Skip to content

SOSTEn jäsenistä 74 prosenttia kannattaa yhden hankkeen mallia

10.3.2020 15.44

Sote-järjestöt
SOSTEJärjestöilleSote-järjestötSote-uudistus

SOSTE tiedusteli kyselyllä maaliskuun alussa jäsenjärjestöjensä kantaa siihen, millä hankemallilla järjestöjä voitaisiin parhaiten tukea, jotta varmistetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteys ja tehokas vaikuttaminen kunta- ja maakuntarakenteisiin vuodesta 2021 lähtien.

SOSTEn jäsenet ovat valtakunnallisia sosiaali- ja terveysjärjestöjä, lukuun ottamatta maakunnallisia sosiaali- ja terveysyhdistyksiä. Valtaosalla jäsenjärjestöistä on tiivis kytkentä alue- ja paikallistasolle omien jäsenyhdistysten tai aluetyöntekijöiden kautta.

Vastanneista 74 prosenttia kannattaa mallia, jossa ohjelma toteutetaan yhden hankkeen puitteissa koko maassa. Käytännön työ hoidettaisiin usean työparin työskentelynä. Työparista toinen toimisi enemmän järjestöyhdyspinnassa ja toinen julkisessa yhdyspinnassa. Tässä mallissa SOSTE vastaisi hankkeen toteutuksesta kansallisesti ja palkkaisi tarvittavan hankehenkilöstön.

Hankkeen henkilöstöresurssit noin 15 henkilötyövuotta

90 prosenttia yhden hankkeen mallin kannattajista katsoi, että nimenomaan SOSTEn tulisi hakea kuvattua hanketta. Perusteluissa todettiin SOSTEn sote-järjestöjä kokoava rooli ja osaaminen toimia valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa. Lisäksi mainittiin valtakunnallinen tasapuolisuus, mahdollisuus kuulla muitakin kuin hankkeessa mukana olevia järjestöjä sekä resurssien käytön tehokkuus, jolloin hankkeissa voidaan keskittyä sisältöasioihin.

Yhden hankkeen mallia kannattavat ovat valtakunnallisia järjestöjä, kaikki alueelliset järjestöt sekä osa valtakunnallisista puolestaan kannattavat usean hankkeen mallia.

Mallin valmistelussa on huomioitu se, että STEA on määrittänyt jo etukäteen ohjelman henkilöstöresurssit noin 15 henkilötyövuoteen. Tämä on SOSTEn hallituksen näkökulmasta sulkenut pois vaihtoehdon, jossa hankkeen myötä jokaiseen maakuntaan nimettäisiin uusi resurssi.

Neljännes kannatti usean hankkeen mallia

Noin neljännes (26 %) jäsenjärjestöistä katsoi paremmaksi usean hankkeen mallin. Mikäli SOSTE ei olisi hankkeen hakijana, ehdotettiin hankehakua tällöin esimerkiksi päättyville Järjestö 2.0 -hankkeille, verkostojärjestöt kokoavalle SOTUNETille tai kunkin maakunnan itse ratkaisemalle kokoonpanolle.

Sähköiseen kyselyyn vastasi 90 sosiaali- ja terveysjärjestöä eli 40 prosenttia SOSTEn varsinaisista jäsenistä. Kukin jäsenjärjestö sai vastata vain kerran. Kyselyyn vastanneista 89 prosenttia on valtakunnallisia liittoja ja 76 prosentilla on alue- tai paikallistoimintaa. Kolmanneksella järjestöistä on henkilötyövuosia yli 40, 22 prosentilla 11-40 htv:tta, ja tätä vähemmän 37 prosentilla. Kysely tehtiin 2.-6.3.2020.

Keskustelu jatkuu Maakuntien järjestöpäivä -kiertueella kevään aikana viidellä paikkakunnalla:
https://www.soste.fi/tapahtuma/maakuntien-jarjestopaiva-kiertue/

Lisätietoja: pääsihteeri Vertti Kiukas

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.10.2020 12:05

Eduskuntaan perustettu uusi kuntoutusta käsittelevä verkosto yhteistyössä Kuntoutusverkosto KUVEn kanssa

Sote-uudistus Eduskunnan kuntoutusverkoston perustamiskokous pidettiin 21.10. Puheenjohtajaksi valittiin Noora Koponen (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Matti Semi (vas.). Päivi Opari SOSTEsta toimii verkoston sihteerinä. Verkosto on avoin kaikille kansanedustajille. Kuntoutuksen merkityksen esille nostaminen ja sen aseman parantaminen vaativat eri toimijoiden yhteistyötä. SOSTEn ja Kuntoutusäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto KUVE on tehnyt työtä kuntoutujan aseman parantamiseksi vuodesta 2015 lähtien. Tämän 90:stä […]

Uutinen

20.10.2020 09:30

SOSTE: Hyvinvoinnin lisääminen on kuntien tärkein tehtävä

Kuntavaalit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kuntavaalitavoitteissa kuntia ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka haluavat parantaa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä katsoa päätöksenteossa lähivuosia pidemmälle. Tulevaisuuden hyvinvointikunnan rakentamisessa tarvitaan kansalaisyhteiskunnan kuulemista, tukemista ja mukaan ottamista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat alustana kansalaistoiminnalle ja osallisuudelle sekä tarjoavat asiantuntevaa tukea ihmisille […]

Uutinen

20.10.2020 09:29

SOSTE: Att öka på välmående är kommunernas viktigaste uppgift

Kuntavaalit I SOSTE Finlands social och hälsa r.f.:s kommunalvalsteser förenas kommunerna och social- och hälsovårdsorganisationerna genom ett gemensamt mål, människors välbefinnande. Kommunerna behöver beslutsfattare som vill förbättra lokalinvånares hälsa och välbefinnande och som ser bortom de närmaste åren i beslutsfattandet. När man bygger framtidens välfärdskommun måste medborgarsamhället rådfrågas, stödjas och involveras. Social- och hälsovårdsorganisationer fungerar som […]