Skip to content

Potilasjärjestöjen ja lääkkeen käyttäjien oltava osallisia lääkehoidon kehittämistyössä

15.10.2021 9.49

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutToimeentulo

Kuluneen vuoden aikana lääkeasioiden uudistaminen on saanut tuekseen resursseja ja rakenteita, ja työ on lähtenyt etenemään. Työtä viedään eteenpäin kolmessa eri kokonaisuudessa, joita ovat lääkehuollon ohjaus ja rahoitus, tiedonhallinta ja digitaaliset työkalut sekä apteekkitalous ja lääkkeiden jakelu.  

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen järjesti 13.10. sidosryhmätilaisuuden, jossa eri tahot keskustelivat lääkeasioiden uudistuksen edistämisestä. 

Lääkehuolto kytkettävä nykyistä tiiviimmin sote-palveluihin

SOSTE korostaa, että lääkehuolto on osa terveydenhuoltoa ja se on kytkettävä nykyistä tiiviimmin sote-palveluihin. Sote-kokonaisuuteen ja lääkehuollon ohjauksen ja rahoituksen kehittämiseen liittyvät kiinteästi monikanavarahoituksen purkamisessa tehtävät ratkaisut. Asian käsittely on kesken parlamentaarisessa ryhmässä.

Monikanavarahoitukselle tehtävillä ratkaisuilla on vaikutuksia lääkkeen käyttäjiin. Ihmisten kannalta tärkeää on korjata esimerkiksi avo- ja laitoshoidon erilaiset lääkkeiden korvauskäytännöt. Potilaan taloudelliseen asemaan ei pitäisi vaikuttaa se, määrätäänkö lääkitys kotiin vai annostellaanko se sairaalassa, kuten nyt on tilanne. 

SOSTE pitää perustelluimpana monikanavarahoituksen etenemistapana mallia, jossa hyvinvointialueille tulee lääkkeistä sekä rahoitus- että järjestämisvastuu. Malli tulee toteuttaa siten, että hyvinvointialueilla on kokonaisvastuu kaikista alueen asukkaiden lääkkeistä. Kun hyvinvointialueilla on vastuu lääkkeiden lisäksi myös terveydenhuollon matkoista ja sote-palveluista, vastuu ihmisen hoidon kokonaisuudesta on yhdellä taholla. Tämä voi edistää myös sairauskustannusten yhteisen maksukaton luomista, joka on ollut SOSTEn ja monien potilasjärjestöjen pitkäaikainen tavoite.

Lääkkeen käyttäjän on sitouduttava hoitoon

Viimekädessä on niin, että lääkehoito onnistuu vain, jos lääkkeen käyttäjä sitoutuu annettuun hoitoon. Siksi myös kehittämistyötä tulee tehdä niin, että potilasjärjestöt ja lääkkeen käyttäjät ovat siinä mukana. Ihmisiltä pitää muistaa kysyä, mitä he odottavat terveyspalveluiltaan. 

SOSTE pitää arvokkaana, että lääkeasioiden uudistamista on lähdetty viemään eteenpäin avoimella tiedottamisella verkossa. Suuri toive on, että laajaan osallisuuteen, vuoropuheluun ja avoimeen tiedon saantiin pohjautuva työskentelyote jatkuu koko kehittämisprosessin ajan. 

Lue tarkemmin SOSTEn esiin nostamista asioista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]

Uutinen

10.5.2022 12:00

Kelan kuntoutusta kehitetään vuoropuhelussa järjestöjen kanssa – järjestöjen Kela-kyselyn ehdotusten käsittely jatkuu

Hyvinvointi ja terveys SOSTE pyysi loppuvuodesta 2021 järjestöiltä ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Vastauksia saatiin runsaasti. Kysely käynnisti prosessin, jossa SOSTE jäsenjärjestöineen on käynyt Kelan kanssa kehittävää vuoropuhelua useammasta eri sisältöteemasta. Huhtikuussa oli vuorossa kuntoutusta koskevien kehittämisehdotusten käsittely. Lue lisää: Sote-järjestöjen ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi Kuntoutusta koskevissa ehdotuksissa monipuolisia sisältöjä Kuntoutusta koskevissa ehdotuksissa toivottiin mm. pidempiä etuuspäätöksiä vakiintuneissa tilanteissa, […]

Uutinen

4.5.2022 08:00

Historiallinen sote-järjestöjen rahoituslaki lausunnolla: järjestöille tärkeät näkökohdat huomioitava asetuksissa

Avustusjärjestelmä Veikkausvoittovarajärjestelmään perustuva sote-järjestöjen rahoitusmalli lakkaa ensi vuoden lopussa ja korvaavaa lainsäädäntöä laaditaan parhaillaan. STM on laittanut kansalaisjärjestöjen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeän avustusuudistuksen lakiluonnoksen juuri lausuntokierrokselle. SOSTE pitää sote-järjestöjen rahoituslain ratkaisua, jolla lain tasoinen sääntely pidettäisiin yksinkertaisena ja lain perusteella säädettävät asetukset pitkälti nykymuotoisina, oikeana. Samalla on syytä todeta, että se ei vastaa niihin odotuksiin järjestelmän […]