Ensimmäistä kertaa Suomen sote-järjestöistä edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan


Etusivu / Uutiset / Ensimmäistä kertaa Suomen sote-järjestöistä edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan

Valtioneuvosto on nimennyt Suomen ehdokkaat Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan toimikaudelle 2020–2025. Talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on neuvoa-antava elin, joka muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden eturyhmien edustajista.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas on ensimmäinen suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. ”Tämä on hieno tunnustus siitä, että Suomen nykyinen hallitus arvostaa sote-järjestöjä suomalaisen yhteiskunnan rakentajina. Sote-järjestöt saavat jäsenyyden kautta suoran ja virallisen kanavan vaikuttaa EU:n lainsäädäntöehdotuksiin”, kertoo Kiukas.

Talous- ja sosiaalikomitean tehtävinä on muun muassa varmistaa, että EU:n toimissa ja lainsäädännössä otetaan huomioon talouden ja yhteiskunnan olosuhteet, ja se pyrkii yhteistä hyvää palvelevaan konsensukseen. Komitea toimii työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja muiden eturyhmien vaikutuskanavana, käy niiden kanssa vuoropuhelua ja edistää näin niiden osallisuutta EU:ssa. Lisäksi komitea ajaa osallistuvan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden asiaa.

Alkavalla kaudella tehdään merkittäviä päätöksiä

”Tuleva viisivuotiskausi on merkittävä, kun muun muassa EU-kansalaisten oikeuksia määrittelevää sosiaalisten oikeuksien pilaria ja jäsenmaiden talouspolitiikkaa seuraavaa ja koordinoivaa ohjausjaksoa (European Semester) kehitetään. Uskon myös, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja hyvinvointitalouden tematiikat määrittävät vahvasti tulevaa viisivuotiskautta”, pohtii Kiukas.

Komitea antaa lausuntoja EU-asioista EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille ja toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. ”Nyt on keskeistä nostattaa avointa keskustelua järjestöjen toiveista EU:n kehityksen suunnasta. Tehokas vaikuttaminen asioihin edellyttää, että kykenemme rakentamaan laajoja verkostoja ja liittoja tavoitteiden ympärille”, jatkaa Kiukas.

Lue lisää

Lisätietoja

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas, +358 40 592 4287