Skip to content

Järjestöt: Hyvinvointialueen määriteltävä hallintosäännössä, mikä toimielin päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista

26.1.2022 10.30

Sote-uudistus
Järjestöjen sote-muutostukiSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Joukko sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajia vetoaa hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten puheenjohtajiin ja valmistelijoihin, että ne huomioisivat järjestöjen avustamisen jo nyt valmisteluvaiheessa.

Hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten (VATE) puheenjohtajille ja valmistelijoille

Ensimmäisten asioiden joukossa valitut aluevaltuutetut päättävät muun muassa hallintosäännöstä, jossa määritellään puitteet hyvinvointialueiden toiminnalle. Jokaisen hyvinvointialueen hallintosäännössä tulisi määritellä, mikä toimielin alueella päättää sote-järjestöjen avustuksista, jotta myös avustusmuotoinen toiminta on jatkossakin mahdollista.

Sote-järjestöt toimivat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen yhdyspinnassa. Tämän yhteyden on tärkeää säilyä jatkossakin ihmisten tarpeita vastaavien palvelupolkujen ja -kokonaisuuksien varmistamiseksi. Yleishyödyllisten sote-järjestöjen toiminta on ehkäisevää apua ja tukea, ihmisten kuntoutumisen edistämistä ja itsenäistä selviämistä tukevaa matalan kynnyksen auttamista. Sote-järjestöt tarjoavat ihmisille heiltä usein puuttuvan yhteisön ja vaikuttamisen kanavan. Järjestöjen toiminta vähentää palvelujen tarvetta toimimalla monin tavoin yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa ja täydentämällä niissä olevia katvealueita.

Koska järjestölähtöisessä auttamisessa vertaistuen ja vapaaehtoisten rooli ammattilaisten rinnalla on merkittävä ja rahoitusta tulee myös STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus), näitä järjestölähtöisen auttamisen toimintoja ei voida siirtää ostopalveluksi. Lisäksi nykyisin on monia sote-järjestön ja kunnan yhdessä rahoittamia toimintamuotoja, joissa järjestö saa STEA-avustuksen ja kunta osallistuu omalla rahoitusosuudellaan kyseisen toiminnan mahdollistamiseen. Näiden toimintojen jatkuvuus on tärkeä turvata hyvinvointialueella. Sen vuoksi on tärkeää, että alueiden hallintosääntö mahdollistaa avustusmuotoisen järjestötoiminnan.

Kumppanuuden kehittämiseksi ja ihmisten tarpeita vastaavien palvelukokonaisuuksien varmistamiseksi pidämme tärkeänä myös, että hyvinvointialueille perustetaan sote-järjestöjen neuvottelukunta tai vastaava toimielin. Ne mahdollistavat vuoropuhelun toimintojen kehittämisestä erityisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja sote-palvelujen vastuuhenkilöiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Myös laaja yhteistyö liikunnan, koulutuksen, kulttuurialan ja monien muiden toimijoiden kanssa ovat tärkeitä, mutta pelkkä HYTE-rakenne ei riitä.

Toivomme, että ehdotuksemme otetaan huomioon hyvinvointialueiden aluevaltuustoille tehtävissä ehdotuksissa hallinnon rakenteeksi.

Yhteistyöterveisin

 • Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, MIELI Suomen Mielenterveys ry
 • Hannu Jouhki, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö
 • Milla Kalliomaa, pääsihteeri, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti
 • Marjaana Lahti-Koski, pääsihteeri, Sydänliitto
 • Pentti Lemmetyinen, toimitusjohtaja, Setlementtiliitto
 • Päivi Lepistö, toiminnanjohtaja, Suomen Klubitalot ry
 • Pekka Lund, toiminnanjohtaja, Sininauhaliitto
 • Marja Pakarinen, va. toiminnanjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Riitta Särkelä, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto
 • Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri, SOSTE

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]

Uutinen

15.6.2022 14:00

Selkeää ja monikielistä opastusta lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja hankintaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Oppaasta on laadittu tiivistelmät usealla eri kielellä. Ne ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilta. Lue lisää: Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon Opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. […]