Skip to content

SOSTE jäseneksi kansainväliseen potilasedunvalvonnan kattojärjestöön

26.4.2022 10.00

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskunta

SOSTE on liittynyt jäseneksi kansainväliseen potilasedunvalvonnan kattojärjestöön European Patient´s Forumiin (EPF). Jäsenyys vahvistaa suomalaisten potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kansainvälistä yhteistyötä, edunvalvontaa ja verkostoitumista. EPF:n kautta SOSTE ja sen jäsenjärjestöt pystyvät hyödyntämään laajemmin kansainvälistä tietoa ja voivat osallistua kansainvälisiin kampanjoihin ja koulutuksiin.  

EPF:ssä on mukana toimijoita lähes kaikista Euroopan maista. SOSTEn jäsenyyden myötä myös POTKA-verkostoon kuuluvilla järjestöillä on mahdollisuus toimia EPF:ssä. SOSTEn koordinoima Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA) on keskeinen toimija kotimaisessa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvässä vaikuttamisessa.  

”Jäsenyys kansainvälisessä potilasedunvalvonnan kattojärjestössä on tärkeää, jotta voimme entistä paremmin olla mukana vaikuttamassa erityisesti EU-tason päätöksentekoon. Monet EU:n päätökset heijastuvat suoraan jäsenmaihin”, muistuttaa POTKA-verkoston puheenjohtaja Sanna Kaijanen. 

SOSTEssa EPF:n yhteyshenkilönä toimii erityisasiantuntija Päivi Opari, joka koordinoi myös POTKA-verkoston toimintaa.  

Taustatietoa European Patients’ Forumista (EPF): 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

13.9.2022 16:30

Järjestöjohdon syysfoorumissa etsittiin ratkaisuja hoitoon pääsyyn ja henkilöstöpulaan

Järjestöille SOSTEn järjestöjohdon syysfoorumissa puhutti ajankohtainen sosiaali- ja terveyspolitiikka, viestintä ja johtajuus sekä järjestöjen rooli kansakunnan resilienssin vahvistajana. Perhe- ja peruspalveluministerin valtiosihteeri Eila Mäkipää pohjusti avauspuheenvuorollaan paneelikeskustelua, jossa pohdittiin ratkaisuja hoitoon pääsyn kriisiin ja henkilöstöpulaan. Mäkipää painotti avaussanoissaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuuta koko palveluketjusta ja siten myös hoitoon pääsyn sujuvuudesta. Valtiosihteeri myös muistutti työryhmästä, jonka tavoitteena on miettiä […]

Uutinen

30.8.2022 14:42

Yhdistyslain etäosallistumista koskevat uudistukset astuivat voimaan kesällä

Järjestöille Eduskunta hyväksyi 21.6.2022 hallituksen esityksen HE 47/2022 eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset tulivat voimaan 11.7.2022. Uudistuksen myötä yhdistykset voivat hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä erikseen kielletty. Aiemmin etäosallistumismahdollisuuden tarjoaminen oli mahdollista vain, jos tästä oli yhdistyksen säännöissä määrätty. Uudistetussa yhdistyslain 17 §:ssä säädetään myös […]

Uutinen

25.8.2022 10:07

SOSTElta uusi julkaisu muutoksentekijöille

Kansalaisyhteiskunta Meitä haastaa nopeasti muuttuva kompleksinen maailma. Tulevaisuudessa korostuu, että näemme asiat kokonaisuuksina ja kiedomme tiemme yhteen muiden kanssa. Julkaisu Muutosten tiet kietoutuvat yhteen kuvaa asioiden ja ilmiöiden punoutumista sekä kietoutunutta yhteistä matkaamista kohti tulevaa, johon voimme tämän päivän valinnoillamme vaikuttaa. Artikkelikokoelma tarjoaa kattauksen monipuolista asiantuntijuutta edustavien kirjoittajien näkökulmia lähestyä kompleksista maailmaa, jossa systeemisen muutoksen aikaansaaminen, ilmiölähtöinen […]