Skip to content

Social- och hälsovårdsorganisationernas utsikter för permitteringar har femdubblats under början av året – redan 41 % har stängt sina verksamhetsställen

3.4.2020 12.38

Kansalaisyhteiskunta
KoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

Coronaepidemin påverkar social- och hälsovårdsorganisationerna starkt. SOSTE: s enkät visar, att medlemsorganisationernas permitteringsåtgärder redan inletts. Nu har 41 procent av organisationerna stängt sina verksamhetsställen, 30 procent har avbrutit sin verksamhet och 80 procent har ställt in alla grupp- och stödmöten.

SOSTE:s generalsekreterare Vertti Kiukas säger att det här innebär negativa konsekvenser för organisationernas anställda och för de finländare som är i behov av stöd och hjälp.

Enkäten visar att i slutet av mars hade 6 procent av medlemsorganisationerna permitterat personal och ytterligare 26 procent såg permitteringar som troliga. Permitteringarna berör främst organisationer som producerar tjänster som till exempel lägerverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och anpassningsträning. SOSTE:s enkät genomfördes 26.3–1.4 och besvarades av 141 organisationer, alltså 61 procent av de tillfrågade.

De synskadades förbund hör till de hårdast drabbade. Förbundet räknar att avbrutna rehabiliteringsverksamheter orsakar förluster på upp till en miljon euro i år. Förbundet har trots det beslutat att ingen personal sägs upp.

De synskadades förbunds vd Jukka Tahvanainen konstaterar att för många synskadade är rehabilitering på distans inte möjligt, vilket Folkpensionsanstalten – som avbrutit stöd för all rehabiliteringsverksamhet som innebär närkontakt – borde beakta.

-Coronasituationens sociala konsekvenser måste bedömas, och vi måste bromsa marginaliseringstrenden och den ojämlikhet som epidemin skapar, säger Tahvanainen i ett pressmeddelande.

SOSTE:s generalsekreterare Vertti Kiukas kräver att statens stödpaket till företagen också omfattar social- och hälsovårdsorganisationerna. Annars riskerar situationen att förvärras.

För mera info

  • Vertti Kiukas, SOSTE: s generalsekreterare, 040 592 4287
  • Anne Eronen, SOSTE: s forskare, 040 6789 441
  • Jukka Tahvanainen, SOSTE: s styrelseordförande, 040 900 4875

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]

Uutinen

15.6.2022 08:30

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Avustusjärjestelmä Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä. Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman […]