Skip to content

SOSTEn jäsenistä 74 prosenttia kannattaa yhden hankkeen mallia

10.3.2020 15.44

Sote-järjestöt
SOSTEJärjestöilleSote-järjestötSote-uudistus

SOSTE tiedusteli kyselyllä maaliskuun alussa jäsenjärjestöjensä kantaa siihen, millä hankemallilla järjestöjä voitaisiin parhaiten tukea, jotta varmistetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteys ja tehokas vaikuttaminen kunta- ja maakuntarakenteisiin vuodesta 2021 lähtien.

SOSTEn jäsenet ovat valtakunnallisia sosiaali- ja terveysjärjestöjä, lukuun ottamatta maakunnallisia sosiaali- ja terveysyhdistyksiä. Valtaosalla jäsenjärjestöistä on tiivis kytkentä alue- ja paikallistasolle omien jäsenyhdistysten tai aluetyöntekijöiden kautta.

Vastanneista 74 prosenttia kannattaa mallia, jossa ohjelma toteutetaan yhden hankkeen puitteissa koko maassa. Käytännön työ hoidettaisiin usean työparin työskentelynä. Työparista toinen toimisi enemmän järjestöyhdyspinnassa ja toinen julkisessa yhdyspinnassa. Tässä mallissa SOSTE vastaisi hankkeen toteutuksesta kansallisesti ja palkkaisi tarvittavan hankehenkilöstön.

Hankkeen henkilöstöresurssit noin 15 henkilötyövuotta

90 prosenttia yhden hankkeen mallin kannattajista katsoi, että nimenomaan SOSTEn tulisi hakea kuvattua hanketta. Perusteluissa todettiin SOSTEn sote-järjestöjä kokoava rooli ja osaaminen toimia valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa. Lisäksi mainittiin valtakunnallinen tasapuolisuus, mahdollisuus kuulla muitakin kuin hankkeessa mukana olevia järjestöjä sekä resurssien käytön tehokkuus, jolloin hankkeissa voidaan keskittyä sisältöasioihin.

Yhden hankkeen mallia kannattavat ovat valtakunnallisia järjestöjä, kaikki alueelliset järjestöt sekä osa valtakunnallisista puolestaan kannattavat usean hankkeen mallia.

Mallin valmistelussa on huomioitu se, että STEA on määrittänyt jo etukäteen ohjelman henkilöstöresurssit noin 15 henkilötyövuoteen. Tämä on SOSTEn hallituksen näkökulmasta sulkenut pois vaihtoehdon, jossa hankkeen myötä jokaiseen maakuntaan nimettäisiin uusi resurssi.

Neljännes kannatti usean hankkeen mallia

Noin neljännes (26 %) jäsenjärjestöistä katsoi paremmaksi usean hankkeen mallin. Mikäli SOSTE ei olisi hankkeen hakijana, ehdotettiin hankehakua tällöin esimerkiksi päättyville Järjestö 2.0 -hankkeille, verkostojärjestöt kokoavalle SOTUNETille tai kunkin maakunnan itse ratkaisemalle kokoonpanolle.

Sähköiseen kyselyyn vastasi 90 sosiaali- ja terveysjärjestöä eli 40 prosenttia SOSTEn varsinaisista jäsenistä. Kukin jäsenjärjestö sai vastata vain kerran. Kyselyyn vastanneista 89 prosenttia on valtakunnallisia liittoja ja 76 prosentilla on alue- tai paikallistoimintaa. Kolmanneksella järjestöistä on henkilötyövuosia yli 40, 22 prosentilla 11-40 htv:tta, ja tätä vähemmän 37 prosentilla. Kysely tehtiin 2.-6.3.2020.

Keskustelu jatkuu Maakuntien järjestöpäivä -kiertueella kevään aikana viidellä paikkakunnalla:
https://www.soste.fi/tapahtuma/maakuntien-jarjestopaiva-kiertue/

Lisätietoja: pääsihteeri Vertti Kiukas

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.4.2020 09:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen lomautusnäkymät yli viisinkertaistuneet alkuvuodesta – Jo 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimipisteitään

Koronaepidemia on muuttanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen tilannetta suuresti. Vielä tammi-helmikuussa vain kuusi prosenttia järjestöistä ennakoi kuluvalle vuodelle lomautuksia. Nyt määrä on jo yli viisinkertainen. SOSTEn jäsenjärjestöilleen tekemä kysely osoittaa, että valtakunnallisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä lomautukset ovat jo käynnistyneet. Jatkossa lomautuksiin arvioi päätyvänsä vielä useampi järjestö. Jo nyt 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimintapisteitään, palvelujaan keskeyttänyt […]

Uutinen

1.4.2020 09:45

Koronavirustilanteeseen liittyvä ylimääräinen STEA-avustusten haku vuodelle 2020

STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustushaun 6.4. Vuonna 2020 myönnettävien ylimääräisten STEA-avustusten määrä on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Avustuksia kohdennetaan kahteen uuteen hankekokonaisuuteen: 1. Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentaminen ja volyymin kasvattaminen sekä 2. Haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden ja perheiden arjen auttaminen ja psykososiaalinen tuki. Ylimääräinen STEA-avustusten haku avataan 6.4. osoitteessa […]

Uutinen

30.3.2020 15:13

STM, STEA ja SOSTE vetoavat järjestöihin: Järjestökentän apua tarvitaan, jotta kukaan ei jää yksin

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä työskentelevät ja järjestöjen luottamushenkilöt ja vapaaehtoistoimijat – kiitos, että olette mukana auttajien ketjussa! Koko Suomi elää nyt poikkeuksellisissa olosuhteissa koronavirusepidemian vuoksi. Tilanne on vaikea, mutta ei ylitsepääsemätön. Me selviämme tästä. Sosiaali- ja terveysalan järjestömme tunnetaan osaamisestaan ja ketteryydestään auttaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Järjestöt, niiden aktiivit ja vapaaehtoiset, toimivat lähellä […]