Skip to content

Terveysalan asiantuntijat peräänkuuluttavat veron ripeämpää edistämistä sekä vero- ja terveysasiantuntijoiden yhteistyötä veron valmistelussa

1.4.2022 10.23

Hyvinvointi ja terveys
Hallitusohjelma ja budjettiTerveysveroHyvinvointi ja terveysHyvinvointitalous

Hallitusohjelmassa sovittu selvitys kansanterveyttä edistävästä verosta vaarassa jäädä tyhjäksi kirjaukseksi.

Hallitusohjelmassa sovitun kansanterveyttä edistävän veron selvittäminen etenee hitaasti. Asia kokosi yhteen huolestuneita terveyden ja ravitsemuksen asiantuntijoita, päättäjiä sekä järjestökenttää SOSTEn järjestämään keskustelutilaisuuteen. Puheenvuoroissa nousi esiin huoli siitä, ettei laajapohjaisemman veron selvittelyä välttämättä ehditä tälläkään hallituskaudella edes käynnistää. Lisäksi korostettiin ravitsemuksen ja kansanterveyden asiantuntemuksen saamista mukaan veroasiantuntijoiden rinnalle valmistelemaan uudenlaista laajempaa veroa, joka ohjaisi kulutusta ja tuotekehitystä.

Valtiosihteeri Eila Mäkipää sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä kansanedustaja, eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen verkoston puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen totesivat kommenttipuheenvuoroissaan, että jo useamman hallituksen ohjelmaan kirjattu veron valmistelu on edennyt hitaasti. Tämä siitäkin huolimatta, että myös kansainväliset asiantuntijat puoltavat fiskaalisia keinoja kulutuksen sekä tuotekehityksen ohjaamiseksi terveellisempään suuntaan. Kansalaiskyselyiden perusteella suomalaiset puoltavat erityisesti sokeriin kohdistuvaa veroa.

Lue lisää: Yle Uutiset: Yli puolet suomalaisista kannattaa sokeriveroa, kertoo kyselytutkimus – rasvan verotus herättää enemmän vastustusta

Keskusteluun osallistuivat myös kansanedustajat Merja Kyllönen ja Mia Laiho sekä Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski sekä sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että laajemman veron valmistelun osalta selkeä päänavaus pitäisi saada aikaiseksi vielä tällä hallituskaudella. Laajapohjaisella elintarvikkeisiin kohdistuvalla terveysverolla olisi sekä kansanterveydellisiä että kansantaloudellisia vaikutuksia. Ihmetystä herättikin, miten huonosti tällaisen veron jopa noin 500 miljoonan euron verokertymään on tartuttu.

Puheenvuoroissa korostettiin, että uudenlaisen veron valmisteluun tarvitaan sekä vero- että terveysosaamista, jotta työ etenisi laajapohjaisen terveysveron suuntaan eikä jäisi vain virvoitusjuomia koskevaksi. Muiden maiden malleja voidaan tarkastella, mutta vaikuttavan veron toteuttamiseksi on ymmärrettävä, mitä ja millaista ruokaa suomalaiset syövät. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja verojen miettimistä uudella tavalla.

Useimmat puhujat olivat sitä mieltä, että työ olisi helpoin aloittaa hallitusohjelmassakin mainitusta sokerista esimerkiksi porrastettuna ainesosaperusteisena verona. Veron valmistelussa voidaan hyödyntää yhdeksän vuotta sitten tehtyä sokeriverotyöryhmän selvitystä, jossa tuolloin tunnistetut esteet veron toteuttamiselle ovat EU-lainsäädännön kehityksen myötä jo poistuneet.

Tilaisuuden puheenjohtaja, professori Pekka Puska nosti loppupuheenvuorossaan esiin kaikkien puhujien esittämän tarpeen kiirehtiä valmistelun edistämistä. Nyt käynnistynyt juomien valmisteveron viilaus on kansanterveydellisiltä vaikutuksiltaan pientä hienosäätöä. Veropohjan laajentamiseen tarvitaan terveysasiantuntijoiden ottamista mukaan veron valmisteluun.


SOSTE järjesti 30.3. Pyöreän pöydän keskustelun otsikolla ’Terveempi Suomi: miten varmistetaan, että valmisteilla oleva elintarvikkeiden vero edistää myös kansanterveyttä? ’ Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Suomen Coca-Colan kanssa. Pyöreä pöytä oli jatkoa viime vuonna pidetylle keskustelutilaisuudelle siitä, miten Suomeen saataisiin terveellisempiin ruokavalintoihin ohjaava vero. Myöhemmin syksyllä hallitus päätti käynnistää ohjelmaansa kirjatun ’esimerkiksi sokeriin kohdistuvan kansanterveyttä edistävän veron’ valmistelun. Valmistelun aloitus nosti toiveita asian etenemisestä vihdoin, mutta valmistelutyön käytännön toteutus ei lunasta odotuksia.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

21.6.2022 12:30

”Avainkäsite tulevaisuuden kannalta”, toteaa sote-ministeri Sarkkinen hyvinvointitalouden tulevaisuutta ennakoivasta selvityksestä

Hyvinvointitalous Miten mitata ihmisten hyvinvointia ja ohjata siihen vaikuttavaa päätöksentekoa? Tänään julkaistussa selvityksessä Kohti hyvinvointitalouden ohjausmallia: Hyvinvointilähtöisen politiikkaohjauksen ja hallinnan näkökulmia sosiaaliturvan kehittämisessä kuvataan kansainvälisiä esimerkkejä hyödyntäen, millainen hyvinvointitalouden ohjausmalli voisi toimia Suomessa. Lue lisää: VN: Kohti hyvinvointitalouden ohjausmallia: Hyvinvointilähtöisen politiikkaohjauksen ja hallinnan näkökulmia sosiaaliturvan kehittämisessä sekä yhteiskuntapolitiikassa Selvitys vastaa suoraan kuinka hyvinvointitaloudellista ohjausta olisi mahdollista […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]