Skip to content

SOSTE: Järjestöjen toiminnan turvaaminen vaatii pitkäjänteisen suunnitelman

26.2.2021 13.48

Avustusjärjestelmä
KansalaisyhteiskuntaSote-järjestötAvustusjärjestelmä

Perjantaina 26.2. julkaistu Liikasen työryhmän raportti esittelee neljä eri vaihtoehtoa rahapelitoiminnan tuottojen uudistamiseksi. SOSTE pitää uudistusta tarpeellisena, jotta järjestöjen tekemä työ turvataan, vaikka Veikkauksen tuotot ovat pienentyneet.

SOSTE pitää osittaisuudistusta (vaihtoehto 4) esitetyistä vaihtoehdoista kannatettavimpana ja suoraa siirtymää budjettirahoitukseen mahdottomana (vaihtoehto 2). Välitön siirtymä budjettirahoitukseen olisi riski erityisesti kansalaisjärjestötoimijoille, joiden rahoittamiseen ei ole lainsäädännöllistä velvoitetta. Myöskään vaihtoehto, että nykyiselle järjestelmälle ei tehdä mitään, ei ole pidemmän päälle kestävä ratkaisu.

“Siirtymä uuteen rahoitusmalliin on tapahduttava yhteistoiminnassa edunsaajien kanssa. Tarvitsemme pitkäjänteisen ja kestävän ratkaisun, joka turvaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan. Järjestöt tekevät työtä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa ja siten vahvistavat kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä”, painottaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Vaihtoehto 3:ssa edunsaajien rahoitus siirrettäisiin kokonaan valtion budjettiin. Uudistuksen siirtymäaika on välttämätön, jotta asia ehditään valmistella huolella kaikkia edunsaajia kuullen ja jotta tarpeelliset lainsäädännölliset uudistukset ehditään tehdä.

Vaihtoehdon 3 heikkous on rahoituksen epävarmuus kaikista edellä mainituista seikoista huolimatta. Raportin mukaan uudistuksen jälkeen siirtyminen yleisiin budjettivaroihin ei lisäisi pysyvästi valtion menoja, koska menotaso noudattaisi rahapelituoton tasoa, ellei siitä erikseen toisin päätetä. Tämä tarkoittaisi rahoitustason merkittävää alenemista nykyisestä ja toisaalta kasvavaa riippuvuutta poliittisesta päätöksenteosta. Alkoholipolitiikassa tehty vastaava korvamerkinnän poistaminen osoitti, että se ei automaattisesti johda politiikkaan, joka vähentää haittoja.

Järjestöjen toiminnalle on olennainen raportin periaate, jonka mukaan rahoituksen vakautta voidaan lisätä, mikäli rahoituksen mittaluokka voidaan määrittää yhtä vaalikautta pidemmäksi ajaksi. Raportissa todetaan myös, että kansalaisyhteiskunnan toiminnan, uudistumisen, kehittymisen ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että järjestötoiminta olisi mahdollisimman autonomista.

“Tämä on erittäin tärkeä periaate, jonka pitää ohjata niin toiminnan avustamista kuin arviointia”, Kiukas painottaa.

“Siivousmalli” kannatettavin

Liikasen työryhmän esittämä osittaisuudistus (vaihtoehto 4) on SOSTEn mielestä kannatettavin. Mallissa rahapelitoiminnan tuotto säilyisi kehyksen ulkopuolisena ja tuotto käytettäisiin korvamerkittynä säädettyihin tarkoituksiin. Lisäksi osa rahapelituotoista ja näillä rahoitettavista menokohteista siirrettäisiin pysyvästi valtion yleisillä budjettivaroilla rahoitettavaksi.

“Tässä mallissa palattaisiin niin sanotusti juurille eli avustettavista kohteista poistettaisiin julkista vastuuta lähellä olevat toimintamuodot ja rahapelituotot käytettäisiin kansalaisjärjestöjen yleishyödylliseen toimintaan”, toteaa Kiukas.

Läpikäymällä avustuskohteet luotaisiin samalla kuva tämän päivän kansalaisjärjestötoiminnasta. Se antaisi hyvän mahdollisuuden miettiä järjestötoiminnan rakenteita, luonnetta ja prioriteetteja.
Tässä yhteydessä voitaisiin myös pohtia mahdollisuutta luoda yksi yhteinen kansalaisjärjestötoiminnan rahoituskeskus, joka voisi toimia oikeusministeriön alaisuudessa.

Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa : Tulevaisuuden vaihtoehtoja

Lisätietoja SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.4.2021 13:08

Framtiden för organisationernas finansiering måste säkras nu

På svenska Penningspelverksamhetens intäkter sjunker. Det har en stor betydelse för den sociala välfärdens och hälsans, idrottens och ungdomens, kulturens och konstens samt vetenskapens verksamhetsförutsättningar. Över 10o social- och hälsovårdsorganisationer lämnade idag in ett yrkande till regeringen för att framtiden för organisationernas verksamhet varaktigt löses med respekt för organisationernas autonomi under regeringens halvtidsöverläggning.  ”Social- och hälsovårdsorganisationerna har en stor oro över framtiden. Vi understöder […]

Uutinen

16.4.2021 11:06

Järjestöt vetoavat hallitukseen – Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt

Järjestöille Uutista päivitetty 21.4.2021: lisätty vetoomukseen liittynyt Rahapelitoiminnan tuotot laskevat. Sillä on suuri merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden, liikunnan ja nuorison, kulttuurin ja taiteen sekä tieteen toimintaedellytyksille. Yhteensä 125 sosiaali- ja terveysalan järjestöä jättivät tänään hallitukselle vetoomuksen, jotta järjestötoiminnan tulevaisuus ratkaistaan ensi viikon hallituksen puoliväliriihessä kestävästi ja järjestöjen autonomiaa kunnioittaen.  ”Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on suuri huoli tulevaisuudesta. Emme kannata järjestöjen rahoituksen siirtämistä suoraan […]

Uutinen

15.4.2021 09:00

Pääministeri Sanna Marin SOSTEn kuntavaalipaneelissa: järjestöjen rahoituksen ennustettavuutta on parannettava

Kuntavaalit Tänään SOSTEtalk!-tapahtuman yhteydessä järjestetty kuntavaalipaneeli oli uusi lähtölaukaus koronan vuoksi siirtyneille kuntavaalikampanjoille. Paneeliin osallistui näkyvimpiä valtakunnanpoliitikkoja: pääministeri Sanna Marin (sd.), kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen, ministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, varapuheenjohtaja Arja Juvonen (ps.), vihreiden varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio ja ministeri sekä vasemmiston varapuheenjohtaja Jussi Saramo. Nyt tulisi investoida hyvinvointiin Paneelin aluksi juontaja, Tampereen yliopiston tutkijatohtori […]