Skip to content

STM asetti korkean tason ohjausryhmän hyvinvointitalouden edistämiseen

8.2.2021 10.00

Hyvinvointitalous
EUHyvinvointitalous

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti tammikuussa poikkihallinnollisen hyvinvointitalous-ohjausryhmän. Sen tarkoituksena on viedä eteenpäin hyvinvointitalousajattelua julkisessa hallinnossa kuin myös kansalaisyhteiskunnassa ja yhteiskunnassa laajemmin.

Hyvinvointitalous on ollut viimeiset vuodet yksi sosiaali- ja terveyssektorin kärkiteemoista Suomessa ja esimerkiksi Euroopan unionin puheenjohtajuuskaudella Suomi vei STM:n johdolla hyvinvointitaloutta myös eurooppalaiseen keskusteluun.

”On tärkeää, että hyvinvointitalousajattelua edistetään määrätietoisesti myös kansallisesti”, toteaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajana ohjausryhmässä toimiva SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. ”Eurooppalaiset keskustelut ovat osoittaneet, että tässä ajassa hyvinvointitaloudelle on tilausta ja Suomella on mahdollisuus profiloitua tämän teeman kautta johtavaksi hyvinvointipolitiikan tekijäksi maailmalla. Suomi nosti hyvinvointitalouden vahvasti esille EU-puheenjohtajakaudellaan ja se on yksi juuri päätetyn EU-selonteon perusarvoista. EU-yhteys kannattaisi luoda myös ohjausryhmätyöhön.”

Vaikutusvaltainen ryhmä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajan lisäksi ohjausryhmään kuuluvat opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköt. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii STM:n kansaliapäällikkö Kirsi Varhila. Lisäksi edustettuina ovat valtioneuvoston kanslia, kunnat, maakuntien liitot, valtion sektorilaitokset sekä yritysmaailma.

”Hyvinvointitaloutta rakennetaan yhteistyössä, joten on erinomaista saada työtä ohjaamaan näin laaja-alainen ryhmä”, Vertti Kiukas kiittelee.

Ohjausryhmää täydennetään kansainvälisillä jäsenillä vielä vuoden 2021 aikana.

Tavoitteet ovat kovat

Ohjausryhmän kausi kestää hallituskauden loppuun asti. Sen konkreettisempana tavoitteena on valmistella kansallinen toimenpideohjelma, jolla hyvinvointitalous tuodaan osaksi tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja politiikan ohjauksen prosesseja valtioneuvostossa. Ohjausryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Kansanterveyden neuvottelukunnan Hyvinvointitalous-jaoston kanssa, missä valmistellaan hyvinvointitalouden tiekarttaa tuleville vuosille.

”Käynnissä on monia toisiaan tukevia prosesseja hyvinvointitalouden ympärillä. Esimerkiksi käynnissä olevat kehittämis- ja tutkimushankkeet, hyvinvointipolitiikan ohjausmallien pohtiminen ja suunnittelu valtionhallinnossa sekä kansalaisyhteiskunnassa tapahtuva hyvinvointitaloustyö tukevat toisiaan ja mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen. Olen luottavainen, että vuosikymmenen puolivälissä hyvinvointilähtöinen politiikka ja hyvinvointitalousajattelu ovat vielä nykyistäkin merkittävämpiä Suomessa, Euroopassa ja maailmalla”, pohtii Kiukas.

SOSTE on toteuttamassa selvityshanketta hyvinvointitalouden ohjausmalleista Demos Helsingin ja THL:n kanssa. Maaliskuussa SOSTE julkaisee hyvinvointitalouden viime vuosien kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä luotaavan artikkelikokoelman, jossa hyvinvointitaloutta lähestytään monesta kulmasta SOSTEn asiantuntijoiden sekä hyvinvointitaloutta hyvin tuntevien asiantuntijoiden kirjoituksissa.

Lisätietoja antavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja pääekonomisti Jussi Ahokas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

8.10.2021 10:00

Hyvinvointitaloudelliset ohjausmallit pyrkivät yhteistoiminnalliseen hyvään hallintaan kompleksisessa maailmassa

Hyvinvointitalous SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Demos Helsinki sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttavat parasta aikaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS) liittyvää hanketta, jossa tarkastellaan hyvinvointitaloudellisia ohjausmalleja eri näkökulmista. Kansainvälisten esimerkkien kartoittamisen ja analysoinnin lisäksi hankkeessa luodaan ehdotus siitä, millainen suomalainen hyvinvointitalouden ohjausmalli voisi olla ja miten sellaista voitaisiin hyödyntää erityisesti sosiaaliturvan kehittämisessä. […]

Uutinen

5.10.2021 14:33

SOSTE etsii pääekonomistia

Hyvinvointitalous SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry etsii pääekonomistia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Nykyisen pääekonomistimme siirtyessä kohti uusia haasteita etsimme ekonomistia tukemaan SOSTEn edunvalvonta- ja yhteiskuntasuhdetoimintaa. Monipuolisessa toimenkuvassa tuotat ja hyödynnät aktiivisesti tutkittua tietoa SOSTEn vaikuttamisen tueksi. Lisäksi vastaat SOSTEn hyvinvointitaloustyöstä ja sen kehittämisestä. Pääset toimimaan osana sosiaali- ja terveysjärjestökentän edunvalvontaa sekä tekemään yhteistyötä sidosryhmien kanssa […]

Uutinen

25.8.2021 09:13

Budjettiriihi 2021: Kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla

Hyvinvointitalous Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian ja turvaa järjestöjen tarjoaman avun ja tuen jatkon. Työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta työllisyydelle ja kasvulle […]