Skip to content

SOSTE ja Hengitysliitto: Kuntavaalit järjestettävä turvallisesti

19.2.2021 11.30

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveys

Hengitysliitto ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ovat huolissaan riskeistä, joita liittyy vaalien järjestämiseen akuutissa koronavirustilanteessa. Koronan leviämistilanne vaihtelee huomattavasti eri puolilla maata ja myös rokotuksissa on suuria alueellisia eroja. On hyvin todennäköistä, että epidemiaa ei ole pystytty rauhoittamaan koko maassa vaaleihin mennessä ja vaalien toteuttamisessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja.

Päättäjien viesti on ollut, että vaalit tullaan järjestämään ajallaan. Tämä on oikea linja, mutta nyt tarvitaan ripeitä toimia, joilla varmistetaan kaikkien kansalaisten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan ja toisaalta mahdollisuus turvalliseen äänestämiseen.

”Vaalien järjestäminen epidemia-aikana vaatii uudenlaista notkeutta ja rohkeita ratkaisuja. Esimerkiksi vaalivirkailijoiden rokottaminen olisi tärkeää, jotta ihmiset uskaltavat sitoutua toimimaan virkailijoina ja toisaalta, jotta heidät uskalletaan ottaa vastaan kodeissa ja laitoksissa. On myös täysin suomalaisen äänioikeuden periaatteiden vastaista, että sairastuminen tai jopa pelkkä altistuminen estäisi ihmistä käyttämään äänioikeuttaan. Voidaanko riskiryhmäläisille ja karanteenissa oleville esimerkiksi järjestää vahvojen suositusten kautta erilliset äänestysajat”, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Tämänhetkisen tiedon mukaan pääasiassa yli 70-vuotiaiden pitäisi olla kertaalleen rokotettu vaaleihin mennessä, mutta tilanne voi olla myös erilainen riippuen Suomeen saatavista rokote-eristä. Varmaa kuitenkin on, että kaikki riskiryhmiin kuuluvat eivät ole saaneet rokotetta vielä vaaleihin mennessä. Järjestöissä nähdään, että kotiäänestys tulee olla mahdollista aiempaa keveämmin perustein ja toimintaohjeet tulee toimittaa etukäteen.

”Mikäli vaalit aiotaan järjestää turvallisesti, on otettava käyttöön runsaasti erilaisia tapoja varmistaa turvallinen äänestys. Voisiko rokottamattomille ikääntyneille ja riskiryhmäläisille esimerkiksi luoda ohituskaistan äänestyspaikoille tai peräti omat ennakkoäänestyspisteet? Ulkotiloissa äänestämistä on myös selvitettävä. Vaalipaikolle tarvitaan ehdottomasti myös virkailijoita, jotka huolehtivat annettujen turvallisuusohjeiden noudattamisesta”, esittää toiminnanjohtaja Markku Hyttinen Hengitysliitosta.

Lisätietoja antavat

Muut teeman artikkelit

Uutinen

10.2.2021 09:59

Koronarokotteesta tarvitaan saavutettavaa tietoa ja avointa keskustelua

Hyvinvointi ja terveys Viestinnällä on suuri rooli kansalaisten luottamuksen ylläpitämisessä. Koronakriisi on korostanut luottamuksen merkitystä yhteiskunnalle ja sitä ylläpitäville rakenteille. Viestinnän avulla voidaan saavuttaa paljon, mutta huonosti toteutettuna se nakertaa luottamusta. SOSTEn koordinoiman Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen (POTKA) verkoston puheenjohtaja, Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen avasi tänään Lääketeollisuuden Koronarokoteviestintä – yhdessä enemmän -etätilaisuuden. ”Koronatilanteeseen liittyvät epävarmuus ja epätietoisuus aiheuttavat huolta […]

Uutinen

10.2.2021 07:59

Hallituksen selvitettävä viipymättä kansanterveyttä vahvistavan terveysveron mahdollisuudet

Hyvinvointi ja terveys Suomessa on otettava käyttöön terveysperusteinen verotus, joka puuttuu liialliseen sokerin, suolan ja tyydyttyneen rasvan saantiin. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on tehnyt esityksen veromalliksi, jonka tavoitteena on ohjata kulutusta ja elintarvikkeiden tuotekehitystä kansanterveyden näkökulmasta parempaan suuntaan. Onnistuessaan vero vähentää elintaso- ja kansansairauksia, pienentää terveydenhoitokuluja sekä parantaa ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. ”Verotus on yksi väline […]

Uutinen

2.2.2021 14:30

Suomen järjestökentälle sataa kiitosta koronan vastaisesta taistelusta, mutta tulevaisuutta varjostaa järjestörahoituksen epävarmuuden harmaat pilvet

Kansalaisyhteiskunta Suomen järjestökentän johto kokoontui 19.1. keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Kattojärjestöjen Sosten, Allianssin, Kulta ry:n ja Olympiakomitean järjestämässä seminaarissa aihetta pohdittiin useammasta näkökulmasta: miten rakenteelliset muutokset, kuten sote-uudistus, Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen sekä kuntatalouden kurjuus vaikuttavat järjestöjen toimintaan. Tilaisuudessa tuli useaan kertaan esille järjestökentän merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja huoli sen rahoituksesta. Veikkauksen rahapelituottojen vähenemiseen on varauduttu […]