Avustusehdotus vuodelle 2021: Leikkauksia osattiin odottaa, mutta niiden suuruus yllätti


Etusivu / Uutiset / Avustusehdotus vuodelle 2021: Leikkauksia osattiin odottaa, mutta niiden suuruus yllätti

SOSTE kysyi joulukuussa, miten STEAn avustusehdotus vuodelle 2021 kohteli SOSTEn jäseniä. Kahden päivän pikakyselyyn vastasi 126 SOSTEn jäsenyhteisöä eli 53% SOSTEn varsinaisista jäsenistä. Vaikka tiukka rahoitustilanne oli tiedossa ja leikkauksia osattiin odottaa, niiden suuruus ja kohdentuminen yllättivät.

Lähes puolet vastaajista yllättyi avustusehdotuksesta

44% kyselyn vastaajista kertoi yllättyneensä oman järjestönsä saamasta avustusehdotuksesta. Joka viides yllättyi yleisavustuksiin kohdistuvista leikkauksista ja joka toinen muihin avustuksiin kohdistuvista leikkauksista. Harmittamaan jäivät esimerkiksi hankehakemusten kielteiset päätökset ja hankkeissa syntyneiden tulosten juurruttamisen katkeaminen. Kielteisillä hankepäätöksillä on vaikutusta paitsi oman järjestön myös verkostokumppaneiden toimintaan.

Infograafi, jonka sisältö on selitetty tekstissä.

Leikkausten perustelut eivät tyydyttäneet kaikkia vastaajia. Joka neljäs vastaaja koki, että avustusehdotuksessa oli totutusta poikkeavia linjauksia. Vastausten perusteella esimerkiksi järjestön muu rahoitus tai varallisuus näyttäisi vaikuttavan aiempaa enemmän avustuspäätökseen. Vastaajat kokivat myös, että leikkauksen kohdentuvat epäoikeudenmukaisesti eri avustuksensaajiin eivätkä päätösten perustelut olleet linjassa järjestön saamien vaikuttavuusarviointien kanssa.

Tänä vuonna myönteisesti yllättyivät ne, joiden avustustaso pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin edellisenä vuonna tai avustustason leikkaus oli omasta näkökulmasta kohtuullinen.

Ymmärrystä rahoittajaa kohtaakin löytyy

Veikkauksen tuottojen lasku oli tiedossa hyvissä ajoin. Vaikka budjettiriihessä saatiinkin helpottavia uutisia lähes täydestä kompensaatiosta, moni osasi varautua aiempaa tiukempaan avustusehdotukseen. Viesti sumuisesta tulevaisuudesta otettiin todesta. Sumuisesta tulevaisuudesta kertoo myös se, että tänä vuonna ohjeellista avustussuunnitelmaa vuodelle 2023 ei saanut kukaan avustuksensaaja, vaan ohjeelliseksi avustussummaksi vuodella 2023 on merkitty nolla euroa.

Kyselyn vastaajista osa kokikin, etteivät leikkaukset tulleet yllätyksenä, vaan ne olivat STEAn syksyisten linjausten mukaisia. Vastauksissa ymmärrettiin, että tiukka rahoitustilanne ei ole rahoittajan vika. Osa oli tehnyt jo ennakoivia säästötoimenpiteitä leikkauksiin varautumiseksi.

Samalla toivottiin, että valtionavustusten tasosta tulevina vuosina saataisiin tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta toimintaa voidaan sopeuttaa ajoissa.

Viisi ohjenuoraa tulevaisuuden avustuspäätöksiin

Painopiste kyselyssä oli vuoden 2021 avustusehdotuksen analysoinnissa. Avoimissa vastauksissa pohdiskeltiin kuitenkin paljon myös tulevaisuutta. Pohdinnoista erottui viisi ohjenuoraa tulevaisuuden avustuspäätösten oikeudenmukaisuuden takaamiseksi:

  1. Avustuksia tulee tarkastella kriittisesti, mutta yhdenvertaisesti
  2. Avustustasojen perustelujen tulee olla selkeitä ja avoimia
  3. Vaikuttavuuden arvioinnin, kuten hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden, perusteita tulee selkeyttää
  4. Järjestöjen välisestä konkreettisesta yhteistyöstä pitää käynnistää keskustelu
  5. Avustusten perusteita, jakautumista eri tahoille ja leikkausten kohdentumista tulee selvittää ja seurata pitkällä aika välillä

Lataa lyhyt diaesitys kyselyn tuloksista.