Skip to content

SOSTElta käsikirja järjestöille EU-vaikuttamiseen

29.12.2021 15.01

Kansalaisyhteiskunta
EUKansainvälinen toimintaKansalaisyhteiskunta
Julkaisun kansi, jossa piirretty ihminen pohdiskelee.

SOSTEn on koonnut oppaan EU-vaikuttamiseen järjestöille.

SOSTE on koonnut järjestöille EU-oppaan, joka on lyhyt käsikirja EU-vaikuttamiseen. Oppaaseen on koottu perustiedot EU:n toimielimistä, päätöksentekojärjestelmästä sekä vinkkejä vaikuttamistyön ja EU-asioiden seuraamisen aloittamiseen. Oppaassa on myös lyhyt EU-aiheinen sanasto ja seliteosa lyhenteille.

SOSTEn jäsenistölleen tekemien kyselyjen perusteella järjestöillä on vahva kansainvälinen ulottuvuus toiminnassaan, ja jopa 90 % sosiaali- ja terveysjärjestöistä on mukana erilaisissa verkostoissa, joissa käsitellään kansainvälisiä kysymyksiä. Silti vain noin puolet SOSTEn kansainvälisen toiminnan kyselyyn vuonna 2019 vastanneista järjestöistä kertoo pyrkivänsä vaikuttamaan Euroopan tai kansainvälisen tason strategioihin tai ohjelmiin. Useimmiten esteenä on resurssien vähäisyys, mutta järjestöissä kaivataan myös lisää osaamista EU-vaikuttamiseen.

“On tärkeää, että kansalaisjärjestöt ovat mukana tekemässä kansainvälistä- ja EU-vaikuttamistyötä, jotta myös esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa”, muistuttaa SOSTEn kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Kirsi Marttinen.

Tavoitteena madaltaa kynnystä EU-vaikuttamiseen

Oppaan tarkoituksena on madaltaa kynnystä EU-vaikuttamisen aloittamiseen. Opas on suunnattu kaikille EU-vaikuttamisesta kiinnostuneille, mutta sanasto ja lyhenteet ovat erityisesti sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyviä. Opasta täydennetään ja laajennetaan tulevaisuudessa, ja alkuvuodesta SOSTE julkaisee myös lyhyitä videoita muun muassa EU-vaikuttamisesta ja ihmisoikeuksista.

Oppaan ruotsinkielinen versio julkaistaan tammikuussa 2022. Oppaan toteuttamiseen on saatu Ulkoministeriön Eurooppatiedotus-tukea.

Lisätietoja antaa SOSTEn kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Kirsi Marttinen.

Lataa EU-OPAS – Käsikirja järjestöille EU-vaikuttamiseen

Muut teeman artikkelit

Uutinen

26.1.2022 08:41

Nyt on aika tukea rakenteiden muutosta

Avustusjärjestelmä Ministeri Erkki Liikasen ja valtiosihteeri Henrik Haapajärven työryhmät ovat etsineet keinoja sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen valtionavustustoiminnan uudistamiseksi. Keskeinen toimenpide on avustusmäärärahan irrottaminen Veikkauksen tuotoista. Toimintaan ja olosuhteisiin Järjestöjen perusteltu huoli kohdistuu avustusmäärärahan vuosittaiseen tasoon ja sen kehityssuuntaan. Järjestöissä tarvitaan ratkaisuja, joilla pitkäjänteinen, ihmisten tarpeisiin perustuva järjestötoiminta on mahdollista. Ihmisten tarpeet eivät ole vähentyneet valtionavustusuudistusprosessin myötä. […]

Uutinen

21.1.2022 15:19

M/S SOSTE siirtyy koronavirustilanteen takia syksyyn

M/S SOSTE Huhtikuun M/S SOSTE -risteily siirretään ensi syksylle koronavirustilanteen vuoksi. M/S SOSTE 2022 – kompassissa uusi suunta -risteilyn uusi ajankohta on 6.-7.9.2022. Risteilylle jo tehdyt ilmoittautumiset siirtyvät automaattisesti uuteen ajankohtaan. Ne, joille uusi ajankohta sopii, ei tarvitse tehdä mitään. Mikäli teillä on myöhemmin tarvetta tehdä henkilö- tai muita muutoksia varauksiin, ottakaa yhteyttä Matkapoikiin sähköpostitse myyntipalvelu@matkapojat.fi tai […]

Uutinen

19.1.2022 10:33

Sosiaali- ja terveysministeriön ja järjestöjen yhteistyö vahvistuu

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn hallitus tapasi tiistaina 18.1. STM:n ylintä virkamiesjohtoa. Tapaamisessa käytiin laajaa keskustelua muun muassa järjestötoiminnan autonomian ja rahoituksen tulevaisuudesta, sosiaaliturvan uudistamistarpeista sekä järjestöjen tilanteesta käynnissä olevassa sote-uudistuksessa. ”SOSTEn yhteistyöaloite oli tervetullut ja tarpeellinen. Yhteistyön vahvistumista tarvitaan kaikille tasoilla muuttuvassa tilanteessa ja pyrimme omalta osaltamme vahvistamaan rakenteita, joiden kautta pääsemme entistä laajempaan ja systemaattisempaan dialogiin kansalaisjärjestökentän […]