Skip to content

SOSTElta käsikirja järjestöille EU-vaikuttamiseen

29.12.2021 15.01

Kansalaisyhteiskunta
EUKansainvälinen toimintaKansalaisyhteiskunta
Julkaisun kansi, jossa piirretty ihminen pohdiskelee.

SOSTEn on koonnut oppaan EU-vaikuttamiseen järjestöille.

SOSTE on koonnut järjestöille EU-oppaan, joka on lyhyt käsikirja EU-vaikuttamiseen. Oppaaseen on koottu perustiedot EU:n toimielimistä, päätöksentekojärjestelmästä sekä vinkkejä vaikuttamistyön ja EU-asioiden seuraamisen aloittamiseen. Oppaassa on myös lyhyt EU-aiheinen sanasto ja seliteosa lyhenteille.

SOSTEn jäsenistölleen tekemien kyselyjen perusteella järjestöillä on vahva kansainvälinen ulottuvuus toiminnassaan, ja jopa 90 % sosiaali- ja terveysjärjestöistä on mukana erilaisissa verkostoissa, joissa käsitellään kansainvälisiä kysymyksiä. Silti vain noin puolet SOSTEn kansainvälisen toiminnan kyselyyn vuonna 2019 vastanneista järjestöistä kertoo pyrkivänsä vaikuttamaan Euroopan tai kansainvälisen tason strategioihin tai ohjelmiin. Useimmiten esteenä on resurssien vähäisyys, mutta järjestöissä kaivataan myös lisää osaamista EU-vaikuttamiseen.

“On tärkeää, että kansalaisjärjestöt ovat mukana tekemässä kansainvälistä- ja EU-vaikuttamistyötä, jotta myös esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa”, muistuttaa SOSTEn kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Kirsi Marttinen.

Tavoitteena madaltaa kynnystä EU-vaikuttamiseen

Oppaan tarkoituksena on madaltaa kynnystä EU-vaikuttamisen aloittamiseen. Opas on suunnattu kaikille EU-vaikuttamisesta kiinnostuneille, mutta sanasto ja lyhenteet ovat erityisesti sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyviä. Opasta täydennetään ja laajennetaan tulevaisuudessa, ja alkuvuodesta SOSTE julkaisee myös lyhyitä videoita muun muassa EU-vaikuttamisesta ja ihmisoikeuksista.

Oppaan ruotsinkielinen versio julkaistaan tammikuussa 2022. Oppaan toteuttamiseen on saatu Ulkoministeriön Eurooppatiedotus-tukea.

Lisätietoja antaa SOSTEn kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Kirsi Marttinen.

Lataa EU-OPAS – Käsikirja järjestöille EU-vaikuttamiseen

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]

Uutinen

15.6.2022 08:30

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Avustusjärjestelmä Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä. Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman […]