Framtiden för organisationernas finansiering måste säkras nu


Etusivu / Uutiset / Framtiden för organisationernas finansiering måste säkras nu

Penningspelverksamhetens intäkter sjunker. Det har en stor betydelse för den sociala välfärdens och hälsans, idrottens och ungdomens, kulturens och konstens samt vetenskapens verksamhetsförutsättningar. Över 10o social- och hälsovårdsorganisationer lämnade idag in ett yrkande till regeringen för att framtiden för organisationernas verksamhet varaktigt löses med respekt för organisationernas autonomi under regeringens halvtidsöverläggning. 

Social- och hälsovårdsorganisationerna har en stor oro över framtiden. Vi understöder inte att organisationernas finansiering flyttas direkt till statens budget. Detta ökar på organisationernas osäkerhet och försvårar långsiktig planering. Budgetfinansiering skulle dessutom i värsta fall öka den politiska styrningen av medborgarverksamhet och försvaga autonomin” påminner SOSTE: s generalsekreterare Vertti Kiukas.  

Organisationerna har haft en stor betydelse i byggnadstalkot för det finländska välfärdssamhället under tiotals år. Hjälpverksamheten på gräsrotsnivå har senast visat sin styrka under coronakrisen, när den har stöttat och hjälpt människor i svagare positioner, som utan organisationernas hjälp skulle ha lämnat ensamma. 

Organisationernas betydelse betonas alltid i festtalen. Organisationerna, de aktiva och de frivilliga lyfts upp på piedestalen och man berättar hur viktigt deras arbete med att stöda de svagare i samhället är. Nu behövs ett förverkligande av festtalen av regeringen. Samhället har inte råd med att förlora arbetet som organisationerna gör. Därför måste regeringen göra lösningar som tryggar organisationernas självständiga verksamhetsmöjligheter också i framtiden”, vädjar Vertti Kiukas.   

Yrkandet på finska: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vetoomus – Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt.

Mera information ger generalsekreterare Vertti Kiukas.