Hallitukselta tärkeitä panostuksia energiaomavaraisuuteen, mutta ilmastotoimet ottavat takapakkia jakeluvelvoitteen alentamisen myötä


Etusivu / Uutiset / Hallitukselta tärkeitä panostuksia energiaomavaraisuuteen, mutta ilmastotoimet ottavat takapakkia jakeluvelvoitteen alentamisen myötä
SOSTEn ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Simo Rissanen

Varautumisen ministerityöryhmä tiedotti toimenpiteistä koskien energiaomavaraisuuden turvaamista, vihreän siirtymän investoinneista sekä polttoaineen jakeluvelvoitetta. Toimenpiteet sisältävät muun muassa terminaalilaivan yhteishankinnan Viron kanssa, noin 350 miljoonan euron investoinnit sekä bensan hintaa 12 sentillä laskevan väliaikaisen jakeluvelvoitteen alentamisen. Jakeluvelvoite lisää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä. 

“On tärkeää, että hallitus toimii aktiivisesti energiaomavaraisuuden turvaamiseksi sekä vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Valtiolla on mahdollisuus tukea innovaatioita ja vihreää kasvua omilla investoinneillaan, jotka edistävät myös yksityisen sektorin ilmastotoimia sekä esimerkiksi uusia innovaatioita”, korostaa SOSTEn ilmastoasioista vastaava erityisasiantuntija Simo Rissanen. 

SOSTE kritisoi päätöstä jakeluvelvoitteen alentamista, joka laskee polttoaineen hintaa kautta linjan, eikä kohdennu tarveperustaisesti esimerkiksi kuljetusalalle tai pienituloisille. Samalla päätös heikentää Suomen ilmastotoimia. Vaikka autoilua perustellaan monissa tilanteissa pakolla, oli esimerkiksi liikenneviraston mukaan vuonna 2016 suomalaisten automatkoista yli 40 % alle 5 km mittaisia ja yli neljäsosa alle 3 km mittaisia. Nyt autoilun kustannusten alentaminen kohdentuu myös sellaisiin matkoihin, joita ei ole välttämätöntä kulkea omalla autolla.  

Toimiin sisältyy myös omavaraisuuden vahvistaminen muun muassa turpeen ja metsähakkeen avulla. Tuotannon vahvistamisen ohella energiaomavaraisuutta voidaan edistää kuitenkin myös energiankulutusta vähentämällä, kuten sisälämpötiloja laskemalla.

“Vaikka SOSTE on vahvasti oikeudenmukaisen ilmasto- ja energiapolitiikan puolella, on toimien myös oltava oikein kohdennettuja ja tarkoituksenmukaisia. Isolla osalla suomalaisista on kohtuullisen hyvä mahdollisuus vähentää omassa arjessaan energiankulutusta. Näihin toimiin kannustaminen osana omavaraisuuden vahvistamista ei ole oikeudenmukaisen siirtymän vastaista”, painottaa Rissanen.