Skip to content

Tunnetko jonkun, joka on edistänyt hyvinvointitalouden rakentumista? Ehdota hänelle SOSTE-palkintoa!

18.1.2021 17.17

Hyvinvointitalous
SOSTE-palkintoHyvinvointitalousJärjestöille

SOSTE-palkinto myönnetään hyvinvointitalouden edistämisestä. Sen tarkoituksena on kiinnittää huomio hyvinvoinnin merkitykseen kestävän taloudellisen kehityksen taustalla, korostaa hyvinvointilähtöisen yhteiskunnallisen toiminnan merkitystä sekä nostaa esiin monimuotoisten hyvinvointi-investointien tärkeyttä.

SOSTE-palkinto on myönnetty menneinä vuosina kuudelle eri toimijalle yksittäisestä teosta, hienosta hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, jotka kaikki ovat ilmentäneet rohkeutta, väkevyyttä ja edelläkävijyyttä hyvinvoinnin edistämisessä sekä hyvinvointitalouden rakentamisessa. Palkinnon myöntöperusteissa on linjattu, että se voidaan myöntää julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla toimivalle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

Toistaiseksi henkilöitä ei ole palkittu, vaan palkitut ovat olleet julkisia yhteisöjä, järjestöjä ja yrityksiä, vaikka hyviä henkilöehdokkaitakin on joka vuosi ollut. Vuonna 2019 palkinnosta päättänyt raati esitti, että vuonna 2020 palkinnonsaaja valittaisiin pelkästään henkilöehdokkaiden joukosta, jolloin myös arvokas yksilöllinen toiminta hyvinvointitalouden rakentamiseksi tulisi huomioitua. Koska vuonna 2020 palkintoa ei koronavirusepidemian vuoksi jaettu, toivetta kunnioitetaan vuoden 2021 palkinnonjaon yhteydessä.

Pyydämmekin nyt ehdotuksia henkilöistä, jotka ovat ammatissaan, vapaaehtoisina kansalaisjärjestötoimijoina tai yksittäisinä kansalaisina olleet edistämässä Suomessa ja/tai maailmalla hyvinvointitalouden rakentumista, olleet toteuttamassa hyvinvointi-investointeja tai olleet muutoin luomassa ihmisten hyvän elämän edellytyksiä. Ehdotuksen perusteluissa on toivottavaa esittää, millä yhteiskunnan alueella toiminta on tapahtunut, kuinka pitkäjänteistä se on ollut ja mitä tuloksia sen kautta on saavutettu. Hyvinvointitalouden visio tiivistyy lauseessa ”yhdessä tehty hyvä elämä kaikille”, mikä on syytä pitää mielessä ehdotuksen perusteluja kirjatessa.

Ehdota SOSTE-palkinnon saajaa!

Ehdotukset tulee lähettää 12.3.2021 mennessä. SOSTEn hallituksen nimeämä raati valitsee ehdotuksista palkinnonsaajan. Tänä vuonna raadissa ovat mukana

  • sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila
  • THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta
  • Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson
  • SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen

Vuoden 2021 palkinto luovutetaan SOSTEtalk!-tapahtumassa Lahdessa 13.-14.4.2021.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

The recent policy proposals and research of international organizations from the perspective of wellbeing economy

Hyvinvointitalous SOSTE produced a report for the Finnish Ministry of Social Affairs and Health as a part of the preparation for the Finland’s EU presidency in 2019. Wellbeing policies and economic policies are closely intertwined and mutually reinforcing. Economic growth improves people’s wellbeing, while wellbeing and health of the population enhance economic growth and stability. From […]

Artikkeli

Finnish social and health sector NGOs promoting Wellbeing Economy during Finland’s EU presidency

Hyvinvointitalous Finnish social and health sector NGOs see the following policy domains fundamental in building the future of Europe: Wellbeing in all policies Equality and basic rights Participation in society and dynamic civil society Finland will hold the six-month rotating presidency of the Council of the European Union starting 1st of July 2019. During the presidency […]

Uutinen

16.2.2021 12:29

Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

Kansalaisyhteiskunta Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa. Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtajatoimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen […]