Corona information


Etusivu / Uutiset / Corona information

Den senaste tiden har kantats av nyheter om den pågående COVID-19 epidemin, både i Finland och ute i världen. Helt naturligt har detta stundvis väckt oro och rädsla hos var och en.

Situationen har medfört förändringar, inte minst i den egna vardagen. Det viktigaste är att följa de direktiv som utfärdas av myndigheterna.
Vid behov är det möjligt att få råd och stöd från flera olika aktörer. Speciellt social- och hälsovårdsorganisationerna har ett brett utbud av stödtjänster som är tillgängliga för alla.

Läget har givetvis också inneburit utmaningar för organisationerna och deras verksamhetsförutsättningar.
För att svara på informationsbehovet har SOSTE inrättat en sida med aktuell information om alla dessa ämnen. Sidan, som uppdateras regelbundet, hittas på addressen https://www.soste.fi/koronavirus/.