski-Espoon yhdistys on perustettu 1995. Jäseniä on vajaa 400. Kerhoja lapsille on noin 20 ja niiden hinta pidetään kohtuullisena, koska alue on Espoon vähävaraisimpia. Järjestämme maksuttomia luentoja ja tapahtumiimme maksutonta ohjelmaa. Päiväkotilasten ja alaluokkalaisten […]