Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinens arbetsgrupp för att hindra ökad ojämlikhet i återuppbyggnaden efter coronakrisen


Etusivu / Uutiset / Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinens arbetsgrupp för att hindra ökad ojämlikhet i återuppbyggnaden efter coronakrisen

Social- och hälsovårdsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med hög profil som ska förbereda återuppbyggnaden av samhället, hävandet av restriktionerna som införts på grund av coronaepidemin, samt stärkandet av välmående och jämlikhet. Som arbetsgruppens ordförande fungerar SOSTEs fullmäktiges ordförande, ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen.

Läs mer: ministeriernas beslut om tillsättandet av arbetsgruppen (pdf)

– Hela samhället går nu på överbelastning mitt inne i undantagsförhållanden och det går inte ännu att se vilka alla följder det här kommer att ha på det sociala välmåendet och samhället. Vi kommer alla att vandra i dimman, bedömer ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen.

Följ på Twitter: Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen

Arbetsgruppens mål är att hindra utdragna sociala problem, utslagning och ökad ojämlikhet samt lyfta fram synvinklar kopplade till människors välmående och jämlikhet i diskussioner. Här utnyttjar man också organisationernas sakkunskap och erfarenhet av tidigare recessioner. Arbetsgruppens mandatperiod tar slut i slutet av maj.

Epidemin behandlar människor på väldigt olika vis och därmed är också bekymren olika, men gemensamt för alla är den psykiska påfrestningen. Mäkinen konstaterar att situationen har två följder: akuta orsakade av det exceptionella läget, som ökade permitteringar och ensamföretagarnas trångmål och sedan de fördjupade svårigheterna för dem som redan är svaga.

– Grunden är att så länge det finns ansvarstagande i vardagen och vardagsarbete här och nu, så länge finns det hopp för morgondagen. Situationen må vara hurdan som helst, men man klarar den bättre om man inte är ensam.

”oberoende vilka vanorna är, så möter en människa svårigheter bättre om man inte behöver vara ensam”

Nu bör man satsa på de allra svagaste punkterna i samhället

Mäkinen poängterar betydelsen av långsiktiga åtgärder och ser att genom en satsning på allas välmående undviker man det värsta. Enligt tankesättet för välfärdsekonomi så bör man investera i människors välmående.

– Om man inte nu satsar tillräckligt på de ställen där välmåendet är som skörast, kan följderna vara allvarliga såväl mänskligt, socialt som ekonomiskt.

Finlands beredskap att klara coronakrisen har internationellt ansetts vara bra och de allra värsta scenarierna har undvikits. Här lyfter Mäkinen fram Finlands starka medborgarsamhälle och offentliga institutioner, varav en är hälsovården. De styrs av en parallell etisk grund.

Mäkinen ger erkännande till organisationerna och konstaterar att medborgare och organisationer snabbt letat fram nya tillvägagångssätt för att stöda människors välmående. Men samtidigt har många organisationer det hårt dels på grund av epidemin i sig, men också på grund av svagare verksamhetsförutsättningar orsakade av förändrat servicebehov. Mäkinen fortsätter med att lyfta fram att man i det rådande läget behöver mycket kraft och uthållighet och riktar ett stort tack till sättet på vilket många organisationer har börjat verka tillsammans med kommuner och församlingar.

”Grunden är stadig” Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen om Finlands förutsättningar att klara coronakrisen.

– Tack vare starka institutioner och medborgarsamhället är vi starkare. Ju starkare de är, desto starkare är också det förtroende som håller samhället samman. Avgörande är hur rättvis man upplever återuppbyggnaden då krisen lättat.