Skip to content

STM asetti korkean tason ohjausryhmän hyvinvointitalouden edistämiseen

8.2.2021 10.00

Hyvinvointitalous
EUHyvinvointitalous

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti tammikuussa poikkihallinnollisen hyvinvointitalous-ohjausryhmän. Sen tarkoituksena on viedä eteenpäin hyvinvointitalousajattelua julkisessa hallinnossa kuin myös kansalaisyhteiskunnassa ja yhteiskunnassa laajemmin.

Hyvinvointitalous on ollut viimeiset vuodet yksi sosiaali- ja terveyssektorin kärkiteemoista Suomessa ja esimerkiksi Euroopan unionin puheenjohtajuuskaudella Suomi vei STM:n johdolla hyvinvointitaloutta myös eurooppalaiseen keskusteluun.

”On tärkeää, että hyvinvointitalousajattelua edistetään määrätietoisesti myös kansallisesti”, toteaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajana ohjausryhmässä toimiva SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. ”Eurooppalaiset keskustelut ovat osoittaneet, että tässä ajassa hyvinvointitaloudelle on tilausta ja Suomella on mahdollisuus profiloitua tämän teeman kautta johtavaksi hyvinvointipolitiikan tekijäksi maailmalla. Suomi nosti hyvinvointitalouden vahvasti esille EU-puheenjohtajakaudellaan ja se on yksi juuri päätetyn EU-selonteon perusarvoista. EU-yhteys kannattaisi luoda myös ohjausryhmätyöhön.”

Vaikutusvaltainen ryhmä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajan lisäksi ohjausryhmään kuuluvat opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköt. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii STM:n kansaliapäällikkö Kirsi Varhila. Lisäksi edustettuina ovat valtioneuvoston kanslia, kunnat, maakuntien liitot, valtion sektorilaitokset sekä yritysmaailma.

”Hyvinvointitaloutta rakennetaan yhteistyössä, joten on erinomaista saada työtä ohjaamaan näin laaja-alainen ryhmä”, Vertti Kiukas kiittelee.

Ohjausryhmää täydennetään kansainvälisillä jäsenillä vielä vuoden 2021 aikana.

Tavoitteet ovat kovat

Ohjausryhmän kausi kestää hallituskauden loppuun asti. Sen konkreettisempana tavoitteena on valmistella kansallinen toimenpideohjelma, jolla hyvinvointitalous tuodaan osaksi tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja politiikan ohjauksen prosesseja valtioneuvostossa. Ohjausryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Kansanterveyden neuvottelukunnan Hyvinvointitalous-jaoston kanssa, missä valmistellaan hyvinvointitalouden tiekarttaa tuleville vuosille.

”Käynnissä on monia toisiaan tukevia prosesseja hyvinvointitalouden ympärillä. Esimerkiksi käynnissä olevat kehittämis- ja tutkimushankkeet, hyvinvointipolitiikan ohjausmallien pohtiminen ja suunnittelu valtionhallinnossa sekä kansalaisyhteiskunnassa tapahtuva hyvinvointitaloustyö tukevat toisiaan ja mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen. Olen luottavainen, että vuosikymmenen puolivälissä hyvinvointilähtöinen politiikka ja hyvinvointitalousajattelu ovat vielä nykyistäkin merkittävämpiä Suomessa, Euroopassa ja maailmalla”, pohtii Kiukas.

SOSTE on toteuttamassa selvityshanketta hyvinvointitalouden ohjausmalleista Demos Helsingin ja THL:n kanssa. Maaliskuussa SOSTE julkaisee hyvinvointitalouden viime vuosien kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä luotaavan artikkelikokoelman, jossa hyvinvointitaloutta lähestytään monesta kulmasta SOSTEn asiantuntijoiden sekä hyvinvointitaloutta hyvin tuntevien asiantuntijoiden kirjoituksissa.

Lisätietoja antavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja pääekonomisti Jussi Ahokas.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

The recent policy proposals and research of international organizations from the perspective of wellbeing economy

Hyvinvointitalous SOSTE produced a report for the Finnish Ministry of Social Affairs and Health as a part of the preparation for the Finland’s EU presidency in 2019. Wellbeing policies and economic policies are closely intertwined and mutually reinforcing. Economic growth improves people’s wellbeing, while wellbeing and health of the population enhance economic growth and stability. From […]

Artikkeli

Finnish social and health sector NGOs promoting Wellbeing Economy during Finland’s EU presidency

Hyvinvointitalous Finnish social and health sector NGOs see the following policy domains fundamental in building the future of Europe: Wellbeing in all policies Equality and basic rights Participation in society and dynamic civil society Finland will hold the six-month rotating presidency of the Council of the European Union starting 1st of July 2019. During the presidency […]

Uutinen

18.1.2021 17:17

Tunnetko jonkun, joka on edistänyt hyvinvointitalouden rakentumista? Ehdota hänelle SOSTE-palkintoa!

Hyvinvointitalous SOSTE-palkinto myönnetään hyvinvointitalouden edistämisestä. Sen tarkoituksena on kiinnittää huomio hyvinvoinnin merkitykseen kestävän taloudellisen kehityksen taustalla, korostaa hyvinvointilähtöisen yhteiskunnallisen toiminnan merkitystä sekä nostaa esiin monimuotoisten hyvinvointi-investointien tärkeyttä. SOSTE-palkinto on myönnetty menneinä vuosina kuudelle eri toimijalle yksittäisestä teosta, hienosta hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, jotka kaikki ovat ilmentäneet rohkeutta, väkevyyttä ja edelläkävijyyttä hyvinvoinnin edistämisessä sekä hyvinvointitalouden rakentamisessa. […]