Skip to content

Sosiaali- ja terveysministeriön ja järjestöjen yhteistyö vahvistuu

19.1.2022 10.33

Kansalaisyhteiskunta
Järjestöjen autonomiaJärjestöt mukana muutoksessaJärjestöilleJärjestöopasKansalaisyhteiskuntaSosiaaliturvauudistusSote-uudistus

SOSTEn hallitus tapasi tiistaina 18.1. STM:n ylintä virkamiesjohtoa. Tapaamisessa käytiin laajaa keskustelua muun muassa järjestötoiminnan autonomian ja rahoituksen tulevaisuudesta, sosiaaliturvan uudistamistarpeista sekä järjestöjen tilanteesta käynnissä olevassa sote-uudistuksessa.

”SOSTEn yhteistyöaloite oli tervetullut ja tarpeellinen. Yhteistyön vahvistumista tarvitaan kaikille tasoilla muuttuvassa tilanteessa ja pyrimme omalta osaltamme vahvistamaan rakenteita, joiden kautta pääsemme entistä laajempaan ja systemaattisempaan dialogiin kansalaisjärjestökentän kanssa”, kertoi sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkö Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ministeriön kansalaisyhteiskuntastrategia kaipaa päivitystä

SOSTE esitti tapaamisessa, että sosiaali- ja terveysministeriö päivittäisi yhteisessä prosessissa järjestöjen kanssa ministeriön kansalaisyhteiskuntastrategian. Nyt ministeriön järjestöpoliittiset linjaukset ovat kymmenen vuoden takaa vuodelta 2011.

Kansalaisyhteiskuntastrategiassa on tärkeä yhteisymmärryksessä selventää keskeisiä periaatteellisia lähtökohtia. Olennaista on selventää erityisesti sitä, miten käytännössä turvataan järjestöautonomia ja kestävä tulevaisuus muuttuvassa tilanteessa.

Yhteisen strategiaprosessin avulla voidaan selkeyttää myös sitä, miten ministeriö toteuttaa yhteistyötä järjestökentän kanssa. Erilaisia osallistumisen keinoja tulee käyttää monipuolisesti, aina suorasta kansalaisvaikuttamisesta ja kohderyhmien osallistamisesta systemaattiseen työryhmätyöhön.

Huoli järjestöjen autonomiasta ja rahoituksen tulevaisuudesta on yhteinen

Juuri nyt ministeriö on käynnistämässä sotejärjestöjen avustamisen puitelain valmistelua. Lakia tarvitaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustamisen tueksi vuoden 2024 alusta, joten valmistelu tehdään hyvin kiireisellä aikataululla. Lain valmistelun tueksi tullaan kokoamaan seurantaryhmä, johon myös järjestöjä pyydetään mukaan.

– Autonomia käsitteen syventäminen on meillä agendalla ja rahoitusjärjestelmän uudistuksessa säilyy kunnioitus järjestöjen autonomiaa kohtaan, totesi osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi.

Järjestöjen autonomian näkökulmasta kriittinen tekijä uuden rahoitusmallin toimeenpanossa on järjestöjen perusrahoituksen turvaaminen. Järjestöt tarvitsevat perusrahoitusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja ihmisten äänen esiin tuomiseen jatkossakin. Sen lisäksi järjestöjen täytyy pystyä huolehtimaan pakollisista hallinnollisista velvoitteista.

– Kansainvälisesti on nähtävissä merkkejä järjestöjen kapenevasta toimintatilasta. Tämän suuntainen kehitys on ehdottomasti estettävä Suomessa, summasi SOSTEn puheenjohtaja Eija Koivuranta.

Lisätietoja

  • SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas
  • Sosiaali- ja terveysministeriön yhteisöt ja toimintakyky -osaston osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi,
    029 516 3425, etunimi.sukunimi@gov.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]