Skip to content

Kansainväliset kansalaisjärjestöt tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen

8.3.2022 9.57

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskunta

Välittömästi sodan alkamisen jälkeen SOSTE teki globaaleille verkostoilleen aloitteen voimakkaista päätöksistä Venäjän hallintoon kytkeytyvien järjestöjen erottamisesta ja ukrainalaisen kansalaisyhteiskunnan tukemisesta. Tehostaakseen päätöksentekoa SOSTE jäädytti jäsenmaksunsa verkostoille, kunnes se on saanut vaatimansa vastaukset.  

“Nyt tarvitaan julkilausumien lisäksi myös konkreettisia toimia”, vaatii SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas 

Useat kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat reagoineet Venäjän hyökkäykseen ja tuominneet sodan Ukrainassa, sekä osoittavat tukea ja solidaarisuutta ukrainalaisille ihmisille ja kansalaisjärjestöille.  

Globaalin sosiaalipolitiikan verkoston ICSW:n Euroopan hallitus vaatii lausunnossaan kaikkien jäsentensä vetäytymistä kaikesta mahdollisesta yhteistyöstä Venäjän valtion virastojen kanssa, jotka ovat olennainen osa moraalitonta sotakoneistoa. Samalla se muistuttaa kuitenkin tuen tarpeesta ihmisoikeuksia ja demokratiaa puolustaville kansalaisjärjestöille, niin Ukrainassa kuin Venäjällä.   

”This is not a war between people, it is a Russian Federation State-led ruthless and immoral action of organized violence against Ukraine and its peoples.”

ICSW 

Globaali kansalaisjärjestöjen ja -aktivistien verkosto CIVICUS vaatii nopeaa, yhtenäistä ja kohdennettua vastinetta Venäjän toimille kansainväliseltä yhteisöltä 

Euroopan neuvoston Kansainvälisen kansalaisjärjestöjen kongressin (INGO) puheenjohtaja tuomitsee Venäjän väkivallan käytön avoimessa kirjeessä ilmaisten myös CINGOn täyden tuen Euroopan neuvoston arvoja puolustavalle kansalaisyhteiskunnalle sekä kiitoksensa eri tavoin Ukrainan kansaa tukeville järjestöille ja valtioille.   

Myös Social Platform on ilmaissut seisovansa Ukrainan rinnalla ja kehottaa Euroopan maita ottamaan nopeasti käyttöön kaikki mahdolliset EU:n varat ja resurssit Ukrainassa olevien ja sieltä pakenevien suojeluun ja mahdollistamaan kansalaisjärjestöjen hoidon ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville sekä ihmisoikeuksien puolustaminen.   

Lue lisää: Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä apua sodan nostattamaan ahdistukseen ja kanavia auttaa sodan jaloissa olevia

Lisätietoja antaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

13.9.2022 16:30

Järjestöjohdon syysfoorumissa etsittiin ratkaisuja hoitoon pääsyyn ja henkilöstöpulaan

Järjestöille SOSTEn järjestöjohdon syysfoorumissa puhutti ajankohtainen sosiaali- ja terveyspolitiikka, viestintä ja johtajuus sekä järjestöjen rooli kansakunnan resilienssin vahvistajana. Perhe- ja peruspalveluministerin valtiosihteeri Eila Mäkipää pohjusti avauspuheenvuorollaan paneelikeskustelua, jossa pohdittiin ratkaisuja hoitoon pääsyn kriisiin ja henkilöstöpulaan. Mäkipää painotti avaussanoissaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuuta koko palveluketjusta ja siten myös hoitoon pääsyn sujuvuudesta. Valtiosihteeri myös muistutti työryhmästä, jonka tavoitteena on miettiä […]

Uutinen

30.8.2022 14:42

Yhdistyslain etäosallistumista koskevat uudistukset astuivat voimaan kesällä

Järjestöille Eduskunta hyväksyi 21.6.2022 hallituksen esityksen HE 47/2022 eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset tulivat voimaan 11.7.2022. Uudistuksen myötä yhdistykset voivat hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä erikseen kielletty. Aiemmin etäosallistumismahdollisuuden tarjoaminen oli mahdollista vain, jos tästä oli yhdistyksen säännöissä määrätty. Uudistetussa yhdistyslain 17 §:ssä säädetään myös […]

Uutinen

25.8.2022 10:07

SOSTElta uusi julkaisu muutoksentekijöille

Kansalaisyhteiskunta Meitä haastaa nopeasti muuttuva kompleksinen maailma. Tulevaisuudessa korostuu, että näemme asiat kokonaisuuksina ja kiedomme tiemme yhteen muiden kanssa. Julkaisu Muutosten tiet kietoutuvat yhteen kuvaa asioiden ja ilmiöiden punoutumista sekä kietoutunutta yhteistä matkaamista kohti tulevaa, johon voimme tämän päivän valinnoillamme vaikuttaa. Artikkelikokoelma tarjoaa kattauksen monipuolista asiantuntijuutta edustavien kirjoittajien näkökulmia lähestyä kompleksista maailmaa, jossa systeemisen muutoksen aikaansaaminen, ilmiölähtöinen […]