Skip to content

Kansainväliset kansalaisjärjestöt tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen

8.3.2022 9.57

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskunta

Välittömästi sodan alkamisen jälkeen SOSTE teki globaaleille verkostoilleen aloitteen voimakkaista päätöksistä Venäjän hallintoon kytkeytyvien järjestöjen erottamisesta ja ukrainalaisen kansalaisyhteiskunnan tukemisesta. Tehostaakseen päätöksentekoa SOSTE jäädytti jäsenmaksunsa verkostoille, kunnes se on saanut vaatimansa vastaukset.  

“Nyt tarvitaan julkilausumien lisäksi myös konkreettisia toimia”, vaatii SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas 

Useat kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat reagoineet Venäjän hyökkäykseen ja tuominneet sodan Ukrainassa, sekä osoittavat tukea ja solidaarisuutta ukrainalaisille ihmisille ja kansalaisjärjestöille.  

Globaalin sosiaalipolitiikan verkoston ICSW:n Euroopan hallitus vaatii lausunnossaan kaikkien jäsentensä vetäytymistä kaikesta mahdollisesta yhteistyöstä Venäjän valtion virastojen kanssa, jotka ovat olennainen osa moraalitonta sotakoneistoa. Samalla se muistuttaa kuitenkin tuen tarpeesta ihmisoikeuksia ja demokratiaa puolustaville kansalaisjärjestöille, niin Ukrainassa kuin Venäjällä.   

”This is not a war between people, it is a Russian Federation State-led ruthless and immoral action of organized violence against Ukraine and its peoples.”

ICSW 

Globaali kansalaisjärjestöjen ja -aktivistien verkosto CIVICUS vaatii nopeaa, yhtenäistä ja kohdennettua vastinetta Venäjän toimille kansainväliseltä yhteisöltä 

Euroopan neuvoston Kansainvälisen kansalaisjärjestöjen kongressin (INGO) puheenjohtaja tuomitsee Venäjän väkivallan käytön avoimessa kirjeessä ilmaisten myös CINGOn täyden tuen Euroopan neuvoston arvoja puolustavalle kansalaisyhteiskunnalle sekä kiitoksensa eri tavoin Ukrainan kansaa tukeville järjestöille ja valtioille.   

Myös Social Platform on ilmaissut seisovansa Ukrainan rinnalla ja kehottaa Euroopan maita ottamaan nopeasti käyttöön kaikki mahdolliset EU:n varat ja resurssit Ukrainassa olevien ja sieltä pakenevien suojeluun ja mahdollistamaan kansalaisjärjestöjen hoidon ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville sekä ihmisoikeuksien puolustaminen.   

Lue lisää: Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä apua sodan nostattamaan ahdistukseen ja kanavia auttaa sodan jaloissa olevia

Lisätietoja antaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]

Uutinen

9.5.2022 10:46

Arpajaislaki uudistuu

Avustusjärjestelmä Arpajaislakiuudistuksen keskeinen sisältö kohdistuu Veikkaus Oy:n tuoton tuloutukseen ja sosiaali- ja terveysjärjestöille tarkoitetun valtionavustusmäärärahan tason siirtämiseen osaksi kehysvaikutteista valtion budjettia. Jatkossa myös sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille ja säätiöille kohdistettavan avustusmäärärahan tasosta päätettäisiin vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön menoeränä siinä missä muistakin ministeriön kuluista. Jotta lakiuudistus ei heikentäisi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä, rahoituksen ennustettavuutta ja järjestöjen autonomiaa kansalaisyhteiskunnan toimijana, niin pidämme tärkeänä, että esimerkiksi valtiosihteeri […]