Skip to content

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2021: Ratkaiseeko digitalisaatio sosiaaliturvan monimutkaisuuden?

26.10.2021 7.00

Sosiaali- ja terveyspalvelut
digitalisaatioilmastonmuutosAvustusjärjestelmäSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistusSote-uudistusToimeentulo

Sosiaaliturva näyttäytyy asiakkaille monimutkaisena ja vaikeasti aukeavana kokonaisuutena. Tänään 26.10. käynnistyvillä SOSTEn Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 2021 pureudutaan muun muassa digitalisaation mahdollisuuksiin ratkaista sosiaaliturvan monimutkaisuutta.

Tietohallintopäällikkö Markku Heinäsenaho (STM) kuvaa esityksessään teknologian mahdollisuuksia osana sosiaaliturvauudistusta. Sosiaaliturvaa pidetään yleisesti monimutkaisena, mutta mistä tämä monimutkaisuus syntyy? Mitä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa ja missä menee sen hyödyntämisen rajat?

”Sosiaaliturvaa tarvitsevan asiakkaan tarpeet eivät usein noudata viranomaisrajoja, jolloin asiakas joutuu asioimaan useissa paikoissa. Eri palvelujen ja etuuksien muodostama kokonaisuus voi olla monimutkainen ja erilaisten elämänvalintojen vaikutus toimeentuloon hankalasti hahmottuva. Tätä monimutkaisuutta voidaan vähentää kehittämällä tietojen vaihtoa ja elämäntilannelähtöisiä asiointipalveluja”, kuvaa Markku Heinäsenaho.

”Mikäli tekoälyn avulla tunnistettaisiin nykyistä tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin ne henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä tukea, resursseja voitaisiin kohdentaa sinne missä niiden vaikuttavuus on suurin. Sosiaaliturvan digitalisaatio on kuitenkin pitkälti tasapainon hakemista henkilötietojen käsittelystä johtuvien riskien sekä yksinkertaisuuden ja tehokkuuden välillä”, jatkaa Heinäsenaho.

Viidennes tarvitsee opastusta verkon sote-palveluiden käyttöön

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Maiju Kyytsönen kertoo tutkimuksestaan, jonka mukaan peräti 88 prosenttia väestöstä käyttää internetiä itsenäisesti tiedonhakuun ja 83 prosenttia sähköiseen asiointiin. Siitä huolimatta peräti viidennes (19 %) väestöstä koki tarvitsevansa opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöön.

”Sosiaali- ja terveydenhuolto digitalisoituu tällä hetkellä vauhdilla. Haasteena tässä kehityksessä on se, miten muutos voidaan toteuttaa tasa-arvoisesti. Eri toimijoiden tulisi huomioida ne ihmiset, jotka kokevat tarvitsevansa apua sähköiseen asiointiin ja toisaalta ne, jotka toivovat lisää mahdollisuuksia hoitaa asioitaan sähköisesti. Ensiarvoisen tärkeää on myös tarjota riittävästi tukea kaikille ihmisille, niin nuorille kuin vanhoillekin, jotka tarvitsevat opastusta sähköiseen asiointiin”, muistuttaa tutkija Maiju Kyytsönen.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 26.–27.10.2021 pureutuu ajankohtaisiin sote-teemoihin. Digitalisaation lisäksi ohjelmassa on toimeentulotukilain uudistus, ilmastonmuutos sosiaali- ja terveyspolitiikan näkökulmasta, terveyden lukutaito ja sote-uudistus. Tapahtumassa järjestetään myös aluevaalipaneeli, jossa puolueiden kärkipoliitikot linjaavat sote-palveluista, rahoituksesta ja järjestöjen kumppanuudesta.

Tutustu Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivien monipuoliseen ohjelmaan.

Lisätietoja antaa SOSTEn edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.11.2021 10:51

Hyvinvointi-investointeja tarvitaan: Nuorten tilanne ja mielenterveys huolettavat eniten

Hyvinvointitalous SOSTE seuraa jatkuvasti suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Tavoitteena on ymmärtää, miten hyvinvointi ja hyvinvoinnin edellytykset Suomessa kehittyvät. Ennen kaikkea tavoitteena on hahmottaa sitä, millaisia hyvinvointia tukevia panostuksia ja millaista toimintaa tarvitaan juuri nyt mahdollisiin hyvinvointivajeisiin vastaamiseksi. Eli toisin sanoen: millaisille hyvinvointi-investoinneille on tarvetta. Kuluvalla hallituskaudella SOSTE on seurannut erityisesti sellaisia indikaattoreita, jotka kuvaavat nuorempien […]

Uutinen

19.11.2021 13:43

Parlamentaarinen ryhmä purkaa monikanavarahoitusta varovasti – avainvalinnat tehdään jatkovalmistelussa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa laaja-alaisesti monikanavarahoituksen purkamista, jotta hyvinvointialueilla on mahdollisuus järjestää toimintansa tehokkaalla tavalla. Monikanavarahoituksen purkamista valmistellut parlamentaarinen ryhmä on nyt jättänyt ytimekkään raporttinsa. Ripeästi työskennellyt ryhmä kuuli myös sidosryhmiä, […]

Uutinen

19.11.2021 10:25

Valtuustoaloitepohja: SOSTE kannustaa valtuutettuja varmistamaan järjestöjen toimintaedellytykset sote-uudistuksessa

Aluevaalit SOSTE on tehnyt kuntien valtuutettujen käyttöön valtuustoaloitepohjan, jonka avulla valtuutetut voivat vahvistaa omassa kunnassaan järjestötoiminnan mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään arvokasta työtä, jolla on suuri merkitys apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien. Nyt on tärkeä aika varmistaa, että tähän työ ei lopu tai siihen ei tule […]