Skip to content

Sote-järjestöiltä useita kehittämisehdotuksia Kelan toimintaan – näin Kela vastasi

25.3.2022 13.05

Toimeentulo
SosiaaliturvauudistusToimeentulo

SOSTE keräsi loppuvuonna 2021 jäsenverkostojensa kautta ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Koonti sisälsi muun muassa ehdotuksia hakemusten ja päätösten kehittämisestä, riittävästä henkilökohtaisesta palvelusta sekä sähköisten kanavien ja toimeentulotuen myöntämisen kehittämisestä.

SOSTE lähestyi koonnin pohjalta Kelan johtoa. Kehitysehdotukset avasivat hyvän keskustelun, jota on jatkettu useammassa tapaamisessa. Kela on myös koonnut kirjalliset vastaukset esittämiimme ehdotuksiin. Kuntoutukseen liittyviin ehdotuksiin palataan vielä erillisessä keskustelussa.

Esimerkiksi toimeentulotuen perusosan alentamisen osalta Kela kertoo, että tilastojen perusteella se ei ole alentanut perusosaa sen useammin kuin kunnatkaan, vaikka tällainen käsitys on jossain määrin vallinnut. Sosiaalityöntekijän harkinta pitää olla mukana perusosan alentamisen harkinnassa. Sosiaalityöntekijöiden lausunnoissa on kuitenkin keskinäistä vaihtelua ja joskus niissä ei Kelan harkinnan tueksi esitetä mitään perusteita sille, miksi perusosaa ei saisi alentaa.

Kela kertoo myös reagoineensa energian hinnan nousuun. Kela on tarkentanut sähkölaskujen käsittelyyn liittyvää ohjeistustaan ja korostanut harkinnan käyttämistä laskujen käsittelyssä. Esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaan suuret taloussähkö- tai lämmitysmenot on voitu hyväksyä kokonaisuudessaan, jos sähkönkulutus on vastannut tavanomaista kulutusta.

Lue kokonaisuudessaan järjestöjen kysymykset ja Kelan vastaukset (pdf)

Keskustelun aiheet

 1. Hakemusten ja päätösten kehittäminen
 2. Etuuspäätökset pidemmiksi silloin kun ihmisen tilanne on vakiintunut
 3. Valmistelu- ja ratkaisutoiminnan keskittäminen
 4. Yksilöllisen kokonaisharkinnan vahvistaminen
 5. Neuvonnan tehostaminen ja saavutettava viestintä
 6. Riittävästi henkilökohtaista palvelua ja digiosattomuuden huomiointia
 7. Sähköisten kanavien kehittäminen
 8. Kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntäminen
 9. Kuntoutukseen liittyvä kehittäminen
 10. Alle 16-vuotiaan vammaistuki nepsy-lapselle
 11. Toimeentulotuen myöntämisen kehittäminen
 12. Terveydenhuollon matkojen korvausten hakemisen yksinkertaistaminen
 13. Hyvien käytäntöjen jakaminen asunnottomuuden ehkäisystä
 14. Asumisen tukemisen prosessien kehittäminen

Päivitys 10.5.2022: Napin pdf-tiedosto vaihdettu sellaiseksi, joka sisältää Kelan kaikki vastaukset, myös kuntoutusta koskevat.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

22.6.2022 07:45

Köyhyysraportti: Pandemia on korostanut köyhyyttä aiheuttavia rakenteita entisestään

Toimeentulo Euroopan köyhyydenvastaisten toimijoiden verkosto EAPN julkaisi hiljattain vuoden 2021 Köyhyysvahti-raportin. Se sisältää 21 maan havaintoja niiden köyhyydestä ja köyhyystilanteen kehittymisestä. Se antaa hyvän yleiskäsityksen Euroopan köyhyyden tilasta. Keskiössä ovat koronaviruspandemiasta aiheutuneet negatiiviset vaikutukset.  Järjestöjen tekemän työn tarve on kasvanut Raportti tiivistää löydöksiä yhdeksään ydinviestiin ja löydökseen, joista ensimmäinen koskee järjestöjen toimintaa. Ruoka-avustuksien ja järjestöjen tekemän […]

Uutinen

21.6.2022 12:30

”Avainkäsite tulevaisuuden kannalta”, toteaa sote-ministeri Sarkkinen hyvinvointitalouden tulevaisuutta ennakoivasta selvityksestä

Hyvinvointitalous Miten mitata ihmisten hyvinvointia ja ohjata siihen vaikuttavaa päätöksentekoa? Tänään julkaistussa selvityksessä Kohti hyvinvointitalouden ohjausmallia: Hyvinvointilähtöisen politiikkaohjauksen ja hallinnan näkökulmia sosiaaliturvan kehittämisessä kuvataan kansainvälisiä esimerkkejä hyödyntäen, millainen hyvinvointitalouden ohjausmalli voisi toimia Suomessa. Lue lisää: VN: Kohti hyvinvointitalouden ohjausmallia: Hyvinvointilähtöisen politiikkaohjauksen ja hallinnan näkökulmia sosiaaliturvan kehittämisessä sekä yhteiskuntapolitiikassa Selvitys vastaa suoraan kuinka hyvinvointitaloudellista ohjausta olisi mahdollista […]