Hallitus esittää yhdistyslakiin muutoksia: etäosallistuminen, kokouspaikattomuus ja ennakkoilmoittautuminen


Etusivu / Uutiset / Hallitus esittää yhdistyslakiin muutoksia: etäosallistuminen, kokouspaikattomuus ja ennakkoilmoittautuminen

Hallitus antoi 21.4. eduskunnalle esityksen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta (HE 47/2022 vp). Lainmuutoksen myötä yhdistykset voisivat jatkossa hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä kielletty. Tämä koskee ns. hybridikokouksia, joihin osallistuminen on mahdollista myös paikan päällä. Hybridikokousten osalta ehdotettu sääntely vakiinnuttaa koronapandemian aikana säädettyjen poikkeamislakien nojalla vallinneen oikeustilan. Nyt voimassa olevan väliaikaisen poikkeamislain 375/2021 voimassaolo päättyy 30.6.2022. Ehdotetut yhdistyslain muutokset astuisivat puolestaan voimaan 1. heinäkuuta 2022.

Kokouspaikka ei enää pakollinen

Kokonaan uutena kokousmuotona yhdistyslakiin säädettäisiin ilman kokouspaikkaa pidettävistä yhdistyksen kokouksista. Ehdotuksen mukaan yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous voisi päättää, että yhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tällaisen yksinomaan etänä pidettävän yhdistyksen kokouksen järjestämisen edellytyksenä olisi, että sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous on järjestettävä tai voidaan järjestää näin. Etäosallistumisen järjestämisen edellytyksenä on myös aina se, että etäosallistujienkin osalta osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää kokouspaikalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Mahdollisuus sitovaan ennakkoilmoittautumiseen

Väliaikaisten poikkeamislakien aikana yhdistyksen hallitus on voinut edellyttää jäseniltä sitovia ennakkoilmoittautumisia yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyslakiin esitetään vastaavaa säännöstä sillä erotuksella, että sitovien ennakkoilmoittautumisten käyttö olisi mahdollista vain, mikäli asiasta määrätään yhdistyksen säännöissä. Säännöissä voitaisiin siis 1.7.2022 alkaen määrätä, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Lue lisää: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta