Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Omaishoitajien jaksaminen huolestuttaa kunnissa


Etusivu / Uutiset / Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Omaishoitajien jaksaminen huolestuttaa kunnissa

Omaishoitajien jaksaminen on yksi ikääntyneitä eniten koskettaneista asioista koronaepidemian aikana. Tuoreessa Sosiaalibarometri 2020:ssä puolet kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon johtajista nimesi omaishoitajien kuormittuneisuuden kolmen kärkeen, kun heiltä kysyttiin, millaiset asiat ovat vaikuttaneet ikääntyneisiin koronan aikana.

Omaishoidon tukipalveluihin on tehty koronan takia merkittäviä muutoksia: päivätoimintaryhmät on pääosin keskeytetty ja lyhytaikaishoitoa myönnetään vain hätätapauksissa tai erityisjärjestelyin. Kuitenkin sote-johtajista lähes kolme neljästä (72 %) arvioi, että omaishoitajien tarpeisiin on vastattu hyvin tai melko hyvin.

Sosiaalityöntekijät olivat vastauksissaan kriittisempiä: heistä vain viidennes arvioi, että omaishoitajien palvelutarpeisiin on vastattu hyvin koronavirusepidemian aikana.

THL:n erikoistutkija Katja Ilmarista askarruttaa, että eri puolilla maata on otettu käyttöön uusia ratkaisuja vaihtelevasti.

”Osassa kunnista on aktiivisesti kehitetty keinoja huolehtia omaishoitajien hyvinvoinnista. Tämä on tärkeää, sillä raskaassa tilanteessa omaishoitajilla ei ole voimavaroja itse järjestellä taukoja hoitotyöhön”, Ilmarinen kertoo.

Kriisistä versoneet uudet toimintamuodot voisivat jäädä pysyviksi

Sote-johtajista lähes yhdeksän kymmenestä (86 %) arvioi, että omaishoidon tukipalveluihin on tehty omalla alueella muutoksia.

Infograafi: ikääntyneiden omaishoitajat ovat tiukoilla koronakriisin aikana

Omaishoitajille on otettu käyttöön uudenlaisia tuen muotoja, tai esimerkiksi kotiin tuotavaa apua on laajennettu, kertovat sosiaalijohtajat ja sosiaalityöntekijät. Päivätoimintaa on järjestetty etänä tai kotona, ja omaishoitaja on voinut pitää vapaansa, kun sijaishoitaja on tullut kotiin.

Ilmarinen näkee tuloksissa myös myönteistä.

”Nyt kertyy hyvä työkalupakki siihen, miten omaishoitajien hyvinvoinnista voidaan huolehtia perinteisistä poikkeavilla tavoilla. Esimerkiksi kunnan työntekijä soittaa ja kysyy kuulumiset. Osa toiminnasta voisi jäädä pysyväksi myös normaalitilanteeseen”, hän toteaa.

Sosiaalibarometri 2020 perustuu 776 vastaukseen. Toukokuussa 2020 tehty kysely osoitettiin kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveysjohtajille ja sosiaalityöntekijöille, TE-toimistojen johdolle ja Kelan etuus- ja asiakkuuspalvelujen johdolle. Toimeentulo-ongelmia koskeviin kysymyksiin vastasivat Kelan johto ja sosiaalityöntekijät.

Sosiaalibarometri 2020 julkaistaan kokonaisuudessaan 3.7. Sosiaalibarometri on toteutettu SOSTEn ja THL:n yhteistyönä.

Lisätietoja: