Skip to content

Organisationerna med i välfärdsområdenas strategier – kom med och berätta hur organisationerna borde beaktas i välfärdsområdenas planer

7.2.2022 9.15

Sote-uudistus
Järjestöjen sote-muutostukiPå svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

De allra första välfärdsområdesfullmäktigena påbörjar snart sin verksamhet. Fullmäktigena, som börjar sin verksamhet i mars, beslutar i sina områden om välfärdsområdesstrategin och servicestrategin, som ur invånarnas synvinkel är de viktigaste styrdokumenten gällande ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna.

”Det är viktigt för social- och hälsovårdsorganisationerna samt räddningsväsendets frivilligorganisationer att komma med i både välfärdsområdesstrategin och servicestrategin så att organisationerna uppriktigt fås med i välfärdsområdenas strukturer och tjänster från början”, påminner SOSTE: s chef, biträdande generalsekreterare Anne Knaapi.

Berätta din åsikt via webben

Som grund för sitt strategipåverkansarbete förverkligar SOSTE tillsammans med konsultföretaget Fountain Park AB en brainstorming via webben.

Med hjälp av brainstormingen, som ordnas via webben, samlas organisationernas synvinklar på bland annat organisationernas och välfärdsområdenas samarbete.

Brainstormingen är öppen 7.–25.2.2022.

Delta i brainstormingen (på finska)

Det är viktigt att organisationerna på bred front är med och svarar

Materialet som samlas i brainstormingen används i SOSTE: s och ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s påverkansarbete samt verksamhetsutveckling. ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s projektchef Anita Hahl-Weckström önskar att social- och hälsovårdsorganisationer i alla delar av Finland deltar i brainstormingen.

”Det finns över 10 000 social- och hälsovårdsorganisationer i Finland. Bland dessa finns många olika synvinklar, dessutom har Finlands 21 välfärdsområden och Helsingfors sina egna särskilda drag. Därför är det viktigt att få så täckande information som möjligt om organisationernas synvinklar”, säger Hahl-Weckström.

Mera information ger SOSTE: s chef, biträdande generalsekreterare Anne Knaapi och Järjestöjen sote-muutostuki: s projektchef Anita Hahl-Weckström.

Mera information om välfärdsområdenas strategier hittar du i lagen om ordnande av social- och hälsovård på Finlex-webbsidor.

 

Nyheten ändrad tis. 15.2. kl. 15.01: Ändrad tid för brainstormingen, som förlängs till 25.2.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]

Uutinen

15.6.2022 14:00

Selkeää ja monikielistä opastusta lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja hankintaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Oppaasta on laadittu tiivistelmät usealla eri kielellä. Ne ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilta. Lue lisää: Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon Opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. […]