Allianssimalli voi tuoda kuntoutukseen uusia kumppanuuksia


Etusivu / Uutiset / Allianssimalli voi tuoda kuntoutukseen uusia kumppanuuksia

Maakunnallisiin alue- ja kasvupalveluihin suunniteltu allianssimalli herättää kiinnostusta kuntoutusalan järjestöissä ja muissa toimijoissa. Tuoreen kyselyn mukaan kuntoutusverkoston KUVEn kyselyyn vastanneista jäsenistä 20% suhtautuumalliin myönteisesti. 21% ei tiedä, mitä malli käytännössä voi heidän järjestölleen tarkoittaa tai mitkä sen hyödyt voivat konkreettisesti olla75% vastaajista pitää hyvänä sitä, että kuntoutukseen voi tulla uudenlaisia kumppanuusmalleja tuottajien ja tilaajien välille.

Allianssimallia kehittänyt ja sitä myös Tampereen alueella käytännössä soveltanut VM:n muutosjohtaja Kari Hakari pitää mallia kokeilemisen arvoisena tulevissa maakunta- ja sote-rakenteissa: ”Kuten Tesoman esimerkki osoittaa, allianssimallin avulla voidaan yhteensovittaa palveluita mm. maakunnan ja kuntien, sote- ja kasvupalveluiden sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken”.

Kuntoutusalan toimijoille allianssimalli voi tuoda uudenlaisia aloitteita palveluiden ja toimintatapojen uudistamiseen.

”Esimerkiksi kaupunkien, järjestöjen ja yritysten allianssit ovat tervetulleita, koska ne sitouttavat osapuolet yhteiseen palveluiden kehittämiseen jo suunnitteluvaiheessa. Alliansseissa jaetaan riskejä: tämä toisi turvaa etenkin pienille järjestöille”, KUVEn varapuheenjohtaja Soile Kuitunentoteaa.

”Järjestöillä on koosta riippumatta paljon osaamista ja ymmärrystä kuntoutumisesta, mutta usein hyvin rajallinen taloudellinen kantokyky. Allianssimalli toisi taloudellista puskuria erityisesti vaikuttavuudeltaan laajoihin ja riskipitoisiin, uutta luoviin hankkeisiin”, KUVEn varapuheenjohtaja Soile Kuitunen lisää.

Tilaaja ja tuottaja sitoutuvat yhteiseen kehittämiseen

Järjestöjen yhdessä perustama alustapalvelu Sociala Oy tarjoaa tukea järjestöjen palvelutuotantoon sosiaali- ja terveysalalla sekä alustan alliansseille. Socialan tavoitteena on koota järjestöjä yhdessä tuottamaan monipuolisia ja asiakaslähtöisiä palveluja esimerkiksi allianssimallissa.

”Allianssimalli tarjoaa järjestöille uusia mahdollisuuksia yhdistää järjestöjen palvelutuotanto ja asiantuntemus asiakaslähtöisen yhteistyön verkostoon”, Socialan toimitusjohtaja Maarit Hirvonenkertoo.

Allianssimallissa tilaaja ja tuottaja sitoutuvat tasavertaisina yhteiseen kehittämiseen, resurssien hallintaan ja projektin lopputuloksiin. Allianssimalliin liittyy kehittämisvaihe, jossa tunnustellaan osapuolten sitoutumista ja suunnitellaan paras mahdollinen hanke.

Toisin kuin perinteisissä projekteissa, allianssimallissa tilaaja ja tuottajat suunnittelevat ratkaisut yhdessä. Suunnitteluvaiheen aikana tuottajat saavat tietää, miksi valittuihin ratkaisuihin on päädytty. Allianssimalleissa hyödynnetään vaikeuksien kautta voittoon -ajattelua: kun osapuolet kantavat riskin, saavat ne myös palkkion riskinotosta ja projektin onnistumisesta.

Allianssimalli on peräisin rakennusteollisuudesta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työllisyydenhoidossa allianssimallia on käytetty Tampereen Tesoman alueella ja vanhustenhuollossa Kotitori-mallissa.

Lisätiedot