Skip to content

Social- och hälsovårdsorganisationernas utsikter för permitteringar har femdubblats under början av året – redan 41 % har stängt sina verksamhetsställen

3.4.2020 12.38

Kansalaisyhteiskunta
KoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

Coronaepidemin påverkar social- och hälsovårdsorganisationerna starkt. SOSTE: s enkät visar, att medlemsorganisationernas permitteringsåtgärder redan inletts. Nu har 41 procent av organisationerna stängt sina verksamhetsställen, 30 procent har avbrutit sin verksamhet och 80 procent har ställt in alla grupp- och stödmöten.

SOSTE:s generalsekreterare Vertti Kiukas säger att det här innebär negativa konsekvenser för organisationernas anställda och för de finländare som är i behov av stöd och hjälp.

Enkäten visar att i slutet av mars hade 6 procent av medlemsorganisationerna permitterat personal och ytterligare 26 procent såg permitteringar som troliga. Permitteringarna berör främst organisationer som producerar tjänster som till exempel lägerverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och anpassningsträning. SOSTE:s enkät genomfördes 26.3–1.4 och besvarades av 141 organisationer, alltså 61 procent av de tillfrågade.

De synskadades förbund hör till de hårdast drabbade. Förbundet räknar att avbrutna rehabiliteringsverksamheter orsakar förluster på upp till en miljon euro i år. Förbundet har trots det beslutat att ingen personal sägs upp.

De synskadades förbunds vd Jukka Tahvanainen konstaterar att för många synskadade är rehabilitering på distans inte möjligt, vilket Folkpensionsanstalten – som avbrutit stöd för all rehabiliteringsverksamhet som innebär närkontakt – borde beakta.

-Coronasituationens sociala konsekvenser måste bedömas, och vi måste bromsa marginaliseringstrenden och den ojämlikhet som epidemin skapar, säger Tahvanainen i ett pressmeddelande.

SOSTE:s generalsekreterare Vertti Kiukas kräver att statens stödpaket till företagen också omfattar social- och hälsovårdsorganisationerna. Annars riskerar situationen att förvärras.

För mera info

  • Vertti Kiukas, SOSTE: s generalsekreterare, 040 592 4287
  • Anne Eronen, SOSTE: s forskare, 040 6789 441
  • Jukka Tahvanainen, SOSTE: s styrelseordförande, 040 900 4875

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.5.2020 14:52

Avoin kirje Suomen hallitukselle: Järjestöt ovat osa koronaratkaisua – niiden toimintaedellytykset turvattava

Koronakriisi on koetellut Suomea ja koko maailmaa ja sen vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Pandemian aiheuttamat kriisit mittaavat yhteiskuntien kestävyyttä ja kykyä toimia vaikeissakin olosuhteissa yhteisen hyvän ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vahva ja dynaaminen kansalaisyhteiskunta luo ja ylläpitää vahvaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta silloinkin, kun yhteisen edun vuoksi joudumme tinkimään yksilöllisistä oikeuksistamme. Kansalaisjärjestöt tarjoavat kriisissä ja […]

Uutinen

18.5.2020 14:15

SOSTEn kyselyn tuloksia: Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti yhteiseen vaikuttamistoimintaan

SOSTE tekee vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä, sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa sekä järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka  edustavat moninaista joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Yhdessä tehtävänämme on varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen […]

Uutinen

15.5.2020 12:02

SOSTE Hetemäen työryhmälle: Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset varmistettava

Järjestötoiminta ja järjestöjen auttamistoiminta varmistavat ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia ja huomioi ne ihmisryhmät, joihin julkiset palvelut eivät yllä. SOSTEn mukaan kuntia tulisi kannustaa järjestölähtöisen auttamistoiminnan avustamiseen. Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset on varmistettava sekä paikallisella, että alueellisella tasolla. ”Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen kannustamiseen. Järjestöt voivat ottaa koppia osattomuuden uhreista vain, jos niillä on […]