Ensi vuoden talousarvioesitys lisää köyhyyttä ja huono-osaisuutta


Etusivu / Uutiset / Ensi vuoden talousarvioesitys lisää köyhyyttä ja huono-osaisuutta

SOSTE on pettynyt siihen, että hallitus ei budjettiriihessään perääntynyt sosiaaliturvaleikkauksista, vaikka niiden on selkeästi osoitettu lisäävän köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

”Päätökset ovat arvovalintoja. Hallituksen leikkausten vaikutukset kasautuvat samoille ihmisille ja samoille kotitalouksille lisäten eriarvoisuutta. Laskelmiemme mukaan pienituloisten määrä tulee kasvamaan vuonna 2024 noin 40 000 henkilöllä. Heistä noin 12 700 on lapsia. Nämä ovat hurjia lukuja”, summaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Toisinkin olisi voitu edetä valtiontalouden tasapainottamiseksi, jota väistämättä myös tarvitaan. SOSTE on suhtautunut kriittisesti muun muassa tuloveronkevennysten ajankohtaan, solidaarisuusveron alarajan nostoon sekä olutveron keventämiseen. Valtion verotulojen kasvattamiseksi SOSTE suosisi haitta- ja valmisteverojen kiristämistä ja on jo pitkään esittänyt uuden terveysperusteisen valmisteveron käyttöönottoa, jolla saataisiin helposti vuositasolla kasaan satoja miljoonia euroja.

”Oikeudenmukaisuuden nimissä olemme esittäneet myös tuloverotuksen indeksitarkistuksista luopumista, jos sosiaaliturvan indeksijäädytykset toteutetaan. Tällä toimenpiteellä saataisiin valtiontaloutta vahvistettua yli 600 miljoonalla eurolla”, kertoo Kiukas.

Jo pelkästään tämän tyyppisillä toimilla helpotettaisiin huomattavasti painetta haavoittuvimpien ja heikoimpien toimeentulosta leikkaamiseen.

Hallituksen säästöt kääntyvät menoiksi, jos järjestöjen tuki pienenee

Sosiaali- ja terveysjärjestöt edistävät sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisevät ongelmia sekä vahvistavat kansalaisten osallisuutta. Vuodelle 2027 suunnitellut massiiviset 100 miljoonan euron leikkaukset sote-järjestöjen valtionavustuksiin rampauttaisivat järjestöjen perustyötä ja vaikeuttaisivat ihmisten avun saantia. Kaavaillut leikkaukset ovat osoitus siitä, että hallitus ei tiedä, mitä kaikkea tukea sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat avun ja tuen tarpeessa oleville.

”Joka neljäs euro halutaan ottaa pois järjestöjen työltä. On selvää, että tämän mittakaavan leikkaukset näkyisivät kasvavina sote-menoina ja ihmisten pahoinvointina. Valtionavustustoimintaan liittyvästä parlamentaarisesta sovusta on pidettävä kiinni ja peruttava leikkaukset. Sote-sektorilla on jo muutenkin kova paine saada ihmiset hoidettua ajoissa kuntoon”, painottaa Kiukas.