Aloite: terveys ja hyvinvointi Euroopan komission toimintasuunnitelmaan


Etusivu / Uutiset / Aloite: terveys ja hyvinvointi Euroopan komission toimintasuunnitelmaan

Vuosi 2019 on ratkaiseva vuosi EU:n tulevaisuudelle. Eurobarometrin 2018 mukaan 70 prosenttia eurooppalaisista haluaa, että EU tekee enemmän kansalaisten terveyden ja sosiaalisen suojelun hyväksi. Osaltaan tähän toiveeseen vastaa 20.3. Brysselissä julkistettu All policies for a Healthy Europe (AP4HE) -aloite, jossa SOSTEkin on mukana. Aloitteen tavoitteena on varmistaa, että kansalaisten terveys ja hyvinvointi ovat keskeinen painopiste ja strateginen tavoite toiminnassa ja tulevan komission työssä. Aloitessa edellytetään yhteistyötä yli sektorirajojen. Monialaisessa aloitteessa on mukana järjestöjä, kaupallisia toimijoita ja erilaisia Eurooppa tason verkostoja.

AP4HE:n aloitteen keskeinen periaate on, että kansalaisten paremman terveyden ja hyvinvoinnin pitäisi olla seuraavan komission strateginen tavoite ja että kaikkien pääosastojen olisi vastattava siitä, että niiden alakohtaiset politiikat ja lainsäädäntö edistävät tätä tavoitetta.

Aloitteen pääsuosituksia ovat:

Aloite mm. suosittaa, että seuraavan komission pitää edistää talouden ja hyvinvoinnin tasapainoisempaa suhdetta keinona mm. sosiaalisten oikeuksien pilarin tarkastelu osana vuosittaista talouspoliittista ohjausjaksoa. Kansalaisia ja muita sidosryhmiä pitää osallistaa paremmin esimerkiksi temaattisten foorumeiden ja dialogien avulla. Aloitteessa yhdistyvät terveyttä kaikille politiikka, kestävän kehityksen, osallistavan kasvun ajatukset sekä SOSTEn lanseeraama hyvinvointitalous-ajattelu, joka on myös yksi tulevan Suomen EU puheenjohtajuuskauden teemoista. Myös SOSTE on mukana aloitteessa.

Aloite julkaistaan tänään keskiviikkona Suomen aikaa kello 18.00 sivulla https://healthyeurope.eu/.