Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Järjestöjen tuottamien palveluiden jatkuvuus ja toimintaedellytykset turvattava


Etusivu / Uutiset / Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Järjestöjen tuottamien palveluiden jatkuvuus ja toimintaedellytykset turvattava

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on jättänyt lausuntonsa valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 20212024. Lausunnossa valiokunta korostaa, että sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan merkittävässä määrin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä, joiden toimintaa koronaepidemian aiheuttama tilanne on huomattavasti vaikeuttanut.  

”Järjestöt tuottavat mm. kuntoutuksen, lastensuojelun, vanhustenhuollon, päihdehuollon, kehitysvammahuollon palveluja ja asumispalveluja. Myös näitä kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kelan ostamia palveluja on poikkeusoloissa jouduttu keskeyttämään, mikä vaikeuttaa sekä asiakkaiden että järjestöjen tilannetta”, lausunnossa muistutetaan.

Valiokunta korostaa, että järjestöjen tuottamat palvelut kohdistuvat usein haavoittuvimmassa asemassa oleviin henkilöihin. Koronakriisin vaikutukset todennäköisesti lisäävät mielenterveys- ja muiden palvelujen tarvetta myös pidemmällä aikavälillä. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös tällaisten usein muussa kuin yhtiömuodossa toteutettujen palvelujen jatkuvuus ja toimintaedellytykset turvataan.

“On hienoa, että eduskunnassa sekä hallituspuolueiden että opposition edustajat näyttävät jakavan yhteisen huolen palveluita tuottavien järjestöjen selviytymisestä koronakriisistä. Myös valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt asiaan huomiota. Palveluntuottajajärjestöjen ahdinkoa on mahdollista helpottaa eduskunnassa lisäämällä järjestöjen tuki lisätalousarvioon. Itse olemme esittäneet 20 miljoonaa euroakorostaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.  

“Pitää ihmetellä, miksi asia tuntuu takkuavan hallituksen päässä, eikä päätöstä synny, vaikka eduskunnankin tahto on selvä”, Kiukas lisää.

Lue lisää: Palveluita tuottavien sote-järjestöjen työpaikat ja palvelut vaarassa – järjestöt tarvitsevat kipeästi oman tukipaketin

Valiokunnan lausuntoon Kokoomuksen kansanedustajien Mia Laihon ja Anna-Kaisa Ikosen jättämässä eriävässä mielipiteessä korostetaan myös järjestöjen merkitys monien sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeisinä tuottajina.

Koronakriisistä selviämisessä ja kriisin jälkihoidossa matalan kynnyksen palvelut ovat keskeisessä asemassa ja järjestöjen osaamiselle ja niiden tarjoamille palveluille on tarvetta. Järjestöjen toimintaedellytykset ovat kuitenkin heikentyneet koronakriisin seurauksena, eikä järjestöille toistaiseksi ole kohdennettu erillistä tukea. Järjestöjen tuottamien palveluiden jatkuvuus on turvattava huolehtimalla sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytyksistä”, eriävässä mielipiteessä todetaan.

Lue lausunto: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024.