Eduskunnan kuntoutusverkosto järjestäytyi – Kuntoutusverkosto jatkaa ryhmän yhteistyökumppanina


Etusivu / Uutiset / Eduskunnan kuntoutusverkosto järjestäytyi – Kuntoutusverkosto jatkaa ryhmän yhteistyökumppanina

Eduskunnan kuntoutusverkoston järjestäytymiskokous pidettiin tiistaina 19.9.2023. Puheenjohtajaksi valittiin Mira Nieminen (ps.) ja varapuheenjohtajaksi Inka Hopsu (vihr.). Erityisasiantuntija Päivi Opari SOSTEsta toimii verkoston sihteerinä.

Verkoston uudelle kaudelle on ilmoittautunut edustajia jo lähes kaikista eduskuntapuolueista: Li Andersson (vas.), Katriina Hiippavuori (kd.), Aki Lindén (sd.), Juha Mäenpää (ps.) ja Sari Sarkomaa (kok.). Verkosto on avoin kaikille kansanedustajille ja muille eduskunnassa työskenteleville.

Verkosto aloitti toimintansa SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoiman Kuntoutusverkoston (KUVE) aloitteesta vuonna 2020. KUVE tarjoaa laaja-alaisen asiantuntemuksensa eduskunnan verkoston käyttöön. KUVE on tehnyt työtä kuntoutujan aseman parantamiseksi vuodesta 2015 lähtien ja siihen kuuluu nykyään peräti 100 kuntoutuksen toimijatahoa.

Kuntoutuksen merkitys on ajankohtaisempi kuin koskaan. Tavoiteltu työllisyysasteen nostaminen ja ihmisten työ- ja toimintakyvyn parantaminen tarvitsevat toteutuakseen laajaa kuntoutuksen keinojen käyttämistä. Kuntoutuksen kehittäminen, aseman parantaminen ja kuntoutuksen vaikutusten esille nostaminen vaativat eri toimijoiden yhteistyötä.

Järjestäytymiskokouksessa verkosto kiinnitti huomiota mielenterveysongelmien kasvuun ja esitti huolensa nuorten tilanteesta. Verkosto tulee järjestämään aiheeseen liittyvän seminaarin loppuvuodesta.

Lisätietoja: