Skip to content

SOSTE vaatii lisää kunnianhimoa ja toimenpiteitä työllisyyden ja osaamisen kehittämisen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisen kansallisiin tavoitteisiin

30.12.2021 13.00

Toimeentulo
EUKansainvälinen toimintaKöyhyysSosiaalisten oikeuksien pilariToimeentuloTyöllisyys

Euroopan komissio on pyytänyt EU-jäsenmaita ilmoittamaan tavoitteensa työllisyyden ja osaamisen kehittämisessä sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisessä osana Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa. Suomen EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomen kansalliset tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ovat:

  • työllisyystavoite: 80 % (20–64-vuotiaat)
  • osaamistavoite: 60 % aikuisista osallistuu vuosittain koulutukseen
  • tavoite köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien määrän vähentämiseksi: 100 000 henkilöä vähemmän, joista kolmasosa lapsia.

SOSTE on tyytyväinen työllisyystavoitteen määrittämiseen, mutta muistuttaa, että sen tulisi sisältää osatyökykyisten nykyistä laajemman tuetun työllistämisen. Lisäksi Suomen tulee tavoitella työttömyysasteen madaltamista alle 4 % jatkamalla aktiivista työvoimapolitiikkaa erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi.

SOSTE katsoo, että kansallinen tavoite koskien aikuisten koulutukseen osallistumista olisi tullut asettaa korkeammalle. Lisäksi Suomen tulee tavoitella, että jokaisella suomalaisella tulisi olla digitaaliset perustaidot. SOSTEn mielestä vuoteen 2030 mennessä tavoitteena tulee olla, että digitaaliset perustaidot on 90 %:lla 16–74-vuotiaista. THL:n mukaan 83 % 20–99-vuotiaista ja 80 % 55–74-vuotiaista käyttää internetiä sähköiseen asiointiin. Tavoitteen saavuttamiseksi ihmisille tulee tarjota mahdollisuus opiskella digitaalisia taitoja ja päivittää osaamistaan matalalla kynnyksellä ja maksutta. Lisäksi on varmistettava, että kaikilla on varaa älylaitteisiin ja yhteyksiin.

SOSTE kaipaa lisää kunnianhimoa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien määrän vähentämiseksi. Aiemmalla Eurooppa 2020 -strategiakaudella Suomi ei saavuttanut sitoumustaan vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää. Tavoitteena oli laskea määrä 770 000:een. Vuonna 2019 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 873 000 henkilöä, eli 16 prosenttia väestöstä. Luku kasvoi edellisestä vuodesta.

SOSTE katsoo, että köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämistavoitteeseen pääsemiseksi tulee tehdä toimintaohjelma, ja tavoitteen etenemistä tulee seurata säännöllisesti ja tarvittaessa tehdä lisätoimenpiteitä. Toimintaohjelmassa tulee huomioida meneillään olevat uudistukset ja kehityshankkeet, muun muassa kansallinen lapsistrategiatyö. SOSTE muistuttaa, että köyhyyden vähentämiseksi tarvitaan määrätietoista yhteiskuntapolitiikkaa: muun muassa työllisyyden parantamista, perusturvan tason korottamista kohtuullisen minimin takaavalle tasolle, kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämistä, toimivia ja saavutettavia sosiaali- ja terveyspalveluja tulotasosta riippumatta sekä tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutukseen.

Lisätietoja antavat SOSTEn erityisasiantuntijat Kirsi Marttinen ja Anna Järvinen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

17.1.2022 11:30

Sote-järjestöjen ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi

Toimeentulo SOSTE keräsi loppuvuonna 2021 jäsenverkostojensa kautta ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Ehdotuksista on keskusteltu Kelan johdon kanssa. Koonti sisältää esimerkiksi ehdotuksia hakemusten ja päätösten kehittämiseksi. Käytettävää kieltä olisi edelleen tarpeen yksinkertaistaa. Päätösten perusteita olisi avattava enemmän. Kun asiakkaan tilanne on vakiintunut, tulisi tehdä pitkiä tai toistaiseksi voimassa olevia päätöksiä. Vammaisetuuksissa valmistelu- ja ratkaisutoiminnan keskittäminen parantaisi asiakkaiden […]

Uutinen

16.12.2021 12:00

Joulu voi kärjistää köyhyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia

Toimeentulo Köyhyyttä kutsutaan usein viheliäiseksi ongelmaksi. Se sulkee monia ulos vallitsevasta elämäntavasta ja aiheuttaa erilaisuuden, usein häpeän, ja eriarvoisuuden tunnetta. Monilla köyhyys vähentää sosiaalisia suhteita ja lisää yksinäisyyttä. Tänään 16.12. julkistettujen Tilastokeskuksen tilastojen perusteella vuonna 2020 pienituloisia oli 678 800 henkilöä eli 12,5 prosenttia väestöstä. Pienituloisia lapsia oli 114 300 eli 11,1 prosenttia. Kotitalous on määritelmällisesti pienituloinen silloin, […]

Uutinen

8.12.2021 15:00

Katja Raunion esseelle Köyhän perheen lapsi vuoden 2021 Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus

Toimeentulo ”Tässä jutussa on oikeastaan ihan kaikki: lapsiperheköyhyyden tai ylipäänsä köyhyyden historiaa, taloustieteen, sosiologian ja muiden alojen tutkimuksia, poliitikkojen näkemyksiä ja oman köyhyyden analysointia, myös itsekritiikkiä.” Näin Kunnioittavasti köyhyydestä -raati arvioi Katja Raunion Long Playssa julkaistua esseetä Köyhän perheen lapsi, jolle se päätti antaa tämän vuotisen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen. Tunnustus jaettiin 8. joulukuuta. Tunnustuksen jakaa Suomen […]