Avoimuusrekisteri on avattu – rekisteröinti-ilmoituksia voi tehdä nyt 


Etusivu / Uutiset / Avoimuusrekisteri on avattu – rekisteröinti-ilmoituksia voi tehdä nyt 

Vaikuttamistoimintaan liittyvä lobbarirekisteri eli avoimuusrekisteri on otettu käyttöön Suomessa. Vaikuttamistyötä tekevien järjestöjen on myös rekisteröidyttävä avoimuusrekisteriin. Ilmoitusvelvollisilla on aikaa 31.3. saakka tehdä rekisteröinti-ilmoitus osoitteessa avoimuusrekisteri.fi.  

Avoimuusrekisterin tarkoituksena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista ja vahvistaa kansalaisten luottamusta demokratiaan ja oikeusvaltioon. 

”Vaikuttamistoiminta ja vuoropuhelu päättäjien kanssa on luonnollinen osa demokratiaa. On tärkeää, että päättäjät kuulevat laajasti eri tahoja päätettävänä olevista asioista. Uskon, että avoimuusrekisteri hälventää vaikuttamistyöhön usein liitettyä salamyhkäisyyttä”, toteaa SOSTEn yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru. 

Mitä rekisteriin ilmoitetaan? 

Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta. Ensimmäisen kerran vaikuttamiseen liittyviä toimintailmoituksia voi tehdä heinäkuussa. Niissä raportoidaan, keihin vaikuttamistyössä on oltu yhteydessä. 

Toimintailmoitukset tehdään jatkossa aina edellisestä puolesta vuodesta, mutta ensimmäisellä kerralla ilmoitukset kattavat vain kolme edellistä kuukautta eli huhti–kesäkuun 2024. Myöhemmin ilmoitetaan myös vaikuttamistyöhön käytetyt resurssit. 

Mitä tietoja pitää ilmoittaa?  

Valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämältä sivustolta löytyy tarkempia ohjeita. VTV on myös koostanut vaikuttamistyötä tekevien käyttöön Excel-tiedoston, joka kokoaa yhteen vaikuttamisen kohteena olevat organisaatiot, osastot ja yksiköt eduskunnassa ja ministeriöissä. Tiedosto tarjoaa tukea, kun organisaatiot tallentavat tietoa vaikuttamistyöstään. 

Tarvitsetko lisätietoja? 

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö